// архів 2007-2013

травень 2007Запитання
книгу Швиданенко Ганефи Олесандрівни "Економічна діагностика" (5:05:2007, 19:31)
курсової роботи з Укр.мови на тему "Назви рослин в Українських народних казках". Заздалегідь дякую (5:05:2007, 15:07)
на тему: багаторівневий маркетинг в страхуванні. (1:05:2007, 21:55)
Птрібна література про політичну соціалізацію та інформаційний простір.Будь-якого формату (друкована, електронна).
"Відношення учнів до уроків фізичної культури і виховання в них інтересу до занять фізичною культурою і спортом"
"Греко-турецький конфлікт на Кіпрі" завчасно дякую (17:05:2007, 21:35)
"Помилки при консультативній бесіді"Заздалегідь вдячний за допомогу. (19:05:2007, 12:50)
Будь ласка, допоможіть знайти якусь інформацію на тему: "Суспільно-політичні умови літературного процесу останнього десятиріччя 20 століття" в електронному вигляді. Попередньо дуже дякую. (9:05:2007, 21:12)
Величезне прохання підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ -Інформаційні ресурси мережі Інтернет -Використання Інтернет в навчально-методичній і науковій роботі -WEB-страница університету, як основне джерело інформаційного забезпечення діяльності вузу. -Шляхи вдосконалення використання Інтернет ресурсу у ВУЗ (18:05:2007, 10:44)
Відкриті і сховані електропроводки, їх призначення, способи прокладання. Марки проводів і кабелів, які застосовуються для електропроводок, їх монтаж
Дайте будь-ласка декілька авторів книжок про СНІД (21:05:2007, 10:33)
Добрий день, мене цікавить елекстронні видання по інформації: керування документацію
Добрий день. Підскажіть де в Інтернеті знайти інформацію про оцінку банківських ризиків. (7:05:2007, 11:35)
Добрий день. Підскажіть, де знайти інформацію про Управление банковскими рисками финансирования инвестиционных проектов. (7:05:2007, 11:37)
Доброго дня! Допоможіть знайти більш детальну інформація Виховна функція культури (із соціології) Буду Вам щиро вдячний!!!!!! (11:05:2007, 10:06)
Доброго дня! Допоможіть найти в електроному вигляді тему для контрольної : "Проблеми державно- політичного устрою України у конституції П. Орлика"
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали (бажано в електронному вигляді) для написання реферату на тему ”Необхідність страхування ризиків у підприємництві” . Дякую! (20:05:2007, 10:15)
Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи передплачуєте ви газету "Вечерние вести" у 2007 році. Дякую. (3:05:2007, 08:46)
Доброго дня.
Допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання реферату на тему:
Допоможіть будь ласка знайти літературу за 2005-2007 роки на тему "Соціологія конфлікту"(10 джерел) (27:05:2007, 12:56)
Допоможіть знайти в інтернеті тему для контрольної роботи:"Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П.Орлика". Дякую (10:05:2007, 16:13)
Допоможіть знайти електронні матеріали по інвестиційному проекту та його структурі. (4:05:2007, 22:03)
Допоможіть знайти матеріали на тему Міжнародні стратегічні альянси в Україні, сучасний стан, проблеми та перспективи(Бажано з прикладами конкретних альянсів) (7:05:2007, 23:30)
Допоможіть знайти матеріали на тему "Шкільна драма у Києво-Могилянській Академії" (9:05:2007, 22:21)
Допоможіть знайти тему до реферату:"Вплив гормонів на білковий та жировий обмін",завчасно дякую. (14:05:2007, 21:15)
Допоможіть терміново знайти інформацію на тему: Управління виробничим потенціалом підприємства. На дипломну потрібною Дуже вдячний! (9:05:2007, 15:23)
допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію в електронному вигляді на тему:"Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (24:05:2007, 15:41)
зацікавила публікація за лютий 2007 про конкурентоспроможність під-в харчової пром-сті в умовах вступу України до СОТ.ця інформація мені дуже допомогла для написання курсової роботи.чи можливо іі отримати в електронному вигляді?
інформацію в електр варіанті про екологічний маркетингта прораму соц-економічного розвитку (1:05:2007, 17:54)
на тему: "Податковий облік фінансових результатів". Дуже дякую. (18:05:2007, 10:34)
Підкажіть якусь літературу по дистрибюції (10:05:2007, 20:01)
Підскажіть будь-ласка назви літератури по державним закупівлям і тендерам. Дякую! (23:05:2007, 12:41)
Подскажите, пожалуйста, где можно найти журнал "Коммунист" за 1989 год №23, 24 декабрь. (15:05:2007, 10:32)
Турция в системе международных отношений со второй половины 20 века (26:05:2007, 17:47)

Відповіді
  книгу Швиданенко Ганефи Олесандрівни "Економічна діагностика" (5:05:2007, 19:31)

http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/333.htm http://www.lib.ua-ru.net/content/113.html

[ Наверх ]

  курсової роботи з Укр.мови на тему "Назви рослин в Українських народних казках". Заздалегідь дякую (5:05:2007, 15:07)

Лисюк Н. Михайло Максимович про символіку назв рослин в українському фольклорі : [ про тлу-мачення М. О. Максимовичем рослинного коду українського фольклору ] / Н. Лисюк //Народна творчість та етнографія/ ~. - К., 2004. - N5. - C. 72-77 Околітенко Н. Назва рослини - "носій сторінок історії"/ Н. Околітенко //Книжковий клуб плюс . - Киiв, 2007. - №3. - C. 13-14 Прокопова О. Проблема космогонічного коріння української казки в літературознавчих джерелах / О. Прокопова //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний жур-нал. - Киiв, 2004. - №1. - C. 39-41 Прокопова О. Українська народна казка як ефективний засіб навчання і виховання/ О. Прокопова //Українська література в загальноосвітній школі: Наукво-методичний журнал. - Киiв, 2004. - №4. - C. 25-27 Прохорова В. Дорогами казки/ В. Прохорова //Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах): Викладання мови і літератури в середніх школах, ліцеях, ПТУ, ВУЗ-ах. - Киiв, 2004. - №4. - C. 27-32

[ Наверх ]

  на тему: багаторівневий маркетинг в страхуванні. (1:05:2007, 21:55)

http://www.ufin.com.ua/02_16/Fru.htm http://www.bplife.com.ua/view/ua/allinshurer_st?subaction=showfull&id=1158237215&archive=&start_from=&ucat=2&

[ Наверх ]

  Птрібна література про політичну соціалізацію та інформаційний простір.Будь-якого формату (друкована, електронна).

http://viche.info/index.php?action=archive&id=172 http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Zinchuk.pdf http://www.niss.gov.ua/rubrika/003.htm http://www.niss.gov.ua/book/Zdioruk2/01.pdf http://www.disser.com.ua/abstract/code-23.00.03--c-ua.html Андронова І. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури/ І. Андронова //Вісник Книжкової палати : Наково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №1. - C. 42-44 Даниленко Н. Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості/ Н. Даниленко //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №4. - C. 61-70 Поснова Т. На авансцену виходить " покоління рубежу" : [ Про політичну соціалізацію молоді]/ Т. Поснова //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2003. - №1. - C. 101-106 Пробийголова Н. Особливості розвитку теорії політичної соціалізації/ Н. Пробийголова //Політичний ме-неджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №6. - C. 88-96 Пробийлова Н. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді / Н. Пробийлова //Політичний менеджмент: Український науковий журнал. - Киiв, 2005. - №4. - C. 70-81

[ Наверх ]

 "Відношення учнів до уроків фізичної культури і виховання в них інтересу до занять фізичною культурою і спортом"

Доброго дня! Ведмеденко Б. Виховання в учнів інтересу до фізичної культури/ Б. Ведмеденко //Физичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №4. - C. 46-49 Ведмеденко В. Виховання учнів інтересу до самостійних занять фізкультуро і спортом / В. Ведмеденко //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2005. - №3. - C. 41-48 Гільова І. Організаційно-методичні прийоми збереження здоров"я учнів і пропаганда здорового способу життя / І. Гільова //Основи здоров"я та фізична культура : науково-методичний . - 2006. - N1. - C. 18-19 Жукотинський К. Наукові основи формування фізичної культури учнів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в ПНЗ/ К. Жукотинський //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №3. - C. 46-48 Омельяненко В. Метрологічне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді / В. Омельяненко //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2006. - №5. - C. 43-45 Токар В. Спортивна спілка учнівської молоді України : реалії і перспективи/ В. Токар //Фізичне виховання в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2004. - №1. - C. 3-4 Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3. Ч.1. - Рівне: Ред.-вид. центр міжнар. ун-ту "РЕГІ" , 2003. - 376 с Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. Вип.3. Ч.2. - Рівне: Ред.-вид. центр міжнар. ун-ту "РЕГІ" , 2003. - 200 с Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць РЕГІ. - Рівне: Ліста, 1999. - 356 с Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : Методичний посібник/ ЛеськівА.Д.,АндрощукН.В.,МеханошинС.О.,Дзюбанський А.Б.; ЛеськiвА.Д.,АндрощукН.В.,МеханошинС.О.,Дзюбанський А.Б.. - Тернопiль, 1997. - 108 c ШИЯН Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.2: Підручник для вузів/ Б.М. ШИЯН . - Тернопiль: Навчальна книга, 2002. - 248 c.

[ Наверх ]

 "Греко-турецький конфлікт на Кіпрі" завчасно дякую (17:05:2007, 21:35)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам Інтернет-ресурси: http://heremoney.boom.ru/paok/history_reconstruction.html http://www.rian.ru/world/europa/20070310/61804359.html http://www.edc.spb.ru/activities/conferences/40years/kovalsky.html

[ Наверх ]

 "Помилки при консультативній бесіді"Заздалегідь вдячний за допомогу. (19:05:2007, 12:50)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Теорії і методи соціальної роботи: Підруч./ За ред. Т.В. Семигіної, І.і. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посіб./ А.Й.Капська. - К.: Центр навчальної л-ри, 2005. - 328 с. Соціальна робота. Ч.2: Теорії та методи соціальної роботи/ За ред. Т.Семігиної, І.Григи. - К.: Вид. дім "Києво - Могилянська академія", 2004. - 224 с. Шахрай В.М. Технологія соціальної роботи: Навч.посіб./ В.М. Шахрай. - К.: ЦУЛ, 2006. - 463 с. Книги можна відшукати у фонді нашої бібліотеки. Рекомендуємо Вам також інтернет-ресурси: profi.org.ua/cz/2.pdf

[ Наверх ]

 Будь ласка, допоможіть знайти якусь інформацію на тему: "Суспільно-політичні умови літературного процесу останнього десятиріччя 20 століття" в електронному вигляді. Попередньо дуже дякую. (9:05:2007, 21:12)

1. Ткачук Микола. Літературний процес 90-х років 20 століття // Українська мова та література. - 2000.- 22(178), трав. - С.1-6. 2. Медведєва В. Течії в українській літературі у 80-90-х роках ХХ століття // Бібліотечна планета. - 2002.- 3. - С.28-31. 3. Анісімова Ніна. Український поетичний авангард // Дивослово. - 2003.- 6. - С.2-10. 4. Месевря Ольга. Тенденції розвитку української літератури кінця ХХ століття / Месевря Ольга, Пахаренко Наталія // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005.- №3. - С.122-136. http://www.ukrlib.com.ua/encycl/sovr_g/, http://gak.com.ua/creatives/1/143?message

[ Наверх ]

 Величезне прохання підібрати матеріал для написання дипломної роботи на тему: ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ -Інформаційні ресурси мережі Інтернет -Використання Інтернет в навчально-методичній і науковій роботі -WEB-страница університету, як основне джерело інформаційного забезпечення діяльності вузу. -Шляхи вдосконалення використання Інтернет ресурсу у ВУЗ (18:05:2007, 10:44)

Доброго дня! Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких - суперечить чинному законодавству та морально-етичним нормам; - пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових; - пов’язаний з комерційною, посередницькою діяльністю. Всі довідки такого змісту видаляються. Проте, ми все-таки рекомендуємо Вам певну літературу: Богачков Ю. Вимірювання навчальних досягнень за допомогою Інтернет - технологій/ Ю. Богачков; О. Орєхов //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2004. - №2. - С. 11 - 13 Козачук О.В. Апаратні та програмні засоби навчання інформаційних сервісів мережі інтернет/ О.В. Козачук //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2004. - №6. - С. 38-44 Мацьоха О.М. Інтернет - ресурси загальноосвітніх навчальних закладів України/ О.М. Мацьоха //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2005. - №4. - С. 33-37 Дані журнали Ви можете знайти у фондах нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Відкриті і сховані електропроводки, їх призначення, способи прокладання. Марки проводів і кабелів, які застосовуються для електропроводок, їх монтаж

ВОРОБЬЕВ А.В. Электротехника и электрооборудование строительных процессов: Учебник для вузов/ А.В. ВОРОБЬЕВ . - М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 1995. - 398 Мазепа С.С. Електрообладнання промислових підприємств: Навч. посіб./ С.С.Мазепа, Я.Ю.Марущак, А.С.Куцик. - К.: Магнолія плюс, 2004. - 260 с МИЧКОВ , АРНОПОЛИН В.М.. Монтаж и эксплуатация кабельных сетей и электрооборудования объектов магистральных трубопроводов : Справ. пособие./ АРНОПОЛИН В.М. МИЧКОВ . - М.: Недра, 1992. - 239 c Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: Настольная книга электромонтера/ Сост. Е.М.Костенко. - К: "Основа", 2201. - 336 c. - ISSN 966-7233-48-0 ЮТТ В.Е. Электрооборудование автомобилей: Учебник для студентов вузов/ В.Е. ЮТТ . - М.: Транспорт, 1995. - 299 c Палей В. Искатель скрытой электропроводки./ В. Палей; Н. Чехаривский //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2005. - №7. - C. 33 Чернявский А. Современные решения для подземной Электропроводки./ А. Чернявский //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №1/2. - C. 36-37 Васильев Н. Монтаж кабельных систем./ Н. Васильев //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №5/6. - C. 15-16 Петров А. Молниезащита кабелей и сетевого оборудования./ А. Петров //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №3/4. - C. 17-19 Явтешенко А. Кабельно-проводниковая продукция Helukabel./ А. Явтешенко //Электрик: Науково-популярний. - Киiв, 2006. - №9/10. - C. 40

[ Наверх ]

 Дайте будь-ласка декілька авторів книжок про СНІД (21:05:2007, 10:33)

Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні. - К., 2003. - 99 с ВІЛ/СНІД: Знання і розуміння. - К: Укр. освітній центр реформ, 2005. - 28 с ВІЛ/СНІД. Вплив на подолання бідності. - К.: Прооон, 2003. - 8 с Глобальні проблеми. СНіД: загроза світовій безпеці. - Україна, 2000. - 32 c Методичний посібник по курсу "ВІЛ/СНІД : політика, профілактика, догляд": За ред. Т.Семигіної. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - 140 с.: +CD ROM Соціально - економічні наслідки епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні : нові прогнози. - К., 2003. - 146 с

[ Наверх ]

 Добрий день, мене цікавить елекстронні видання по інформації: керування документацію

http://www.archives.gov.ua/Problems/Concept-4.11.2005.php http://www.disser.com.ua/content/132161.html http://www.ukrtelecom.ua/about/today/quality/iso

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть де в Інтернеті знайти інформацію про оцінку банківських ризиків. (7:05:2007, 11:35)

http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2004/03/22/46852 http://www.biblioteka-ua.com/1004.html http://www.tavrika.ua/ua/about/upravlinnya_rizikami.htm http://www.bestreferat.ru/referat-like-62924.html http://www.bookz.com.ua/6/6.htm

[ Наверх ]

 Добрий день. Підскажіть, де знайти інформацію про Управление банковскими рисками финансирования инвестиционных проектов. (7:05:2007, 11:37)

http://www.bdm.ru/arhiv/2005/05/38-40.htm http://www.mubint.ru/C13/eLearning-Graduates/Document%20Library/gak-fk.aspx http://www.imb.usu.ru/index.php/article/archive/203/

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть знайти більш детальну інформація Виховна функція культури (із соціології) Буду Вам щиро вдячний!!!!!! (11:05:2007, 10:06)

http://www.library.if.ua/book/138/3922.html http://www.djerelo.com/index.php?Itemid=180&id=3515&option=com_content&task=view http://www.vuzlib.net/kult_l/1.htm9136850337 http://refsmarket.com.ua/viewfree.php?pageid=2&diplomID=9362 http://ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=597 http://www.rusnauka.com/SND_2007/Pedagogica/18111.doc.htm http://vuzlib.net/kult_l/1.htm

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть найти в електроному вигляді тему для контрольної : "Проблеми державно- політичного устрою України у конституції П. Орлика"

http://www.referat2000.com/html/5693.html http://www.refine.org.ua/pageid-2225-1.html http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=18710 http://kozak.donetsk.ua/nov_text/konstituc.html http://www.5ka.ru/33/31275/1.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріали (бажано в електронному вигляді) для написання реферату на тему ”Необхідність страхування ризиків у підприємництві” . Дякую! (20:05:2007, 10:15)

www.biblioteka-ua.com/558.html diplom-service.com/25311.html diplom-service.com/25311.html www.bookz.com.ua/9/20.htm library.if.ua/book/15/620.html

[ Наверх ]

 Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи передплачуєте ви газету "Вечерние вести" у 2007 році. Дякую. (3:05:2007, 08:46)

На жаль, наша бібліотека не передплачує газету "Вечерние вести".

[ Наверх ]

 Доброго дня.

. Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник/ За ред.Л.М.Карамушки. - К, 2002. - 136 c. - ISSN 966-608-170-9 1. Васьківська С. Робота з психологічним синдромом у консультуванні/ С. Васьківська //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2005. - №46. - C. 22-24 2. Васьковська С. Психологічна "кухня" консультування/ С. Васьковська; Осадько О. ; Л. Шевчук //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2005. - №34. - C. 16-18 3. Ліщинська О, О,. Психологічна допомога з позиції екзистенціально-гуманістичного підходу/ О, Ліщинська О //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2005. - №12. - C. 1-6 4. Ліщинська О. Основи психологічного консультування/ О. Ліщинська //Психолог: Всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2006. - N19. - C. 6-14 5. Лисенко О. Проблема довіри та недовіри в консультуванні/ О. Лисенко //Соціальна політика і соціальна робота: Український науковий і громадсько-політичний часопис. - Киiв, 2003. - №1. - C. 118-129 6. Рибалка В.В. Особистісно-центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною негонгруентністю/ В.В. Рибалка //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2006. - №2. - C. 37- 7. Холодова О. Структура і зміст психологічної допомоги / О. Холодова //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2006. - №3. - C. 17-24

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти інформацію для написання реферату на тему:

Основи ринкової економіки : Курс лекцій для студентів ун-ту та вузів / Ред. Ли-щишин О.. - Львiв, 1994. - 400 c Основи ринкової економіки : Навч. посібник. Ч. 2 / За ред. В.М. Петюха.. - К.: Уро-жай, 1993. - 144 c Основи ринкової економіки: Курс лекцій для вузів/ Уклад. І.Тивончук. - Львів, 1994. - 403 с Пiдлуська I. Формування нових структур у нових ринкових економіках: досвідвпровадження корпо-ративного управління в Болгарії та Румунії //Економічні реформи сьогодні. - 2000. - N 33. - с. 30-35 Рыночные преобразования и структурная политика в России:Общий ход реформы //Рос. эконом. жур. - 1996. - N 1. - С.3 – 13 Тимченко О. Ринкові реформи в Естонії // Економіка України .- 1998 .- N 9.- С. 80 - 84 Эксперты о рыночных реформах и перспективах развития России// Общество и экономика . - 1993. - N 5. - С. 111 - 124./ . - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти літературу за 2005-2007 роки на тему "Соціологія конфлікту"(10 джерел) (27:05:2007, 12:56)

. ІШМУРАТОВ А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів: Навч. посібник/ А.Т. IШМУРАТОВ ; А.Т. іШМУРАТОВ . - К.: Наукова думка, 1996. - 190 c 2. Конфліктологія: Підручник/ За ред. Л.М.Герасіної, М.і.Панова; За ред. Л.М.Герасiної, М.I.Панова. - Х: Право, 2002. - 256 c. - ISSN 966-7146-57-Х 3. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій (модульний варіант)/ В.М.Нагаєв. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 198 с 4. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для вузів/ М.І.Пірен. - К.: МАУП, 2003. - 360 с 5. Видоевич З. Глобализация , хаотизация и конфликты в современном мире / З. Видоевич //Социс: научный и общественно-политический. - М., 2005. - №4. - C. 25-33 6. Даниленко О. Роль якісних методів у дослідженні соціальних конфліктів/ О. Даниленко //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2006. - №1. - C. 110-123 7. Казаков В. Соціальний конфлікт : проблема визначення/ В. Казаков //Соціологія : теорія , методи , маркетинг. - Киiв, 2004. - №3. - C. 156-167 8. Майструк Н. Дослідження соціальних конфліктів у німецькій соціології : класичні та сучасні орієнтири/ Н. Майструк //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - Киiв, 2004. - №1. - C. 152-163 9. Iвшина Л. та iн. ~ Відсутність соціального конфлікту призводить до деградаціїсуспільства . Але кон-флікт повинен бути конструктивним ~ : [ СоціологЄ. Головаха про транзит від то-талітаризму до громадянського стану ]// День . - 2000 . - 24 жовтня . - с . 1 ; 4/ Iвшина Л. та iн.; івшина Л. та ін.. - S.l., S.a. 10. Бурлачук В. Життєвий світ і структура конфлікту // Соціологія : теорія ,методи , маркетинг . - 1998 . - N 4 - 5 . - С. 93 - 104./ В. Бурлачук. - S.l., S.a. 11. Камiнський А. Соціологічне тло конфліктних ситуацій в організованомунаціоналістичному русі // Ма-теріяли до позицій визвольної боротьбиукраїнського народу 1941 - 1953. - Мюнхен, 1993. - С. 179 - 183./ А. Камiнський; А. Камінський. - S.l., S.a. 12. Клюєнко Е. Методологічні засади дослідження соціальної напруженості всуспільстві , що транс-формується // Соціологія : Теорія , методи ,маркетинг . - 1998 . - N 4 - 5 . - С. 41 - 55./ Е. Клюєнко. - S.l., S.a.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в інтернеті тему для контрольної роботи:"Проблеми державно-політичного устрою України у Конституції П.Орлика". Дякую (10:05:2007, 16:13)

http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25238 http://konus.in.ua/content/view/182/36/ http://www.ukraine-emb.pl/ukr/news.php?id=276 http://www.library.if.ua/book/33/1452.html?PHPSESSID=d507b2917772e29450074e88abda5d9e http://www.lawbook.by.ru/magaz/PravoUkr/0303/33.shtml

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти електронні матеріали по інвестиційному проекту та його структурі. (4:05:2007, 22:03)

1. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів/ С. Аптекар //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2007. - №1. - C. 42-49 ( 2. Веселовська О.Є. Моніторинг як економічний інструмент реалізації інвестиційних проектів/ О.Є. Весе-ловська //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2006. - №10. - C. 6-9 3. Кльоба Л. Особливості підготовки та реалізації інвнстиційних проектів/ Л. Кльоба //Вісн. Нац. бан-ку України: Науково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №3. - C. 23 4. Пшик Б. Роль банківських установ у фінансуванні інвестиційних проектів на засадах концесії/ Б. Пшик //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №2. - C. 142-148 5. Румянцева Г.І. Методологічні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності/ Г.І. Румянцева //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №9. - C. 15-22 6. Салига К. Порівняльна характеристика методів економічного обгрунтування інвестиційних проектів/ К. Салига //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 47-49 Єрмошенко М.М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посіб./ М.М.Єрмошенко, І.О.Плужников. - К.: НАУ, 2006. - 155 с

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали на тему Міжнародні стратегічні альянси в Україні, сучасний стан, проблеми та перспективи(Бажано з прикладами конкретних альянсів) (7:05:2007, 23:30)

Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово- економічне співробітництво країн альянсу : висновки для України //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2004. - №8. - C. 81-90 Гайдуков Л. Альянс без погонів: Наукова та освітня складові в сучасній діяльності НАТО і євроатлантичній інтеграції України/ Л. Гайдуков, С. Терешко //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2006. - №6. - C. 3 - 13 Денис Т. Міжнародний стратегічний альянс як механізм інноваційного розвитку підприємства/ Т. Денис //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2005. - №4. - C. 145-152 Кіндратець О. Перш ніж рухатися до Альянсу/ О. Кіндратець //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2006. - №7/8. - C. 27 - 34 Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів/ Н.М. Кравчук //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2006. - №8. - C. 179-183 Лагода Т. Давайте жить дружно?: о стратегических альянсах/ Т. Лагода //Бизнес. - Киiв, 2004. - №29. - C. 56-58 Палій О. Не вступивши в НАТО , вступимо в ... ( Переваги членства в Північно-Атлантичному Альянсі )/ О. Палій //Україна business: Фінансово-економчний тижневик. - Киiв, 2006. - №41. - C. 2 Радецький В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом/ В. Радецький //Євроатлантикінформ. - 2006. - N1. - C. 21-22 Семиволос І. Мекканський альянс заради єдності та миру/ І. Семиволос //Політика і час: Суспільно - політичний журнал. - Київ: "Літопис ХХ ". - 2007. - №4. - C. 24 - 29 Черницька Т. Міжнародні стратегічні альянси як інститут глобалізації науково-технічного розвитку./ Т. Черницька //Зовнішня торгівля : право і економіка: Науковий журнал/ Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - Київ, 2006. - №6. - C. 74-77 (Шифр З7/2006/6)

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріали на тему "Шкільна драма у Києво-Могилянській Академії" (9:05:2007, 22:21)

http://litopys.org.ua/shevelov/shev07.htm http://ukrlife.org/main/valiko/teatr.htm http://www.vuzlib.net/kult/34.htm http://www.vesna.org.ua/txt/sobolv/Sobol2.html

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти тему до реферату:"Вплив гормонів на білковий та жировий обмін",завчасно дякую. (14:05:2007, 21:15)

http://www.refine.org.ua/pageid-4595-1.html http://student.vasily.net/referat/ua/anatomia/4.htm http://www.grigaonline.narod.ru/farma/LP_peptidnix_gormoniv.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть терміново знайти інформацію на тему: Управління виробничим потенціалом підприємства. На дипломну потрібною Дуже вдячний! (9:05:2007, 15:23)

http://studenthelp.com.ua/modules.php?name=Files&d_op=get_file_details&files_id=10 http://refsbank.info/moreinfo.php?diplomID=495 http://inpos.com.ua/515 http://www.vuzlib.net/strat_upr/24.htm Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств/ С. Іщук //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2005. - №3. - C. 48-56 Циглик І. Виробничий потенціал в системі підприємництва/ І. Циглик, Я. Бибик //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2004. - №1. - C. 5-13

[ Наверх ]

 допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію в електронному вигляді на тему:"Особливості конфлікту та системи образів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" (24:05:2007, 15:41)

www.kspu.edu.ua/downloads/Chair_Ukr_Naidyonova/10.doc www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/zarubej.doc - www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=247 - www.zsu.zp.ua/lab/fildep/metrec/I/7.pdf www.kspu.edu.ua/downloads/Literature/World_liter-04.doc referaty.co.ua/ukr/top/ - 322k -

[ Наверх ]

 зацікавила публікація за лютий 2007 про конкурентоспроможність під-в харчової пром-сті в умовах вступу України до СОТ.ця інформація мені дуже допомогла для написання курсової роботи.чи можливо іі отримати в електронному вигляді?

Доброго дня! Для того щоб дати відповідь на Ваше питання, необхідно уточнити з якого саме джерела (газети, журнала) і за який рік Вам потрібна дана публікація. А поки що, рекомендуємо Вам інтернет-ресурси: http://www.niss.gov.ua/Table/28112006/Zimin.htm http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=455862 http://www.minagro.kiev.ua/news/?pg=3501 http://a7d.com.ua/2007/04/24/rozrakhovuvati_na_uspkh_mozhna_tlki_za_umovi_pdvishhennja_konkurentospromozhnost_apk.html Рекомедуємо Вам також літературу: Пляскіна, А. І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб"єктів харчової промисловості. // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. - С. 52-59. Борщевський П. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. // Економіка України. - 2003. - №8.- С.45-49. Драган, О. І. Вступ України у СОТ : перспективи для м'ясної галузі / О.І. Драган.// Економіка. Фінанси. Право. - 2006. - № 6 . - С. 3-6. Журнали ви можете отримати у нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 інформацію в електр варіанті про екологічний маркетингта прораму соц-економічного розвитку (1:05:2007, 17:54)

http://www.ecolabel.org.ua/main13.html http://www.rusnauka.com/ONG_2006/Ecologia/17934.doc.htm http://www.sumdu.edu.ua/ua/general/structure/department/marketing/

[ Наверх ]

 на тему: "Податковий облік фінансових результатів". Дуже дякую. (18:05:2007, 10:34)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам таку літературу: Панасюк В.М. Податковий облік: Навч. посібник/ В.М.Панасюк, Є.К.Ковальчук, С.В.Бобрівець . - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 c. Коцупатрий М.М. Податковий облік і звітність: Навч.посіб./ М.М.Коцупатрий, Є.І.Ковач, В.В.Мельничук. - К.: КНЕУ, 2006. - 309 с. Дані книги Ви можете відшукати у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Підкажіть якусь літературу по дистрибюції (10:05:2007, 20:01)

http://www.radioradar.net/referats/cybernetics/28430/ref_part_9.html http://dere.kiev.ua/bursa/library/war_ukr/distribution.shtml Бондар М. Ріст на дріжджах : про реорганізацію системи дистрибуції/ М. Бондар //Галицькі кон-тракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №35. - C. 48-49 Маркетинг и дистрибуция в Интернете ... //Гостиничный & ресторанный бизнес. - Киев, 2006. - №3. - C. 38-39 Непорожній Ю.О. Організація діяльності з управління каналами дистрибуції/ Ю.О. Непорожній //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №7. - C. 52-54 Цират А. Правовые аспекты работы по дистрибьюторским и франчайзинговым договорам в Ук-рине/ А. Цират //Финансовая консультация. - Киiв, 2004. - №13/14. - C. 26-35

[ Наверх ]

 Підскажіть будь-ласка назви літератури по державним закупівлям і тендерам. Дякую! (23:05:2007, 12:41)

Конкурси, тендери, аукціони: Нормат. база. - К.: КНТ, 2006. - 389 с 1. Воробієнко А. Тендери 2005 : змінено правила гри !/ А. Воробієнко //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2005. - №120/22 груд./. - C. 23-28 (Шифр В5/2005/120) 2. Все про тендери ! Що і як придбавають за бюджетні кошти //Все про бухгал-терський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2005. - №65. - C. 18-25 (Шифр В5/2005/65) 3. Гриненко А. Проблеми тендерних закупівель / А. Гриненко //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №3. - C. 2-3 (Шифр Б17/2005/2) 4. Дарпінянц В. Тендерний ніштяк/ В. Дарпінянц //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №47. - C. 12-13 (Шифр Г3/2005/47) 5. Дарпінянц В. Тендерними стежками/ В. Дарпінянц //Галицькі контракти: Діловий тижневик. - Киiв, 2005. - №15. - C. 38-39 (Шифр Г3/2005/15) 6. Державний нагляд , контроль та координація у сфері закупівель : діяльність тендерного комітету , тендерні пропозиції , Тендерна палата України ) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України : збірник нормативних актів . - Киiв, 2007. - №3. - C. 113-350 (Шифр Б1/2007/3) 7. Маланій Р. Нове у тендерному законодавстві/ Р. Маланій //Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2005. - №8. - C. 8-9 (Шифр П4/2005/8) 8. Переверзєва О. Скільки коштує участь у торгах, або пристрасті навколо тендерного забезпе-чення/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгал-терська газета . - Киiв, 2007. - №13. - C. 45-48 (Шифр В5/2007/13) 9. Переверзєва О. Тендери за держкошти: як стати учасником держзакупівель/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2007. - №5. - C. 12-14 (Шифр В5/2007/5) 10. Переверзєва О. Тендери за новими правилами: перше знайомство/ О. Переверзєва //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2007. - №21. - C. 26-28 (Шифр В5/2007/21) 11. Рижикова О. Участь українських підприємств у закордонних тендерах : податковий та бух-галтерський облік/ О. Рижикова //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2004. - №94. - C. 10-11 (Шифр В5/2004/94) 12. Щербина С. Як потрапити на тендер/ С. Щербина //Дебет-Кредит. - Киiв, 2006. - №6. - C. 32-35 (Шифр Д4/2006/6) 13. Щупеня М.М. Тендерна палата України інформує про свою діяльність : [ Міністерство юстиції Укаїни від 15.08.05 N 32-5-738 ]/ М.М. Щупеня //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2005. - N191/ 11 жовт./. - C. 14 (Шифр Г1/2005/191) 14. Як удосконалити тендерну документацію : рекомендуємо АМК : ( Замість ко-ментарю до листа Антимонопольного комітету України від 26.09.06 р. ) //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета . - Киiв, 2006. - №118/ 11 груд./. - C. 21-23 (Шифр В5/2006/118)

[ Наверх ]

 Подскажите, пожалуйста, где можно найти журнал "Коммунист" за 1989 год №23, 24 декабрь. (15:05:2007, 10:32)

На жаль, в нашій книгозбірні даного видання вже немає.Звертайтеся, будь-ласка, до інших бібліотек.

[ Наверх ]

 Турция в системе международных отношений со второй половины 20 века (26:05:2007, 17:47)

1. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ-ХХІ ст.: Навч.-метод.посіб.. - К.: КНЕУ, 2006. - 193 с 2. КАМiНСЬКИЙ , А.. До міжнародних відносин: Курс лекцій/ А. КАМiНСЬКИЙ ; А. КАМіНСЬКИЙ . - Львiв: Свiт, 1995. - 142 c 3. Мартиненко А.К. Міжнародні відносини 1945-1975 років: Навч. посіб. для вузів/ А.К.Мартиненко. - К.: Ліра-К, 2007. - 366 с Зиганшина Г. Светская Турция в Организации Исламская конференциия/ Г. Зиганшина //Азия и Аф-рика сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №3. - C. 32-35 2. Зиганшина Г. Турция : марафон на пути в Европу : [ Вхождение страны в Европейский Союз ]/ Г. Зи-ганшина //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2005. - №5. - C. 33-40 3. Савельева А. Между Европой и Азией : Почему Турцию не принимают в Европу/ А. Савельева //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2003. - №7. - C. 37-41) 4. Шевяков А. Турция и страны СНГ/ А. Шевяков; Д. Дегтерев //Азия и Африка сегодня: Научный и общественно - политический. - М.. - ISSN 0321-5075, 2004. - №5. - C. 18-27

[ Наверх ]