// архів 2007-2013

серпень 2007Запитання
"Критерії оцінки ефективності організації робочого місця" (13:08:2007, 15:38)
Де можна знайти в електронному вигляді дані про кількість населення усіх міст України? (9:08:2007, 13:27)
Де я можу знайти матеріал в електронному варіанті про "котроль або аудит в бюджетних установах", Ретроспективний аналіз, Структурно –динамічний аналіз, Параметричний аналіз, Факторний аналіз, Пргнозний аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування (4:08:2007, 16:06)
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку літературу використати для теми: "Взаємозв'язок витрат і результатів в управлінському обліку" (22:08:2007, 12:28)
Допоможіть знайти в електронному вигляді інформацію на тему:Синтетичний облік запасів 2. Автоматизація обліку запасів (31:08:2007, 20:25)
література з методики вивчення трудового навчання в 5-7 класах (28:08:2007, 18:32)
Підкажіть, будь-ласка, де знайти статистичну чи аналітичну інформацію про виконання бюджетних програм та державних цільових програм за останні 5 років? (6:08:2007, 19:35)
Потрібно найти літературу по питанню судовий контроль та прокурорский нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ (20:08:2007, 14:14)

Відповіді
  "Критерії оцінки ефективності організації робочого місця" (13:08:2007, 15:38)

Шкідливі фактори на робочих місцях : методи оцінки , усунення та існуючі нормативи"/ Львів.політех.; Львiв.полiтех.. -Львiв, 1997.-72 c.

[ Наверх ]

 Де можна знайти в електронному вигляді дані про кількість населення усіх міст України? (9:08:2007, 13:27)

http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

 Де я можу знайти матеріал в електронному варіанті про "котроль або аудит в бюджетних установах", Ретроспективний аналіз, Структурно –динамічний аналіз, Параметричний аналіз, Факторний аналіз, Пргнозний аналіз розрахунків з оплати праці та зі страхування (4:08:2007, 16:06)

КРИСЮК В.I. Ревізія і контроль в установах і організаціях бюджетної сфери : Навчальний посібник/ Крисюк В.і.,Каленський М.М.,Юрченко О.В.; Європейський університет фінансів,інформаційних систем,менеджменту і бізнесу. -К: Вид-во Європейск.ун-ту, 1999.-148 c. -ISSN 996-7508-40-4. -Б.ц. Позняковська Н.М. Облік та контроль доходів і видатків місцевих бюджетів України/ Н.М.Позняковська. -Рівне: УДУВГП, 2002.-230 c..

[ Наверх ]

 Доброго дня! Підкажіть будь-ласка яку літературу використати для теми: "Взаємозв'язок витрат і результатів в управлінському обліку" (22:08:2007, 12:28)

ШИЛО Ж.С. Облік і аналіз виробничих витрат водогосподарських будівельних об"єднань : (на прикладі водогосп. буд. об.нь Західного регіону України). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук/ Ж.С. ШИЛО . -Тернопiль, 1996.-24 c. Ластовецький В.О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : Наук.-практ. посіб./ В.О.Ластовецький. -Чернівці: Місто, 2003.-155 c.. Міклуха О.Л. Облік та аналіз надзвичайних доходів і витрат/ О.Л.Міклуха. -Рівне: НУВГП, 2005.-150 c..

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в електронному вигляді інформацію на тему:Синтетичний облік запасів 2. Автоматизація обліку запасів (31:08:2007, 20:25)

Горщар В. 1С: Реалізація запасів з гуртового складу/ В. Горщар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №20. - С. 51-56 Горщар В. 1С: організація складського обліку на внутрішнє переміщення запасів/ В. Горщар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №12. - С. 62-67 Горшар В. 1С: Повернення запасів./ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №26. - С. 55-61 Горшар В. 1С: Податковий облік балансової вартості запасів/ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №42. - С. 55-60 Горшар В. 1С6 Відображення в обліку результатів інвентаризації запасів/ В. Горшар //Бухгалтерія. - Киiв, 2003. - №46. - С. 53-58 Перерахунок балансової вартості запасів у конфігурації " 1С : бухгалтерський облік для України " //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №20. - С. 40-43 Оцінка запасів згідно з ІАS 2 Inventories //Дебет-Кредит. - Киiв, 2006. - №51. - С. 31-34 Придбання запасів в обмін на акції власної емісії //Дебет-Кредит. - Київ, 2007. - №13. - С. 27-56 Шеремет О. 1С: Бухгалтерія 8.0. Операції із запаспми. Загальні правила/ О. Шеремет //Бухгалтерія. - Киiв, 2007. - №21. - С. 62-65

[ Наверх ]

 література з методики вивчення трудового навчання в 5-7 класах (28:08:2007, 18:32)

ЯНЦУР М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання : Навчальний посібник/ М.С. ЯНЦУР ; РЕГі. -Рiвне, 2000.-162 c Журнал Трудова підготовка в закладах освіти : Науково-методичний журнал. -К.

[ Наверх ]

 Підкажіть, будь-ласка, де знайти статистичну чи аналітичну інформацію про виконання бюджетних програм та державних цільових програм за останні 5 років? (6:08:2007, 19:35)

http://www.ukrstat.gov.ua/

[ Наверх ]

 Потрібно найти літературу по питанню судовий контроль та прокурорский нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ (20:08:2007, 14:14)

Судебный контроль и права человека : Материалы российско.британского семинара. Москва, 12.13 сентября 1994 г./ Под общ. ред. В.М.Савицкого. -М.: Права человека, 1996.-224 c. Прокурорський нагляд : Підручник/ За ред.П.М.Каркача, І.Є.Марочкіна. -Х.: Одіссей, 2006.-240 c.

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції