// архів 2007-2013

травень 2007Запитання
книгу Швиданенко Ганефи Олесандрівни "Економічна діагностика" (5:05:2007, 19:31)
курсової роботи з Укр.мови на тему "Назви рослин в Українських народних казках". Заздалегідь дякую (5:05:2007, 15:07)
на тему: багаторівневий маркетинг в страхуванні. (1:05:2007, 21:55)
Птрібна література про політичну соціалізацію та інформаційний простір.Будь-якого формату (друкована, електронна).
"Відношення учнів до уроків фізичної культури і виховання в них інтересу до занять фізичною культурою і спортом"
"Греко-турецький конфлікт на Кіпрі" завчасно дякую (17:05:2007, 21:35)
"Помилки при консультативній бесіді"Заздалегідь вдячний за допомогу. (19:05:2007, 12:50)
Будь ласка, допоможіть знайти якусь інформацію на тему: "Суспільно-політичні умови літературного процесу останнього десятиріччя 20 століття" в електронному вигляді. Попередньо дуже дякую. (9:05:2007, 21:12)
Величезне прохання підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ -Інформаційні ресурси мережі Інтернет -Використання Інтернет в навчально-методичній і науковій роботі -WEB-страница університету, як основне джерело інформаційного забезпечення діяльності вузу. -Шляхи вдосконалення використання Інтернет ресурсу у ВУЗ (18:05:2007, 10:44)
Відкриті і сховані електропроводки, їх призначення, способи прокладання. Марки проводів і кабелів, які застосовуються для електропроводок, їх монтаж
Дайте будь-ласка декілька авторів книжок про СНІД (21:05:2007, 10:33)
Добрий день, мене цікавить елекстронні видання по інформації: керування документацію
Добрий день. Підскажіть де в Інтернеті знайти інформацію про оцінку банківських ризиків. (7:05:2007, 11:35)
Добрий день. Підскажіть, де знайти інформацію про Управление банковскими рисками финансирования инвестиционных проектов. (7:05:2007, 11:37)
Доброго дня! Допоможіть знайти більш детальну інформація Виховна функція культури (із соціології) Буду Вам щиро вдячний!!!!!! (11:05:2007, 10:06)
Доброго дня! Допоможіть найти в електроному вигляді тему для контрольної : "Проблеми державно- політичного устрою України у конституції П. Орлика"
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали (бажано в електронному вигляді) для написання реферату на тему ”Необхідність страхування ризиків у підприємництві” . Дякую! (20:05:2007, 10:15)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи передплачуєте ви газету "Вечерние вести" у 2007 році. Дякую. (3:05:2007, 08:46)
Доброго дня.
Допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання реферату на тему:
Допоможіть будь ласка знайти літературу за 2005-2007 роки на тему "Соціологія конфлікту"(10 джерел) (27:05:2007, 12:56)
Допоможіть знайти в інтернеті тему для контрольної роботи:"Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П.Орлика". Дякую (10:05:2007, 16:13)
Допоможіть знайти електронні матеріали по інвестиційному проекту та його структурі. (4:05:2007, 22:03)
Допоможіть знайти матеріали на тему Міжнародні стратегічні альянси в Україні, сучасний стан, проблеми та перспективи(Бажано з прикладами конкретних альянсів) (7:05:2007, 23:30)
Допоможіть знайти матеріали на тему "Шкільна драма у Києво-Могилянській Академії" (9:05:2007, 22:21)
Допоможіть знайти тему до реферату:"Вплив гормонів на білковий та жировий обмін",завчасно дякую. (14:05:2007, 21:15)
Допоможіть терміново знайти інформацію на тему: Управління виробничим потенціалом підприємства. На дипломну потрібною Дуже вдячний! (9:05:2007, 15:23)
допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію в електронному вигляді на тему:"Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (24:05:2007, 15:41)
зацікавила публікація за лютий 2007 про конкурентоспроможність під-в харчової пром-сті в умовах вступу України до СОТ.ця інформація мені дуже допомогла для написання курсової роботи.чи можливо іі отримати в електронному вигляді?
інформацію в електр варіанті про екологічний маркетингта прораму соц-економічного розвитку (1:05:2007, 17:54)
на тему: "Податковий облік фінансових результатів". Дуже дякую. (18:05:2007, 10:34)
Підкажіть якусь літературу по дистрибюції (10:05:2007, 20:01)
Підскажіть будь-ласка назви літератури по державним закупівлям і тендерам. Дякую! (23:05:2007, 12:41)
Подскажите, пожалуйста, где можно найти журнал "Коммунист" за 1989 год №23, 24 декабрь. (15:05:2007, 10:32)
Турция в системе международных отношений со второй половины 20 века (26:05:2007, 17:47)

Відповіді
  книгу Швиданенко Ганефи Олесандрівни "Економічна діагностика" (5:05:2007, 19:31)

http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/333.htm http://www.lib.ua-ru.net/content/113.html

[ Наверх ]

  курсової роботи з Укр.мови на тему "Назви рослин в Українських народних казках". Заздалегідь дякую (5:05:2007, 15:07)

Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі : [ про тлу-мачення М. О. Максимовичем рослинного коду українського фольклору ] / Н. Лисюк //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2004. - N5. - C. 72-77 Околітенко Н. Назва рослини - "носій сторінок історії"/ Н. Околітенко //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2007. - №3. - C. 13-14 Прокопова О. Проблема космогонічного коріння української казки в літературознавчих джерелах / О. Прокопова //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний жур-нал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 39-41 Прокопова О. Українська народна казка як ефективний засіб навчання і виховання/ О. Прокопова //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2004. - №4. - C. 25-27 Прохорова В. Дорогами казки/ В. Прохорова //Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах): Викладання мови і літератури в середніх школах, ліцеях, ПТУ, ВУЗ-ах. - Киiв, 2004. - №4. - C. 27-32

[ Наверх ]

  на тему: багаторівневий маркетинг в страхуванні. (1:05:2007, 21:55)

http://www.ufin.com.ua/02_16/Fru.htm http://www.bplife.com.ua/view/ua/allinshurer_st?subaction=showfull&id=1158237215&archive=&start_from=&ucat=2&

[ Наверх ]

  Птрібна література про політичну соціалізацію та інформаційний простір.Будь-якого формату (друкована, електронна).

http://viche.info/index.php?action=archive&id=172 http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Zinchuk.pdf http://www.niss.gov.ua/rubrika/003.htm http://www.niss.gov.ua/book/Zdioruk2/01.pdf http://www.disser.com.ua/abstract/code-23.00.03--c-ua.html Андронова І. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури/ І. Андронова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №1. - C. 42-44 Даниленко Н. Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості/ Н. Даниленко //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №4. - C. 61-70 Поснова Т. На авансцену виходить " покоління рубежу" : [ Про політичну соціалізацію молоді]/ Т. Поснова //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2003. - №1. - C. 101-106 Пробийголова Н. Особливості розвитку теорії політичної соціалізації/ Н. Пробийголова //Політичний ме-неджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №6. - C. 88-96 Пробийлова Н. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді / Н. Пробийлова //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 70-81

[ Наверх ]

 "Відношення учнів до уроків фізичної культури і виховання в них інтересу до занять фізичною культурою і спортом"

Доброго дня! Ведмеденко Б. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури/ Б. Ведмеденко //Физичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №4. - C. 46-49 Ведмеденко В. Виховання учнів інтересу до самостійних занять фізкультуро і спортом / В. Ведмеденко //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2005. - №3. - C. 41-48 Гільова І. Організаційно-методичні прийоми збереження здоров"я учнів і пропаганда здорового способу життя / І. Гільова //Основи здоров"я та фізична культура : науково-методичний . - 2006. - N1. - C. 18-19 Жукотинський К. Наукові основи формування фізичної культури учнів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в ПНЗ/ К. Жукотинський //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №3. - C. 46-48 Омельяненко В. Метрологічне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді / В. Омельяненко //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №5. - C. 43-45 Токар В. Спортивна спілка учнівської молоді України : реалії і перспективи/ В. Токар //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2004. - №1. - C. 3-4 Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3. Ч.1. - Рівне: Ред.-вид. центр міжнар. ун-ту "РЕГІ" , 2003. - 376 с Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3. Ч.2. - Рівне: Ред.-вид. центр міжнар. ун-ту "РЕГІ" , 2003. - 200 с Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць РЕГІ. - Рівне: Ліста, 1999. - 356 с Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : Методичний посібник/ ЛеськівА.Д.,АндрощукН.В.,МеханошинС.О.,Дзюбанський А.Б.; ЛеськiвА.Д.,АндрощукН.В.,МеханошинС.О.,Дзюбанський А.Б.. - Тернопiль, 1997. - 108 c ШИЯН Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.2: Підручник для вузів/ Б.М. ШИЯН . - Тернопiль: Навчальна книга, 2002. - 248 c.

[ Наверх ]

 "Греко-турецький конфлікт на Кіпрі" завчасно дякую (17:05:2007, 21:35)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам Інтернет-ресурси: http://heremoney.boom.ru/paok/history_reconstruction.html http://www.rian.ru/world/europa/20070310/61804359.html http://www.edc.spb.ru/activities/conferences/40years/kovalsky.html

[ Наверх ]

 "Помилки при консультативній бесіді"Заздалегідь вдячний за допомогу. (19:05:2007, 12:50)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Теорії і методи соціальної роботи: Підруч./ За ред. Т.В. Семигіної, І.і. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посіб./ А.Й.Капська. - К.: Центр навчальної л-ри, 2005. - 328 с. Соціальна робота. Ч.2: Теорії та методи соціальної роботи/ За ред. Т.Семігиної, І.Григи. - К.: Вид. дім "Києво - Могилянська академія", 2004. - 224 с. Шахрай В.М. Технологія соціальної роботи: Навч.посіб./ В.М. Шахрай. - К.: ЦУЛ, 2006. - 463 с. Книги можна відшукати у фонді нашої бібліотеки. Рекомендуємо Вам також інтернет-ресурси: profi.org.ua/cz/2.pdf

[ Наверх ]

 Будь ласка, допоможіть знайти якусь інформацію на тему: "Суспільно-політичні умови літературного процесу останнього десятиріччя 20 століття" в електронному вигляді. Попередньо дуже дякую. (9:05:2007, 21:12)

1. Ткачук Микола. Літературний процес 90-х років 20 століття // Українська мова та література. - 2000.- 22(178), трав. - С.1-6. 2. Медведєва В. Течії в українській літературі у 80-90-х роках ХХ століття // Бібліотечна планета. - 2002.- 3. - С.28-31. 3. Анісімова Ніна. Український поетичний авангард // Дивослово. - 2003.- 6. - С.2-10. 4. Месевря Ольга. Тенденції розвитку української літератури кінця ХХ століття / Месевря Ольга, Пахаренко Наталія // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005.- №3. - С.122-136. http://www.ukrlib.com.ua/encycl/sovr_g/, http://gak.com.ua/creatives/1/143?message

[ Наверх ]

 Величезне прохання підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ -Інформаційні ресурси мережі Інтернет -Використання Інтернет в навчально-методичній і науковій роботі -WEB-страница університету, як основне джерело інформаційного забезпечення діяльності вузу. -Шляхи вдосконалення використання Інтернет ресурсу у ВУЗ (18:05:2007, 10:44)

Доброго дня! Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких - суперечить чинному законодавству та морально-етичним нормам; - пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових; - пов’язаний з комерційною, посередницькою діяльністю. Всі довідки такого змісту видаляються. Проте, ми все-таки рекомендуємо Вам певну літературу: Богачков Ю. Вимірювання навчальних досягнень за допомогою Інтернет - технологій/ Ю. Богачков; О. Орєхов //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2004. - №2. - С. 11 - 13 Козачук О.В. Апаратні та програмні засоби навчання інформаційних сервісів мережі інтернет/ О.В. Козачук //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2004. - №6. - С. 38-44 Мацьоха О.М. Інтернет - ресурси загальноосвітніх навчальних закладів України/ О.М. Мацьоха //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2005. - №4. - С. 33-37 Дані журнали Ви можете знайти у фондах нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Відкриті і сховані електропроводки, їх призначення, способи прокладання. Марки проводів і кабелів, які застосовуються для електропроводок, їх монтаж

ВОРОБЬЕВ А.В. Электротехника и электрооборудование строительных процессов: Учебник для вузов/ А.В. ВОРОБЬЕВ . - М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 1995. - 398 Мазепа С.С. Електрообладнання промислових підприємств: Навч. посіб./ С.С.Мазепа, Я.Ю.Марущак, А.С.Куцик. - К.: Магнолія плюс, 2004. - 260 с МИЧКОВ , АРНОПОЛИН В.М.. Монтаж и эксплуатация кабельных сетей и электрооборудования объектов магистральных трубопроводов : Справ. пособие./ АРНОПОЛИН В.М. МИЧКОВ . - М.: Недра, 1992. - 239 c Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: Настольная книга электромонтера/ Сост. Е.М.Костенко. - К: "Основа", 2201. - 336 c. - ISSN 966-7233-48-0 ЮТТ В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов вузов/ В.Е. ЮТТ . - М.: Транспорт, 1995. - 299 c Палей В. Искатель скрытой электропроводки./ В. Палей; Н. Чехаривский //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2005. - №7. - C. 33 Чернявский А. Современные решения для подземной Электропроводки./ А. Чернявский //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №1/2. - C. 36-37 Васильев Н. Монтаж кабельных систем./ Н. Васильев //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №5/6. - C. 15-16 Петров А. Молниезащита кабелей и сетевого оборудования./ А. Петров //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №3/4. - C. 17-19 Явтешенко А. Кабельно-проводниковая продукция Helukabel./ А. Явтешенко //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №9/10. - C. 40

[ Наверх ]

 Дайте будь-ласка декілька авторів книжок про СНІД (21:05:2007, 10:33)

Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. - К., 2003. - 99 с ВІЛ/СНІД: Знання і розуміння. - К: Укр. освітній центр реформ, 2005. - 28 с ВІЛ/СНІД. Вплив на подолання бідності. - К.: Прооон, 2003. - 8 с Глобальні проблеми. СНіД: загроза світовій безпеці. - Україна, 2000. - 32 c Методичний посібник по курсу "ВІЛ/СНІД : політика, профілактика, догляд": За ред. Т.Семигіної. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 140 с.: +CD ROM Соціально - економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : нові прогнози. - К., 2003. - 146 с

[ Наверх ]

 Добрий день, мене цікавить елекстронні видання по інформації: керування документацію

http://www.archives.gov.ua/Problems/Concept-4.11.2005.php http://www.disser.com.ua/content/132161.html http://www.ukrtelecom.ua/about/today/quality/iso

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть де в Інтернеті знайти інформацію про оцінку банківських ризиків. (7:05:2007, 11:35)

http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2004/03/22/46852 http://www.biblioteka-ua.com/1004.html http://www.tavrika.ua/ua/about/upravlinnya_rizikami.htm http://www.bestreferat.ru/referat-like-62924.html http://www.bookz.com.ua/6/6.htm

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть, де знайти інформацію про Управление банковскими рисками финансирования инвестиционных проектов. (7:05:2007, 11:37)

http://www.bdm.ru/arhiv/2005/05/38-40.htm http://www.mubint.ru/C13/eLearning-Graduates/Document%20Library/gak-fk.aspx http://www.imb.usu.ru/index.php/article/archive/203/

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти більш детальну інформація Виховна функція культури (із соціології) Буду Вам щиро вдячний!!!!!! (11:05:2007, 10:06)

http://www.library.if.ua/book/138/3922.html http://www.djerelo.com/index.php?Itemid=180&id=3515&option=com_content&task=view http://www.vuzlib.net/kult_l/1.htm9136850337 http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?pageid=2&diplomID=9362 http://ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=597 http://www.rusnauka.com/SND_2007/Pedagogica/18111.doc.htm http://vuzlib.net/kult_l/1.htm

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть найти в електроному вигляді тему для контрольної : "Проблеми державно- політичного устрою України у конституції П. Орлика"

http://www.referat2000.com/html/5693.html http://www.refine.org.ua/pageid-2225-1.html http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=18710 http://kozak.donetsk.ua/nov_text/konstituc.html http://www.5ka.ru/33/31275/1.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали (бажано в електронному вигляді) для написання реферату на тему ”Необхідність страхування ризиків у підприємництві” . Дякую! (20:05:2007, 10:15)

www.biblioteka-ua.com/558.html diplom-service.com/25311.html diplom-service.com/25311.html www.bookz.com.ua/9/20.htm library.if.ua/book/15/620.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи передплачуєте ви газету "Вечерние вести" у 2007 році. Дякую. (3:05:2007, 08:46)

На жаль, наша бібліотека не передплачує газету "Вечерние вести".

[ Наверх ]

 Доброго дня.

. Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник/ За ред.Л.М.Карамушки. - К, 2002. - 136 c. - ISSN 966-608-170-9 1. Васьківська С. Робота з психологічним синдромом у консультуванні/ С. Васьківська //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2005. - №46. - C. 22-24 2. Васьковська С. Психологічна "кухня" консультування/ С. Васьковська; Осадько О. ; Л. Шевчук //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2005. - №34. - C. 16-18 3. Ліщинська О, О,. Психологічна допомога з позиції екзистенціально-гуманістичного підходу/ О, Ліщинська О //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2005. - №12. - C. 1-6 4. Ліщинська О. Основи психологічного консультування/ О. Ліщинська //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2006. - N19. - C. 6-14 5. Лисенко О. Проблема довіри та недовіри в консультуванні/ О. Лисенко //Соціальна політика і соціальна робота: Український науковий і громадсько-політичний часопис. - Киiв, 2003. - №1. - C. 118-129 6. Рибалка В.В. Особистісно-центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною негонгруентністю/ В.В. Рибалка //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2006. - №2. - C. 37- 7. Холодова О. Структура і зміст психологічної допомоги / О. Холодова //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 17-24

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання реферату на тему:

Основи ринкової економіки : Курс лекцій для студентів ун-ту та вузів / Ред. Ли-щишин О.. - Львiв, 1994. - 400 c Основи ринкової економіки : Навч. посібник. Ч. 2 / За ред. В.М. Петюха.. - К.: Уро-жай, 1993. - 144 c Основи ринкової економіки: Курс лекцій для вузів/ Уклад. І.Тивончук. - Львів, 1994. - 403 с Пiдлуська I. Формування нових структур у нових ринкових економіках: досвідвпровадження корпо-ративного управління в Болгарії та Румунії //Економічні реформи сьогодні. - 2000. - N 33. - с. 30-35 Рыночные преобразования и структурная политика в России:Общий ход реформы //Рос. эконом. жур. - 1996. - N 1. - С.3 – 13 Тимченко О. Ринкові реформи в Естонії // Економіка України .- 1998 .- N 9.- С. 80 - 84 Эксперты о рыночных реформах и перспективах развития России// Общество и экономика . - 1993. - N 5. - С. 111 - 124./ . - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти літературу за 2005-2007 роки на тему "Соціологія конфлікту"(10 джерел) (27:05:2007, 12:56)

. ІШМУРАТОВ А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів: Навч. посібник/ А.Т. IШМУРАТОВ ; А.Т. іШМУРАТОВ . - К.: Наукова думка, 1996. - 190 c 2. Конфліктологія: Підручник/ За ред. Л.М.Герасіної, М.і.Панова; За ред. Л.М.Герасiної, М.I.Панова. - Х: Право, 2002. - 256 c. - ISSN 966-7146-57-Х 3. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант)/ В.М.Нагаєв. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 198 с 4. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для вузів/ М.І.Пірен. - К.: МАУП, 2003. - 360 с 5. Видоевич З. Глобализация , хаотизация и конфликты в современном мире / З. Видоевич //Социс: научный и общественно-политический. - М., 2005. - №4. - C. 25-33 6. Даниленко О. Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів/ О. Даниленко //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2006. - №1. - C. 110-123 7. Казаков В. Соціальний конфлікт : проблема визначення/ В. Казаков //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2004. - №3. - C. 156-167 8. Майструк Н. Дослідження соціальних конфліктів у німецькій соціології : класичні та сучасні орієнтири/ Н. Майструк //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - Киiв, 2004. - №1. - C. 152-163 9. Iвшина Л. та iн. ~ Відсутність соціального конфлікту призводить до деградаціїсуспільства . Але кон-флікт повинен бути конструктивним ~ : [ СоціологЄ. Головаха про транзит від то-талітаризму до громадянського стану ]// День . - 2000 . - 24 жовтня . - с . 1 ; 4/ Iвшина Л. та iн.; івшина Л. та ін.. - S.l., S.a. 10. Бурлачук В. Життєвий світ і структура конфлікту // Соціологія : теорія ,методи , маркетинг . - 1998 . - N 4 - 5 . - С. 93 - 104./ В. Бурлачук. - S.l., S.a. 11. Камiнський А. Соціологічне тло конфліктних ситуацій в організованомунаціоналістичному русі // Ма-теріяли до позицій визвольної боротьбиукраїнського народу 1941 - 1953. - Мюнхен, 1993. - С. 179 - 183./ А. Камiнський; А. Камінський. - S.l., S.a. 12. Клюєнко Е. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості всуспільстві , що транс-формується // Соціологія : Теорія , методи ,маркетинг . - 1998 . - N 4 - 5 . - С. 41 - 55./ Е. Клюєнко. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в інтернеті тему для контрольної роботи:"Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П.Орлика". Дякую (10:05:2007, 16:13)

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25238 http://konus.in.ua/content/view/182/36/ http://www.ukraine-emb.pl/ukr/news.php?id=276 http://www.library.if.ua/book/33/1452.html?PHPSESSID=d507b2917772e29450074e88abda5d9e http://www.lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/0303/33.shtml

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти електронні матеріали по інвестиційному проекту та його структурі. (4:05:2007, 22:03)

1. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів/ С. Аптекар //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2007. - №1. - C. 42-49 ( 2. Веселовська О.Є. Моніторинг як економічний інструмент реалізації інвестиційних проектів/ О.Є. Весе-ловська //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2006. - №10. - C. 6-9 3. Кльоба Л. Особливості підготовки та реалізації інвнстиційних проектів/ Л. Кльоба //Вісн. Нац. бан-ку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 23 4. Пшик Б. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії/ Б. Пшик //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №2. - C. 142-148 5. Румянцева Г.І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності/ Г.І. Румянцева //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 15-22 6. Салига К. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів/ К. Салига //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 47-49 Єрмошенко М.М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посіб./ М.М.Єрмошенко, І.О.Плужников. - К.: НАУ, 2006. - 155 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали на тему Міжнародні стратегічні альянси в Україні, сучасний стан, проблеми та перспективи(Бажано з прикладами конкретних альянсів) (7:05:2007, 23:30)

Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово- економічне співробітництво країн альянсу : висновки для України //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №8. - C. 81-90 Гайдуков Л. Альянс без погонів: Наукова та освітня складові в сучасній діяльності НАТО і євроатлантичній інтеграції України/ Л. Гайдуков, С. Терешко //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2006. - №6. - C. 3 - 13 Денис Т. Міжнародний стратегічний альянс як механізм інноваційного розвитку підприємства/ Т. Денис //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2005. - №4. - C. 145-152 Кіндратець О. Перш ніж рухатися до Альянсу/ О. Кіндратець //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2006. - №7/8. - C. 27 - 34 Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів/ Н.М. Кравчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 179-183 Лагода Т. Давайте жить дружно?: о стратегических альянсах/ Т. Лагода //Бизнес. - Киiв, 2004. - №29. - C. 56-58 Палій О. Не вступивши в НАТО , вступимо в ... ( Переваги членства в Північно-Атлантичному Альянсі )/ О. Палій //Україна business: Фінансово-економчний тижневик. - Киiв, 2006. - №41. - C. 2 Радецький В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом/ В. Радецький //Євроатлантикінформ. - 2006. - N1. - C. 21-22 Семиволос І. Мекканський альянс заради єдності та миру/ І. Семиволос //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2007. - №4. - C. 24 - 29 Черницька Т. Міжнародні стратегічні альянси як інститут глобалізації науково-технічного розвитку./ Т. Черницька //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2006. - №6. - C. 74-77 (Шифр З7/2006/6)

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали на тему "Шкільна драма у Києво-Могилянській Академії" (9:05:2007, 22:21)

http://litopys.org.ua/shevelov/shev07.htm http://ukrlife.org/main/valiko/teatr.htm http://www.vuzlib.net/kult/34.htm http://www.vesna.org.ua/txt/sobolv/Sobol2.html

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти тему до реферату:"Вплив гормонів на білковий та жировий обмін",завчасно дякую. (14:05:2007, 21:15)

http://www.refine.org.ua/pageid-4595-1.html http://student.vasily.net/referat/ua/anatomia/4.htm http://www.grigaonline.narod.ru/farma/LP_peptidnix_gormoniv.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть терміново знайти інформацію на тему: Управління виробничим потенціалом підприємства. На дипломну потрібною Дуже вдячний! (9:05:2007, 15:23)

http://studenthelp.com.ua/modules.php?name=Files&d_op=get_file_details&files_id=10 http://refsbank.info/moreinfo.php?diplomID=495 http://inpos.com.ua/515 http://www.vuzlib.net/strat_upr/24.htm Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств/ С. Іщук //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2005. - №3. - C. 48-56 Циглик І. Виробничий потенціал в системі підприємництва/ І. Циглик, Я. Бибик //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2004. - №1. - C. 5-13

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію в електронному вигляді на тему:"Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (24:05:2007, 15:41)

www.kspu.edu.ua/downloads/Chair_Ukr_Naidyonova/10.doc www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/zarubej.doc - www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=247 - www.zsu.zp.ua/lab/fildep/metrec/I/7.pdf www.kspu.edu.ua/downloads/Literature/World_liter-04.doc referaty.co.ua/ukr/top/ - 322k -

[ Наверх ]

 зацікавила публікація за лютий 2007 про конкурентоспроможність під-в харчової пром-сті в умовах вступу України до СОТ.ця інформація мені дуже допомогла для написання курсової роботи.чи можливо іі отримати в електронному вигляді?

Доброго дня! Для того щоб дати відповідь на Ваше питання, необхідно уточнити з якого саме джерела (газети, журнала) і за який рік Вам потрібна дана публікація. А поки що, рекомендуємо Вам інтернет-ресурси: http://www.niss.gov.ua/Table/28112006/Zimin.htm http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=455862 http://www.minagro.kiev.ua/news/?pg=3501 http://a7d.com.ua/2007/04/24/rozrakhovuvati_na_uspkh_mozhna_tlki_za_umovi_pdvishhennja_konkurentospromozhnost_apk.html Рекомедуємо Вам також літературу: Пляскіна, А. І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб"єктів харчової промисловості. // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С. 52-59. Борщевський П. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. // Економіка України. - 2003. - №8.- С.45-49. Драган, О. І. Вступ України у СОТ : перспективи для м'ясної галузі / О.І. Драган.// Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - № 6 . - С. 3-6. Журнали ви можете отримати у нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 інформацію в електр варіанті про екологічний маркетингта прораму соц-економічного розвитку (1:05:2007, 17:54)

http://www.ecolabel.org.ua/main13.html http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Ecologia/17934.doc.htm http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/department/marketing/

[ Наверх ]

 на тему: "Податковий облік фінансових результатів". Дуже дякую. (18:05:2007, 10:34)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам таку літературу: Панасюк В.М. Податковий облік: Навч. посібник/ В.М.Панасюк, Є.К.Ковальчук, С.В.Бобрівець . - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 c. Коцупатрий М.М. Податковий облік і звітність: Навч.посіб./ М.М.Коцупатрий, Є.І.Ковач, В.В.Мельничук. - К.: КНЕУ, 2006. - 309 с. Дані книги Ви можете відшукати у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Підкажіть якусь літературу по дистрибюції (10:05:2007, 20:01)

http://www.radioradar.net/referats/cybernetics/28430/ref_part_9.html http://dere.kiev.ua/bursa/library/war_ukr/distribution.shtml Бондар М. Ріст на дріжджах : про реорганізацію системи дистрибуції/ М. Бондар //Галицькі кон-тракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №35. - C. 48-49 Маркетинг и дистрибуция в Интернете ... //Гостиничный & ресторанный бизнес. - Киев, 2006. - №3. - C. 38-39 Непорожній Ю.О. Організація діяльності з управління каналами дистрибуції/ Ю.О. Непорожній //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 52-54 Цират А. Правовые аспекты работы по дистрибьюторским и франчайзинговым договорам в Ук-рине/ А. Цират //Финансовая консультация. - Киiв, 2004. - №13/14. - C. 26-35

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка назви літератури по державним закупівлям і тендерам. Дякую! (23:05:2007, 12:41)

Конкурси, тендери, аукціони: Нормат. база. - К.: КНТ, 2006. - 389 с 1. Воробієнко А. Тендери 2005 : змінено правила гри !/ А. Воробієнко //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2005. - №120/22 груд./. - C. 23-28 (Шифр В5/2005/120) 2. Все про тендери ! Що і як придбавають за бюджетні кошти //Все про бухгал-терський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2005. - №65. - C. 18-25 (Шифр В5/2005/65) 3. Гриненко А. Проблеми тендерних закупівель / А. Гриненко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №3. - C. 2-3 (Шифр Б17/2005/2) 4. Дарпінянц В. Тендерний ніштяк/ В. Дарпінянц //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №47. - C. 12-13 (Шифр Г3/2005/47) 5. Дарпінянц В. Тендерними стежками/ В. Дарпінянц //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №15. - C. 38-39 (Шифр Г3/2005/15) 6. Державний нагляд , контроль та координація у сфері закупівель : діяльність тендерного комітету , тендерні пропозиції , Тендерна палата України ) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України : збірник нормативних актів . - Киiв, 2007. - №3. - C. 113-350 (Шифр Б1/2007/3) 7. Маланій Р. Нове у тендерному законодавстві/ Р. Маланій //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2005. - №8. - C. 8-9 (Шифр П4/2005/8) 8. Переверзєва О. Скільки коштує участь у торгах, або пристрасті навколо тендерного забезпе-чення/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгал-терська газета . - Киiв, 2007. - №13. - C. 45-48 (Шифр В5/2007/13) 9. Переверзєва О. Тендери за держкошти: як стати учасником держзакупівель/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2007. - №5. - C. 12-14 (Шифр В5/2007/5) 10. Переверзєва О. Тендери за новими правилами: перше знайомство/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2007. - №21. - C. 26-28 (Шифр В5/2007/21) 11. Рижикова О. Участь українських підприємств у закордонних тендерах : податковий та бух-галтерський облік/ О. Рижикова //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2004. - №94. - C. 10-11 (Шифр В5/2004/94) 12. Щербина С. Як потрапити на тендер/ С. Щербина //Дебет-Кредит. - Киiв, 2006. - №6. - C. 32-35 (Шифр Д4/2006/6) 13. Щупеня М.М. Тендерна палата України інформує про свою діяльність : [ Міністерство юстиції Укаїни від 15.08.05 N 32-5-738 ]/ М.М. Щупеня //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2005. - N191/ 11 жовт./. - C. 14 (Шифр Г1/2005/191) 14. Як удосконалити тендерну документацію : рекомендуємо АМК : ( Замість ко-ментарю до листа Антимонопольного комітету України від 26.09.06 р. ) //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2006. - №118/ 11 груд./. - C. 21-23 (Шифр В5/2006/118)

[ Наверх ]

 Подскажите, пожалуйста, где можно найти журнал "Коммунист" за 1989 год №23, 24 декабрь. (15:05:2007, 10:32)

На жаль, в нашій книгозбірні даного видання вже немає.Звертайтеся, будь-ласка, до інших бібліотек.

[ Наверх ]

 Турция в системе международных отношений со второй половины 20 века (26:05:2007, 17:47)

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ-ХХІ ст.: Навч.-метод.посіб.. - К.: КНЕУ, 2006. - 193 с 2. КАМiНСЬКИЙ , А.. До міжнародних відносин: Курс лекцій/ А. КАМiНСЬКИЙ ; А. КАМіНСЬКИЙ . - Львiв: Свiт, 1995. - 142 c 3. Мартиненко А.К. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навч. посіб. для вузів/ А.К.Мартиненко. - К.: Ліра-К, 2007. - 366 с Зиганшина Г. Светская Турция в Организации Исламская конференциия/ Г. Зиганшина //Азия и Аф-рика сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №3. - C. 32-35 2. Зиганшина Г. Турция : марафон на пути в Европу : [ Вхождение страны в Европейский Союз ]/ Г. Зи-ганшина //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2005. - №5. - C. 33-40 3. Савельева А. Между Европой и Азией : Почему Турцию не принимают в Европу/ А. Савельева //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2003. - №7. - C. 37-41) 4. Шевяков А. Турция и страны СНГ/ А. Шевяков; Д. Дегтерев //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №5. - C. 18-27

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції