// архів 2007-2013

квітень 2007Запитання
для написання курсової роботи на тему "Особливості фінансового менеджменту будівельного підприємства" (16:04:2007, 20:04)
про застосування кожухотрубних тепообмінників. (Реальний технологічний процес з використанням кожухотрубного теплообмінника). Або будь-яку інформацію по темі: "Кожухотрубний теплообмінник" (12:04:2007, 17:10)
"періодизація розвитку електоронних документі в УКРАЇНІ"
"Тематика поезії епохи відродження". Дякую
В газеті "Позакласний час" за березень-квітень 2007р. є стаття Досвід правового виховання.Хочу нею скористатися.
Види доходів зведеного бюджету України"(у електронному чи друкованому вигляді). (20:04:2007, 19:31)
Д про Волонтерів, волонтерський рух та його осбливості.
Деісторизація аргументаційної бази на сторінках преси
Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні
Добридень. Бдуь ласка скажіть, можна взяти аналізи автобіографічних віршів Шевченка "І виріс я на чужині", "І золотої й дорогої", "Ми в купочці колись росли", "Мені тринадцятій минало", "Якби ви знали, паничі".
Добрий день. Фызика.Принцип дії електричних приладів. Дякую. (23:04:2007, 08:03)
Доброго дня! Чи є в бібліотеці саме ця книга:
Доброго дня! Які книги Оксани Забужко є в ваші бібліотеці?
Доброго дня. Мені портібно 30-40 пунктів використаної літератури, з теми Реклама, реклама в Інтернет, сучасна реклама. Дуже дякую за допомогу.
Доброго дня. Які твори сучасного французького письменника Ромена Сарду у Вас є? (7:04:2008, 15:58)
Добрый день.
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написанння реферату на тему "Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян". (23:04:2007, 18:08)
Допоможіть знайти в інтернеті матеріали для написання реферату: Математики Індії. Дякую. (19:04:2007, 15:46)
Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу по темі:"Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації " Буду щиро вдячний.
Допоможіть, будь ласка, знайти критику по віршу Т. Г. Шевченка «І золотої й дорогої», а саме де й коли цей вірш був написаний, причини його появи, в який період творчості поета він був написаний, пояснення назви, його тема, ідея, проблематика, жанр, сюжетно-композиційна побудова та образна система. Дуже дякую. (20:04:2007, 09:14)
Допоможіть,будь-ласка,знайти інформацію на тему "Сленг в сучасній англійській мові" (5:04:2008, 18:16)
електронну версію статті Пахльовської Шлях до Європи через Візантію
за темою:"Місце органів державної податкової служби у системі органів державної влади " . Буду дуже вдячний за знайдену інформацію
Здравствуйте, cо Святой Пасхой Христовой! Помогите, пожалуйста, найти литературу об украинских церковных колоколах и традициях колокольного звона Украины (в первую очередь статьи в журналах и др. периодических и продолжающихся изданиях и сборниках).
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти литературу об обряде и песнях украинского народного праздника Купальская ночь.
Знайдіть будь ласка перідичну літературу на тему :"Комунікації в менеджменті" (18:04:2007, 16:48)
знайти інформацію про інвестиційну політику підприємницької діяльності фірми, бажано в електронному варіанті. Наперед дякую (18:04:2007, 22:52)
знайти оповідання Рея Бредбері "Посмішка"
інформацію в електронному вигляді: Комбінаторика бінарних відносин та відображень. Дякую (12:04:2007, 09:27)
інформацію в електроному виді, або підскажить підручники для написання курсової роботи на равління операційними витратами підприємства" і де можна знайти статистичну інформацію для цієї темитему "Уп
інформацію для написання доповіді "Екологгічна ситуація в м. Полтава". Дякую.
інформаціюдля написання реферату-доповіді на тему "Підготовка економічних кадрів відповідно до попиту на ринку праці".Буду дуже вдячний!
інформація про екологічну стан м. Кіровоград. Допоможіть, будь-ласка. Дякую. (19:04:2007, 20:08)
Какие книги Манкеля есть в вашей библиотеке? Заранее спасибо
книгу в електронному виді:Л.М.Черняк
контрольну роботу на тему: "Загальні основи спортивного тренування як основи знань"
МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ЗАВДАННЯ І РОЛІ ЧЛЕНІВ ГРУПИ В СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ".
МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО"
МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ "РОЗВИТИК ПСИХОТРЕНІНГУ ЯК МЕТОДУ В УКРАЇНІ АБО ЗА КОРДОНОМ".ДЯКУЮ!
мені потрібно написати вступ і висновок (приблизно по 5 сторінок) на тему Реклама в Інтернет. (В електронному вигляді)Дуже дякую. (20:04:2007, 15:09)
мені треба сайти з художніми творами шо у школі вивчають. (4:04:2008, 12:10)
назви підручників, мовознавчих журналів і т.д.,не менше 15-ти джерел на тему: Синонімічне багатство у творчості українських письменників
напишіть будь-ласка яка у вас є література на тему Культура Стародавнього Китаю
образ майора Медвіна у творі "Жовтий Князь"
помогите найти срочно: комплексонометрическое титрование.
про види бібліографії
Холодне і горяче штампування: 1)марки сплавів 2)умови експлуатації 3)приклади використовування 4)вплив легуючих елементів
Чи є в бібліотеці послуга МБА, і скільки коштує, якщо є (1:04:2008, 13:09)
Чи є в бібліотеці такі книги:
Чи є в наявності матеріал для написання курсової роботи на тему: "Документознавство в системі наук". (18:04:2007, 10:54)

Відповіді
  для написання курсової роботи на тему "Особливості фінансового менеджменту будівельного підприємства" (16:04:2007, 20:04)

1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент. Сучасні інформаційні технології: Навч. посіб./ В.М.Антонов, Г.К.Яловий. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 432 с 2. БРiГХЕМ Є.Ф. Основи фінансового менеджменту/ Є.Ф. БРiГХЕМ ; Є.Ф. БРіГХЕМ ; Київський ун-т ім.Т.Г.Шевченка; Кафедра фінансів,грошового обігу та кредиту. - К: Молодь, 1997. - 3. КiРЕЙЦЕВ Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Г.Г. КiРЕЙЦЕВ ; Г.Г. КіРЕЙЦЕВ . - К: ЦУЛ, 2002. - 496 c. - ISSN 966-7570-91-6 4. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. - Херсон: Олді - плюс, 2003. - 256 с

[ Наверх ]

  про застосування кожухотрубних тепообмінників. (Реальний технологічний процес з використанням кожухотрубного теплообмінника). Або будь-яку інформацію по темі: "Кожухотрубний теплообмінник" (12:04:2007, 17:10)

http://www.rozan.com.ua/print/equip/termochangers.html http://www.rozan.com.ua/?page=equip/condencators_detail http://www.mashimpeks.ru/index.php?id=59&c_id=7 http://www.technoklima.ru/plastove.htm http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=116

[ Наверх ]

 "періодизація розвитку електоронних документі в УКРАЇНІ"

Доброго дня! Подивіться будь ласка ці книги та статті, можливо там щось буде у відповідності до Вашої теми: Рудюк В.В. Періодизація розвитку електронної документації у ФРН/ В.В. Рудюк //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2005. - №2. - С. 13-16 Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. Земсков А.И. Электронные библиотеки: Учеб. пособ./ А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг. - М.: Изд. ГПНТБ России, 2004. - 130 с. Дані журнали та книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 "Тематика поезії епохи відродження". Дякую

http://ae-lib.narod.ru/texts/motorny__slavic_renaissance__ua.htm http://ae-lib.narod.ru/texts/shapovalova__italian_renaissance__ua.htm http://www.zsu.zp.ua/lab/fildep/metrec/I/7.pdf http://www.vuzlib.net/kult/24.htm

[ Наверх ]

 В газеті "Позакласний час" за березень-квітень 2007р. є стаття Досвід правового виховання.Хочу нею скористатися.

Скористатися даною газетою можна в Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва.

[ Наверх ]

 Види доходів зведеного бюджету України"(у електронному чи друкованому вигляді). (20:04:2007, 19:31)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки : Постанова Кабінету Міністрів України, 14 вересня 2005 р. № 913 //Бюл. Нац. служби посередництва і примирення: Офіц. нормат. вироб. практ. інформ. вид.. - Киiв, 2005. - №11. - С. 22-32 Московенко О. Проблеми формування доходної частини бюджету/ О. Московенко //Часопис Парламент: Науково-популярний. - Киiв, 2002. - №3. - С. 21-24 Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України/ О. Семчик //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2003. - N9. - С. 68-73 Полозенко Д.В. Доходи бюджету України і напрями їх реструктуризації./ Д.В. Полозенко //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - С. 155-157 Огонь Ц.Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України/ Ц.Г. Огонь //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №12. - С. 48-56 Каленський М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави/ М. Каленський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №9. - С. 10-17 Дані журнали Ви можете відшукати у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Д про Волонтерів, волонтерський рух та його осбливості.

http://www.civilsociety.org.ua/uploads/media/VM.pdf http://www.nbb.com.ua/index.php?id=6 http://ukraine.unv.org/fileadmin/unv_cos/ukraine/images/Lviv_conf_Deklaracia.doc http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5367&mode=thread&order=0&thold=0

[ Наверх ]

 Деісторизація аргументаційної бази на сторінках преси

Доброго дня! Для відповіді на ваше питання Вам необхідно відшукати книгу: Маніпулятивне телебачення: світоглядні та семантичні аспекти В свою чергу рекомендуємо вам ознайомитись з літературою: Москаленко А. Теорія журналістики: Навч. посібник/ А.Москаленко. - К.: ЕксОб, 2003. - 333 с. Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики/ Ю.Г.Шаповал. - Костопіль: Роса, 2003. - 202 с. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч.посіб.: стандарти якості журналіст. практ./ З.Вайшенберг. - К.: Академія Укр. преси, 2004. - 262 с. Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії: Монографія/ Ю.Г.Шаповал. - Рівне: РВП "Роса", 2005. - 248 с. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: Підруч./ В.Здоровега. - Л.: ПАІС, 2004. - 268 с. Дані книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні

Перегляньте дані сайти: http://www.refineua.com.ru/pageid-1054-1.html; http://www.refineua.com.ru/pageid-1054-1.html; http://www.readbookz.com/book/155/4482.html; http://www.refine.org.ua/pageid-1057-1.html. А також перегляньте літературу нашого фонду:Бідак В. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту/ В. Бідак //Україна : аспекти праці: Науково - економічний та суспільно - політичний. - Киiв, 2004. - №1. - C. 35-41; Братаніч Б. Зростання регулюючих функцій держави та соціальний маркетинг/ Б. Братаніч //Персонал: Научное издание по философским , социологическим и политическим нау-кам. - Киiв, 2005. - №3. - C. 74-78; Заяць Т.А. Напрями і механізми державного регулювання регіонального соціально-економічного розвитку/ Т.А. Заяць //Наукові записки: Серія "Економіка". - Острог, 2004. - Вип.6. - C. 345-352; Піжук О.І. Державне регулювання гендерних відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні / О.І. Піжук //Економіка та держава: Міжнародний нау-ково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №6. - C. 65-67

[ Наверх ]

 Добридень. Бдуь ласка скажіть, можна взяти аналізи автобіографічних віршів Шевченка "І виріс я на чужині", "І золотої й дорогої", "Ми в купочці колись росли", "Мені тринадцятій минало", "Якби ви знали, паничі".

КЛОЧЕК , Г.. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпритація. Посібник для вчителя/ Г. КЛОЧЕК . - К.: Освiта, 1998. - 238 c.

[ Наверх ]

 Добрий день. Фызика.Принцип дії електричних приладів. Дякую. (23:04:2007, 08:03)

http://www.refine.org.ua/pageid-4420-1.html http://donntu.edu.ua/ukrainian/strukt/kafedrs/oet/uch_dis.html http://library.kpi.kharkov.ua/TRUD%20NTY/trud2005_20_1.htm

[ Наверх ]

 Доброго дня! Чи є в бібліотеці саме ця книга:

У фонді нашої бібіліотеки є дана книга 88.5 П474 Познай себя и других: Сборник методик. - М.: Нородное образование, 1994. - 96 c.Також пропонуємо Вам переглянути подані нижче джерела: Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб./ І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 384 с. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації/ За ред. Я.А.Жаліла. - К.: Знання України, 2005. - 387 с. Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство/ За ред.Полунєєва Ю.В.. - Б.м.: ЛАТ&К, 2006. - 175 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Які книги Оксани Забужко є в ваші бібліотеці?

Question ЗАБУЖКО О.С Диригент останньої свічки : Поезії/ О.С ЗАБУЖКО . - К: Рад. письменник, 1990. - 138 c ЗАБУЖКО О.С Філософія української ідеї та європейський контекст : Франківський період/ О.С ЗАБУЖКО . - К.: Основа, 1993. - 124 c ЗАБУЖКО О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу/ О.С. ЗАБУЖКО . - К: Абрис, 1997. - 144 c ЗАБУЖКО , ОКСАНА. Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х/ ОКСАНА ЗАБУЖКО . - К: Факт, 1999. - 340 c. - ISSN 966-7274-59-4 Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман/ О.Забужко. - К.: Факт, 2006. - 173 с Забужко О. Сестро,сестро: Повісті та оповідання/ О.Забужко. - К.: Факт, 2003

[ Наверх ]

 Доброго дня. Мені портібно 30-40 пунктів використаної літератури, з теми Реклама, реклама в Інтернет, сучасна реклама. Дуже дякую за допомогу.

Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції (14-15 квітня 2004 р., Харків). - Х.: Студцентр, 2004. - 224 с Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський. - К.: Кондор, 2006. - 334 с ГАЛАГУЗА Н.Ф. Реклама в страховании : ключ к успеху/ Н.Ф. ГАЛАГУЗА . - М.: Финансы, 1995. - 132 c КАРТЕР , Г.. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Г. КАРТЕР . - К.: Сирин - Либра, 1998. - 204 c. - ISSN 966-95277-1-6 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник/ Т.І.Лук'янець. - К.: КНЕУ, 2002. - 200 с Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій/ Б.А.Обритько. - К.: МАУП, 2002. - 240 с РОМАТ Е.В. Реклама: Учебник для студентов/ Е.В. РОМАТ . - 3-е изд, перераб. и доп.. - К.-Х.: НВФ "Студцентр", 2000. - 480 c. - ISSN 966-7530-12-4 СЕРЕГИНА Т.К., ТИТКОВА Л.М.. Реклама в бизнесе: Учеб. пособие/ ТИТКОВА Л.М. СЕРЕГИНА Т.К.. - М.: Информ.-внедренч. центр "Маркетинг", 1995. - 112 c

[ Наверх ]

 Доброго дня. Які твори сучасного французького письменника Ромена Сарду у Вас є? (7:04:2008, 15:58)

Вибачте, але в фонді нашої бібліотеки немає твору даного письменника.

[ Наверх ]

 Добрый день.

Спробуйте звернутись до таких сайтыв: http://www.psihologu.ru/index.php?action=refall&p=NjMwOQ http://forstudent.msk.ru/12/10772.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написанння реферату на тему "Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян". (23:04:2007, 18:08)

Грошово-кредитна політика в Україні/ За ред. В.І. Міщенка. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Знання, 2003. - 421 с Кредитна спілка: Свій до свого по своє/ Ред. В.Кобзар. - К, 2000. - 95 c Основи кредитної кооперації: Матеріали на допомогу щодо оргації кредитних спілок. - К., 1997. - 72 c Журавська І. Кредитна спілка: доходи та витрати для оподаткування/ І. Журавська //Бухгалтерія. - Киiв, 2006. - №6. - C. 40-42 Корніюк О. Кредитні спілки: законодавчі новації/ О. Корніюк //Бухгалтерія. - Киiв, 2006. - №12. - C. 75-76 Коцовська Р. Кредитні спілки як альтернативні установи щодо кредитування сільського малого підприємства / Р. Коцовська //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №3. - C. 149-155 Коцовська Р. Кредитна спілка - ефективна кооперативна установа парабанківської системи/ Р. Ко-цовська //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №2. - C. 154-158 Ніколаєва Т. Малий банк чи дірява панчоха? : [ Про кредитні спілки в Україні]/ Т. Ніколаєва; А. Дом-бругова //Юридичний вісник України: Загальнонаціональна правова газета. - Киiв, 2004. - №13/ 27 бер.-2 квіт./. - C. 12 Розвиток кредитних спілок в Україні //Євробюлетень: Інформаційне видання Пред-ставництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2005. - N10. - C. Тиравська Г. По кредит до спілки/ Г. Тиравська //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2005. - №6. - C. 76-82 Чижевська М. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування/ М. Чижевська //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2006. - №1. - C. 30-32

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в інтернеті матеріали для написання реферату: Математики Індії. Дякую. (19:04:2007, 15:46)

Доброго дня! Рекомендуємо вам Інтернет-ресурси: http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/155.html http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/155.html dls.ksu.kherson.ua/dls/GetFile.aspx?m=2&d=347;Histor.doc

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу по темі:"Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації " Буду щиро вдячний.

Павленко Б.В. Керування транспортними засобами в екстремальних умовах: Навч.-наочний посіб./ Б.В.Павленко, В.А.Ліпкан, М.О.Тарасюк. - К.: КНТ, 2006. - 96 с. - (Національна і міжнародна безпека)

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти критику по віршу Т. Г. Шевченка «І золотої й дорогої», а саме де й коли цей вірш був написаний, причини його появи, в який період творчості поета він був написаний, пояснення назви, його тема, ідея, проблематика, жанр, сюжетно-композиційна побудова та образна система. Дуже дякую. (20:04:2007, 09:14)

http://www.rius.kiev.ua/korotya/ijak http://etno.webua.org/lib/makara.html http://kobzar.univ.kiev.ua/info/Monog/P70.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть,будь-ласка,знайти інформацію на тему "Сленг в сучасній англійській мові" (5:04:2008, 18:16)

Доброго дня. Перегляньте ці сайти: http://faberlic.km.ua/berry/print.php?id=202; http://www.refine.org.ua/pageid-5038-1.html; http://revolution.allbest.ru/languages/00000489_0.html; А також перегляньте ці статті: Мосенкіс Ю. Що приховує сленг?/ Ю. Мосенкіс //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2007. - №12. - C. 5. Радчук В. Сленг - це виклик рутині: [Інтерв'ю з доцентом Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, науковим співробітником Інституту української мови НАН України]/ В. Радчук //Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал/ Верховна Рада України (1-12; Київ). - Киiв: Преса України. - 2007. - №21/22. - C. 34-55.

[ Наверх ]

 електронну версію статті Пахльовської Шлях до Європи через Візантію

Доброго дня! На жаль, версія цієї статті не виставлена в Інтернеті. Тому, якщо Вас зацікавить вона була надрукована у наступному джерелі: Пахльовська О. Україна: шлях до Європи... через Константинополь // Сучасність.-1994.-№2.-С. 101 Цим журналом Ви можете скористатись з фондів нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 за темою:"Місце органів державної податкової служби у системі органів державної влади " . Буду дуже вдячний за знайдену інформацію

http://www.vuzlib.net/Upr_DPS/21.htm http://www.library.if.ua/book/59/2289.html http://www.bizlib.info/text/Econom/finance/kirilenko/str/2-2.html

[ Наверх ]

 Здравствуйте, cо Святой Пасхой Христовой! Помогите, пожалуйста, найти литературу об украинских церковных колоколах и традициях колокольного звона Украины (в первую очередь статьи в журналах и др. периодических и продолжающихся изданиях и сборниках).

Зубицька Н. Дзвони , які лікують : [ Про церковні дзвони ] // Укр.культура. - 1996. - N 9 - 10. - С. 8 - 9.

[ Наверх ]

 Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти литературу об обряде и песнях украинского народного праздника Купальская ночь.

1. Українське народознавство: Навч.посіб./ За ред. С.П.Павлюка. - 2-ге вид., пере-роб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 568 с 2. Гончаренко Г. Купальські вогні : Сценарій свята // Укр . культура .- 1999.-N 6 .- С. 34 - 35 3. Каюков В.I. Поезія літа, гімн природі : Сценарій купальського свята //Рідна шк. - 1993. - N 6. - С. 29 – 31 4. Купальські пісні // Краєзнавство . Географія . Туриз . - 2002. - N 24 . - С. 1 5. Лехман Т. Купальська ніч : Свята // істор. календар 2001. - К., 2001. -С. 277 – 279 6. Ольховий Я. Витоки давнього повір"я : [ Про Купальське свято ] //Франкова криниця . - 1993 . - Лип. ( N 29 - 30 7. Пестонюк I.П. Купальські пісні // Пестонюк і.П. З поліської криниці. -Рівне, 1995. - С. 31 – 34 8. Товстуха Є . Чари купальського дивосвіту // Україна . - 1999 . - N 6 . - с. 52 – 53 9. Чубинський П. Вогонь купальський - вогонь душі // Урядовий кур"єр. - 1993.- 6 лип

[ Наверх ]

 Знайдіть будь ласка перідичну літературу на тему :"Комунікації в менеджменті" (18:04:2007, 16:48)

1. Гутброд Г. Успішна комунікація в бізнесі та освіті: Навч. посіб./ Г.Гутброд, О.Бєляков. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. - 207 с 2. Морзе Н.В. Основи інформаційно - комунікаційних технологій: Навч.посіб./ Н.В.Морзе. - К.: Вид.група ВНV, 2006. - 350 с.: +CD ROM 3. Почепцов Г. Теорія комунікації/ Г.Почепцов . - К.: Вид. центр " Київський ун-тет", 1999. - 308 с 4. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб./ Т.О.Примак. - К.: МАУП, 2003. - 200 с

[ Наверх ]

 знайти інформацію про інвестиційну політику підприємницької діяльності фірми, бажано в електронному варіанті. Наперед дякую (18:04:2007, 22:52)

http://www.kr-diplom.kiev.ua/sp_dipl.htm http://www.pravoznavec.com.ua/ http://uareferat.com/

[ Наверх ]

 знайти оповідання Рея Бредбері "Посмішка"

Знайти оповідання можна за адресою: http://ae-lib.narod.ru/texts/bradbury__stories__ua.htm

[ Наверх ]

 інформацію в електронному вигляді: Комбінаторика бінарних відносин та відображень. Дякую (12:04:2007, 09:27)

http://intsys.msu.ru/staff/vnosov/combgraph.htm http://wnk.biz/html/ru/contents380.htm http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/list1.htm

[ Наверх ]

 інформацію в електроному виді, або підскажить підручники для написання курсової роботи на равління операційними витратами підприємства" і де можна знайти статистичну інформацію для цієї темитему "Уп

http://www.refine.org.ua/pageid-540-1.html http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1816.html http://www.dinai.com/Docs/nsbu/mfnna318-1999.doc http://polkaknig.narod.ru/econom/ukp/3.htm http://www.5ka.ru/98/23422/1.html

[ Наверх ]

 інформацію для написання доповіді "Екологгічна ситуація в м. Полтава". Дякую.

http://www.menr.gov.ua/index.php?mode=indexpage&entity_id=15&id_det=951&index_page_id=1 http://file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Poltavska_2003/main/tables.html

[ Наверх ]

 інформаціюдля написання реферату-доповіді на тему "Підготовка економічних кадрів відповідно до попиту на ринку праці".Буду дуже вдячний!

http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=181 http://www.library.if.ua/referat/1/171.html

[ Наверх ]

 інформація про екологічну стан м. Кіровоград. Допоможіть, будь-ласка. Дякую. (19:04:2007, 20:08)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам таку літературу: Про оголошення окремих районів та міст Вінницької ,Кіровоградської , Миколаївської , Одеської , Хмельницької таЧеркаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації : УказПрезидента України // Голос України .- 2000 .- 14 груд.- с. 1,8 Рекомендуємо вам також Інтернет-посилання: http://na.cen.library.kr.ua/articles.php?lng=ua&pg=45

[ Наверх ]

 Какие книги Манкеля есть в вашей библиотеке? Заранее спасибо

Доброго дня! На жаль, книги даного автора у нашій бібліотеці відсутні.

[ Наверх ]

 книгу в електронному виді:Л.М.Черняк

Доброго дня! На жаль, даної книги немає у електронному варіанті. Не має цієї книги і у фондах нашої бібліотеки, проте, можливо, Вам стануть у пригоді наступні книги: Загальні основи фізики: У 2-х кн. Кн.1: Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика/ За ред.Д.Б.Головка. - К: Либiдь, 1998. - 192 c. Загальні основи фізики: У 2-х кн. Кн.2: Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика/ За ред.Д.Б.Головка. - К: Либiдь, 1998. - 224 c. КУЧЕРУК I.М., ГОРБАЧУК I.Т.,ЛУЦИК П.П. Загальний курс фізики : У 3-х т. Т.1:Механіка.Молекулярна фізика і термодинаміка. - К: Технiка, 1999. - 536 c. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодінаміка: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер; К.. - 375 с. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.2: Електрика і магнетизм: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер; К.. - 278 с. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.3: Оптика. Фізика атома та атомного ядра: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер. - 2003. - 311 с. Ці книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 контрольну роботу на тему: "Загальні основи спортивного тренування як основи знань"

Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких - суперечить чинному законодавству та морально-етичним нормам; - пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових; - пов’язаний з комерційною, посередницькою діяльністю. Всі довідки такого змісту видаляються.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ЗАВДАННЯ І РОЛІ ЧЛЕНІВ ГРУПИ В СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ".

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Середюк Л. Соціально-психологічний тренінг. як засіб створення нових виховуючих ситуацій у самовираженні старшокласників/ Л. Середюк //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. - Рівне: РДГУ, 2003. - Вип.27. - С. 49-53. Тіунова О. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування навичок асертивної поведінки у старшокласників/ О. Тіунова //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2007. - №1. - С. 39-51 Основи практичної психології: Підручник для вищих навч. закладів. - 2-е вид-я, стереотипне. - К.: Либідь, 2001. - 532 с. Основи практичної психології: Підручник. - 3-є вид., стереотип. . - К.: Либідь, 2006. - 536 с. Дані підручники і журнали є у фондах нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО"

Доброго дня! Ознайомтесь будь ласка з наступними ресурсами: http://vesna.org.ua/txt/biletskvi/vyprav.html edocs.sumdu.edu.ua/documents/496/file2read.pdf http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/templ/middle_ages_templ.htm Рекомендуємо Вам наступну літературу: Філософія.Світ людини: Курс лекцій. - К.: Либідь, 2003. - 429 с Філософія: Підруч.. - К.: Либідь, 2002. - 405 с. Філософія: Навч.посіб./ За ред. І.Ф.Надольного. - 6-те вид., випр. і доп.. - К.: Вікар, 2006. - 455 с. Причепій Є.М. Філософія/ Є.М. Причепій. - К: Академвидав, 2007. - 591 с. Книги можна взяти в нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ "РОЗВИТИК ПСИХОТРЕНІНГУ ЯК МЕТОДУ В УКРАЇНІ АБО ЗА КОРДОНОМ".ДЯКУЮ!

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Основи практичної психології: Підручник. - 3-є вид., стереотип. . - К.: Либідь, 2006. - 536 с. Основи практичної психології: Підручник для вищих навч. закладів. - 2-е вид-я, стереотипне. - К.: Либідь, 2001. - 532 с. НЕМОВ Р.С. Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей/ Р.С. НЕМОВ . - М: Владос, 1998. - 320 c. Практическое занятие по психологии: Пособие для ин.тов физ. культуры/ Под общ. ред. Д.Я.Богдановой, И.П.Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 159 c. ГРАНОВСКАЯ Р.М Элементы практической психологии/ Р.М ГРАНОВСКАЯ . - 2-е изд., испр. и доп.. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 564 c СНАЙДЕР , Д.. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни/ Д. СНАЙДЕР . - М.: АСТ-Пресс, 1997. - 286 c. АБРАМОВА Г.С. Практическая психология: Учебник для высшей школы/ Г.С. АБРАМОВА . - М.: Академический Проект, 2001. - 480 c. Книги можна знайти в нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 мені потрібно написати вступ і висновок (приблизно по 5 сторінок) на тему Реклама в Інтернет. (В електронному вигляді)Дуже дякую. (20:04:2007, 15:09)

Доброго дня! Радимо Вам такі Інтернет-посилання: http://myseo.com.ua/ http://www.webreklama.com.ua/ http://www.dt.ua/2000/2675/55827/ http://www.dtkt.com.ua/show/1bid0927.html http://555.nnov.ru/referats/referats.php?referat=sdaj_ru_9545.zip http://www.myref.ru/get.php?id=55501

[ Наверх ]

 мені треба сайти з художніми творами шо у школі вивчають. (4:04:2008, 12:10)

Доброго дня. Перегляньте будь-ласка ці сайти: http://www.ukrlit.vn.ua/author.html; http://www.gak.com.ua/creatives/; http://www.lviv.uar.net/~libr/estet.htm; http://vesna.org.ua/text/index.htm

[ Наверх ]

 назви підручників, мовознавчих журналів і т.д.,не менше 15-ти джерел на тему: Синонімічне багатство у творчості українських письменників

Доброго дня! Для уточнення теми Вашого запиту необхідно звернутися безпосередньо до нашої бібліотеки. А поки що рекомендуємо Вам таку літературу: Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник/ К.Ф.Шульжук. - К.: Академія, 2004. - 408 с. Волошина В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В. О. Сухомлинського/ В. Волошина //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №5. - С. 51-54 Полюхович Н. Твори Шевченка на уроках мови : Система завдань із синтаксису / Н. Полюхович //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2004. - №1. - С. 75-78 Данильчук Д. Особливості синтаксису поетичної мови Василя Стуса/ Д. Данильчук //ДИВОСЛОВО: Науково - методичний журнал. - 2004. - N9. - С. 51-52 Ці журнали і книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 напишіть будь-ласка яка у вас є література на тему Культура Стародавнього Китаю

Искусство Древнего Востока. - М.: Искусство, 1968. - 96 с.: ил.. - (Памятники мирового искусства) История Древнего Востока: Учебник/ Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая школа, 2002. - 462 c. - ISSN 5-06-003438-0 Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу: Підруч./ О.П.Крижанівський. - вид. друге, стереотипне. - К.: Либідь, 2002. - 592 с

[ Наверх ]

 образ майора Медвіна у творі "Жовтий Князь"

Забарний О. Роман Василя Барки " Жовтий князь " // Дивослово . - 1996 . -N 10 . - С. 30 – 34 Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Дивослово . - 2002 . - N 4 .- С. 21 - 25 Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Дивослово. - 2002. - N 3. -С. 44 – 49 Орлюк Я. Василь Барка і його роман " Жовтий князь " // Дивослово. -2000. - N 6. - С. 34 – 36 Тельчарова В. Життєва основа роману Василя Барки " Жовтий князь " //Дивослово. - 2000. - N 6. - С. 31 – 33 Федоренко Т. Композиційний аналіз роману " Жовтий князь " Василя Барки //Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 1999 . - N 4 . - C. 21 – 25

[ Наверх ]

 помогите найти срочно: комплексонометрическое титрование.

Доброго дня! Просимо Вас, для якіснішого і відповідно вірного трактування вашого запиту, уточнювати тему вашого питання, його предмет. Оскільки Вами не було сказано, що якої саме інформації Вам не вистачає, пропонуємо електронні адреси з відповідними ресурсами по питанню "комплексонометрического титрования": http://www.stomed.ru/dict.php?id=13531&letter=%CA%CE&page=15 http://www.spcpa.ru/cathedr/analyt_files/prog/ACD3a422.html http://www.vitawater.ru/aqua/hydro/trilon.shtml Пропонуємо Вам також посилання на адресу що містить електронну версію книги: Шварценбах Г., Флашка Г. - Комплексонометрическое титрование (1970) http://bookpage.ru/books/100787.html Надалі, просимо Вас уточнювати тему запиту.

[ Наверх ]

 про види бібліографії

Доброго дня! Всі необхідні відповіді на ваші питання Ви зможете знайти у цих книгах: Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: Навч. посіб./ Г.М.Швецова-Водка. - К.: Кондор, 2004. - 217 с. Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: Учеб. пособ./ И.Г.Моргенштерн. - СПб: Профессия, 2006. - 208 с. Ці книги є у фонді нашої бібліотеки

[ Наверх ]

 Холодне і горяче штампування: 1)марки сплавів 2)умови експлуатації 3)приклади використовування 4)вплив легуючих елементів

Доброго дня! Просимо Вас, уточнювати тему запиту, а саме його предмет, оскільки для пошуку відповіді на Ваше питання потрібно знати його походження. Рекомендуємо Вам такі книги: Беренфельд В.В. Изготовление штампов. М., 1984. - 192 с. Игнатов А.А., Игнатова Т.А. Кривошипные горяче-штамповочные прессы. - М., 1984. - 312 с. Мельников Э.Л. Холодная штамповка днищ. - М., 1986. - 190 с. Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов. - М., 1986. - 223 с. Прогрессивные технологические процессы холодной штамповки. - М., 1985. - 184 с. Яковлев С.П., Кухарь В.Д. Штамповка анизотропных заготовок. - М., 1986. - 133 с. Ці книги Ви можете знайти у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Чи є в бібліотеці послуга МБА, і скільки коштує, якщо є (1:04:2008, 13:09)

МБА в бібліотеці працює. Конкретної ціни не має. Замовник оплачує поштову пересилку. Вам потрібно звернутися у відділ книгосховища.

[ Наверх ]

 Чи є в бібліотеці такі книги:

Доброго дня. З усіх перелічених книг є тільки ця: Соболь И.С. Метод Монте-Карло.

[ Наверх ]

 Чи є в наявності матеріал для написання курсової роботи на тему: "Документознавство в системі наук". (18:04:2007, 10:54)

1. Документознавство: Програма курсу для інституту культури зі спеціальності "Бібліотекознавство та бібліографія"/ Мін-во к-ри і мистецтв України; Мiн-во к-ри i мистецтв України. - Рiвне, 1997. - 14 c 2. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч./ Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. - (Вища освіта ХХI століття) 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. - (Высшее образование ХХI века)

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції