// архів 2007-2013

серпень 2007Запитання
"Критерії оцінки ефективності організації робочого місця" (13:08:2007, 15:38)
Де можна знайти в електронному вигляді дані про кількість населення усіх міст України? (9:08:2007, 13:27)
Де я можу знайти матеріал в електронному варіанті про "котроль або аудит в бюджетних установах", Ретроспективний аналіз, Структурно –динамічний аналіз, Параметричний аналіз, Факторний аналіз, Пргнозний аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування (4:08:2007, 16:06)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку літературу використати для теми: "Взаємозв'язок витрат і результатів в управлінському обліку" (22:08:2007, 12:28)
Допоможіть знайти в електронному вигляді інформацію на тему:Синтетичний облік запасів 2. Автоматизація обліку запасів (31:08:2007, 20:25)
література з методики вивчення трудового навчання в 5-7 класах (28:08:2007, 18:32)
Підкажіть, будь-ласка, де знайти статистичну чи аналітичну інформацію про виконання бюджетних програм та державних цільових програм за останні 5 років? (6:08:2007, 19:35)
Потрібно найти літературу по питанню судовий контроль та прокурорский нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ (20:08:2007, 14:14)

Відповіді
  "Критерії оцінки ефективності організації робочого місця" (13:08:2007, 15:38)

Шкідливі фактори на робочих місцях : методи оцінки , усунення та існуючі нормативи"/ Львів.політех.; Львiв.полiтех.. -Львiв, 1997.-72 c.

[ Наверх ]

 Де можна знайти в електронному вигляді дані про кількість населення усіх міст України? (9:08:2007, 13:27)

http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

 Де я можу знайти матеріал в електронному варіанті про "котроль або аудит в бюджетних установах", Ретроспективний аналіз, Структурно –динамічний аналіз, Параметричний аналіз, Факторний аналіз, Пргнозний аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування (4:08:2007, 16:06)

КРИСЮК В.I. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : Навчальний посібник/ Крисюк В.і.,Каленський М.М.,Юрченко О.В.; Європейський університет фінансів,інформаційних систем,менеджменту і бізнесу. -К: Вид-во Європейск.ун-ту, 1999.-148 c. -ISSN 996-7508-40-4. -Б.ц. Позняковська Н.М. Облік та контроль доходів і видатків місцевих бюджетів України/ Н.М.Позняковська. -Рівне: УДУВГП, 2002.-230 c..

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку літературу використати для теми: "Взаємозв'язок витрат і результатів в управлінському обліку" (22:08:2007, 12:28)

ШИЛО Ж.С. Облік і аналіз виробничих витрат водогосподарських будівельних об"єднань : (на прикладі водогосп. буд. об.нь Західного регіону України). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук/ Ж.С. ШИЛО . -Тернопiль, 1996.-24 c. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Наук.-практ. посіб./ В.О.Ластовецький. -Чернівці: Місто, 2003.-155 c.. Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат/ О.Л.Міклуха. -Рівне: НУВГП, 2005.-150 c..

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному вигляді інформацію на тему:Синтетичний облік запасів 2. Автоматизація обліку запасів (31:08:2007, 20:25)

Горщар В. 1С: Реалізація запасів з гуртового складу/ В. Горщар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №20. - С. 51-56 Горщар В. 1С: організація складського обліку на внутрішнє переміщення запасів/ В. Горщар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №12. - С. 62-67 Горшар В. 1С: Повернення запасів./ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №26. - С. 55-61 Горшар В. 1С: Податковий облік балансової вартості запасів/ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №42. - С. 55-60 Горшар В. 1С6 Відображення в обліку результатів інвентаризації запасів/ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №46. - С. 53-58 Перерахунок балансової вартості запасів у конфігурації " 1С : бухгалтерський облік для України " //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №20. - С. 40-43 Оцінка запасів згідно з ІАS 2 Inventories //Дебет-Кредит. - Киiв, 2006. - №51. - С. 31-34 Придбання запасів в обмін на акції власної емісії //Дебет-Кредит. - Київ, 2007. - №13. - С. 27-56 Шеремет О. 1С: Бухгалтерія 8.0. Операції із запаспми. Загальні правила/ О. Шеремет //Бухгалтерія. - Киiв, 2007. - №21. - С. 62-65

[ Наверх ]

 література з методики вивчення трудового навчання в 5-7 класах (28:08:2007, 18:32)

ЯНЦУР М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання : Навчальний посібник/ М.С. ЯНЦУР ; РЕГі. -Рiвне, 2000.-162 c Журнал Трудова підготовка в закладах освіти : Науково-методичний журнал. -К.

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь-ласка, де знайти статистичну чи аналітичну інформацію про виконання бюджетних програм та державних цільових програм за останні 5 років? (6:08:2007, 19:35)

http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

 Потрібно найти літературу по питанню судовий контроль та прокурорский нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ (20:08:2007, 14:14)

Судебный контроль и права человека : Материалы российско.британского семинара. Москва, 12.13 сентября 1994 г./ Под общ. ред. В.М.Савицкого. -М.: Права человека, 1996.-224 c. Прокурорський нагляд : Підручник/ За ред.П.М.Каркача, І.Є.Марочкіна. -Х.: Одіссей, 2006.-240 c.

[ Наверх ]