// архів 2007-2013

квітень 2007Запитання
для написання курсової роботи на тему "Особливості фінансового менеджменту будівельного підприємства" (16:04:2007, 20:04)
про застосування кожухотрубних тепообмінників. (Реальний технологічний процес з використанням кожухотрубного теплообмінника). Або будь-яку інформацію по темі: "Кожухотрубний теплообмінник" (12:04:2007, 17:10)
"періодизація розвитку електоронних документі в УКРАЇНІ"
"Тематика поезії епохи відродження". Дякую
В газеті "Позакласний час" за березень-квітень 2007р. є стаття Досвід правового виховання.Хочу нею скористатися.
Види доходів зведеного бюджету України"(у електронному чи друкованому вигляді). (20:04:2007, 19:31)
Д про Волонтерів, волонтерський рух та його осбливості.
Деісторизація аргументаційної бази на сторінках преси
Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні
Добридень. Бдуь ласка скажіть, можна взяти аналізи автобіографічних віршів Шевченка "І виріс я на чужині", "І золотої й дорогої", "Ми в купочці колись росли", "Мені тринадцятій минало", "Якби ви знали, паничі".
Добрий день. Фызика.Принцип дії електричних приладів. Дякую. (23:04:2007, 08:03)
Доброго дня! Чи є в бібліотеці саме ця книга:
Доброго дня! Які книги Оксани Забужко є в ваші бібліотеці?
Доброго дня. Мені портібно 30-40 пунктів використаної літератури, з теми Реклама, реклама в Інтернет, сучасна реклама. Дуже дякую за допомогу.
Доброго дня. Які твори сучасного французького письменника Ромена Сарду у Вас є? (7:04:2008, 15:58)
Добрый день.
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написанння реферату на тему "Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян". (23:04:2007, 18:08)
Допоможіть знайти в інтернеті матеріали для написання реферату: Математики Індії. Дякую. (19:04:2007, 15:46)
Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу по темі:"Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації " Буду щиро вдячний.
Допоможіть, будь ласка, знайти критику по віршу Т. Г. Шевченка «І золотої й дорогої», а саме де й коли цей вірш був написаний, причини його появи, в який період творчості поета він був написаний, пояснення назви, його тема, ідея, проблематика, жанр, сюжетно-композиційна побудова та образна система. Дуже дякую. (20:04:2007, 09:14)
Допоможіть,будь-ласка,знайти інформацію на тему "Сленг в сучасній англійській мові" (5:04:2008, 18:16)
електронну версію статті Пахльовської Шлях до Європи через Візантію
за темою:"Місце органів державної податкової служби у системі органів державної влади " . Буду дуже вдячний за знайдену інформацію
Здравствуйте, cо Святой Пасхой Христовой! Помогите, пожалуйста, найти литературу об украинских церковных колоколах и традициях колокольного звона Украины (в первую очередь статьи в журналах и др. периодических и продолжающихся изданиях и сборниках).
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти литературу об обряде и песнях украинского народного праздника Купальская ночь.
Знайдіть будь ласка перідичну літературу на тему :"Комунікації в менеджменті" (18:04:2007, 16:48)
знайти інформацію про інвестиційну політику підприємницької діяльності фірми, бажано в електронному варіанті. Наперед дякую (18:04:2007, 22:52)
знайти оповідання Рея Бредбері "Посмішка"
інформацію в електронному вигляді: Комбінаторика бінарних відносин та відображень. Дякую (12:04:2007, 09:27)
інформацію в електроному виді, або підскажить підручники для написання курсової роботи на равління операційними витратами підприємства" і де можна знайти статистичну інформацію для цієї темитему "Уп
інформацію для написання доповіді "Екологгічна ситуація в м. Полтава". Дякую.
інформаціюдля написання реферату-доповіді на тему "Підготовка економічних кадрів відповідно до попиту на ринку праці".Буду дуже вдячний!
інформація про екологічну стан м. Кіровоград. Допоможіть, будь-ласка. Дякую. (19:04:2007, 20:08)
Какие книги Манкеля есть в вашей библиотеке? Заранее спасибо
книгу в електронному виді:Л.М.Черняк
контрольну роботу на тему: "Загальні основи спортивного тренування як основи знань"
МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ЗАВДАННЯ І РОЛІ ЧЛЕНІВ ГРУПИ В СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ".
МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО"
МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ "РОЗВИТИК ПСИХОТРЕНІНГУ ЯК МЕТОДУ В УКРАЇНІ АБО ЗА КОРДОНОМ".ДЯКУЮ!
мені потрібно написати вступ і висновок (приблизно по 5 сторінок) на тему Реклама в Інтернет. (В електронному вигляді)Дуже дякую. (20:04:2007, 15:09)
мені треба сайти з художніми творами шо у школі вивчають. (4:04:2008, 12:10)
назви підручників, мовознавчих журналів і т.д.,не менше 15-ти джерел на тему: Синонімічне багатство у творчості українських письменників
напишіть будь-ласка яка у вас є література на тему Культура Стародавнього Китаю
образ майора Медвіна у творі "Жовтий Князь"
помогите найти срочно: комплексонометрическое титрование.
про види бібліографії
Холодне і горяче штампування: 1)марки сплавів 2)умови експлуатації 3)приклади використовування 4)вплив легуючих елементів
Чи є в бібліотеці послуга МБА, і скільки коштує, якщо є (1:04:2008, 13:09)
Чи є в бібліотеці такі книги:
Чи є в наявності матеріал для написання курсової роботи на тему: "Документознавство в системі наук". (18:04:2007, 10:54)

Відповіді
  для написання курсової роботи на тему "Особливості фінансового менеджменту будівельного підприємства" (16:04:2007, 20:04)

1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент. Сучасні інформаційні технології: Навч. посіб./ В.М.Антонов, Г.К.Яловий. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 432 с 2. БРiГХЕМ Є.Ф. Основи фінансового менеджменту/ Є.Ф. БРiГХЕМ ; Є.Ф. БРіГХЕМ ; Київський ун-т ім.Т.Г.Шевченка; Кафедра фінансів,грошового обігу та кредиту. - К: Молодь, 1997. - 3. КiРЕЙЦЕВ Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ Г.Г. КiРЕЙЦЕВ ; Г.Г. КіРЕЙЦЕВ . - К: ЦУЛ, 2002. - 496 c. - ISSN 966-7570-91-6 4. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб./ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. - Херсон: Олді - плюс, 2003. - 256 с

[ Наверх ]

  про застосування кожухотрубних тепообмінників. (Реальний технологічний процес з використанням кожухотрубного теплообмінника). Або будь-яку інформацію по темі: "Кожухотрубний теплообмінник" (12:04:2007, 17:10)

http://www.rozan.com.ua/print/equip/termochangers.html http://www.rozan.com.ua/?page=equip/condencators_detail http://www.mashimpeks.ru/index.php?id=59&c_id=7 http://www.technoklima.ru/plastove.htm http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=116

[ Наверх ]

 "періодизація розвитку електоронних документі в УКРАЇНІ"

Доброго дня! Подивіться будь ласка ці книги та статті, можливо там щось буде у відповідності до Вашої теми: Рудюк В.В. Періодизація розвитку електронної документації у ФРН/ В.В. Рудюк //Бібліотекознавство . Документознавство . Інформологія : Науковий журнал. - Киiв, 2005. - №2. - С. 13-16 Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. Земсков А.И. Электронные библиотеки: Учеб. пособ./ А.И.Земсков, Я.Л.Шрайберг. - М.: Изд. ГПНТБ России, 2004. - 130 с. Дані журнали та книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 "Тематика поезії епохи відродження". Дякую

http://ae-lib.narod.ru/texts/motorny__slavic_renaissance__ua.htm http://ae-lib.narod.ru/texts/shapovalova__italian_renaissance__ua.htm http://www.zsu.zp.ua/lab/fildep/metrec/I/7.pdf http://www.vuzlib.net/kult/24.htm

[ Наверх ]

 В газеті "Позакласний час" за березень-квітень 2007р. є стаття Досвід правового виховання.Хочу нею скористатися.

Скористатися даною газетою можна в Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва.

[ Наверх ]

 Види доходів зведеного бюджету України"(у електронному чи друкованому вигляді). (20:04:2007, 19:31)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Про схвалення прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2007-2009 роки : Постанова Кабінету Міністрів України, 14 вересня 2005 р. № 913 //Бюл. Нац. служби посередництва і примирення: Офіц. нормат. вироб. практ. інформ. вид.. - Киiв, 2005. - №11. - С. 22-32 Московенко О. Проблеми формування доходної частини бюджету/ О. Московенко //Часопис Парламент: Науково-популярний. - Киiв, 2002. - №3. - С. 21-24 Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України/ О. Семчик //Право України: Юридичний журнал. - Киiв, 2003. - N9. - С. 68-73 Полозенко Д.В. Доходи бюджету України і напрями їх реструктуризації./ Д.В. Полозенко //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2005. - №1. - С. 155-157 Огонь Ц.Г. Дієвість державного контролю в процесі виконання доходної частини бюджету України/ Ц.Г. Огонь //Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №12. - С. 48-56 Каленський М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави/ М. Каленський //Фінанси України: науково-теоретичний. - Киiв, 2006. - №9. - С. 10-17 Дані журнали Ви можете відшукати у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Д про Волонтерів, волонтерський рух та його осбливості.

http://www.civilsociety.org.ua/uploads/media/VM.pdf http://www.nbb.com.ua/index.php?id=6 http://ukraine.unv.org/fileadmin/unv_cos/ukraine/images/Lviv_conf_Deklaracia.doc http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5367&mode=thread&order=0&thold=0

[ Наверх ]

 Деісторизація аргументаційної бази на сторінках преси

Доброго дня! Для відповіді на ваше питання Вам необхідно відшукати книгу: Маніпулятивне телебачення: світоглядні та семантичні аспекти В свою чергу рекомендуємо вам ознайомитись з літературою: Москаленко А. Теорія журналістики: Навч. посібник/ А.Москаленко. - К.: ЕксОб, 2003. - 333 с. Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики/ Ю.Г.Шаповал. - Костопіль: Роса, 2003. - 202 с. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навч.посіб.: стандарти якості журналіст. практ./ З.Вайшенберг. - К.: Академія Укр. преси, 2004. - 262 с. Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії: Монографія/ Ю.Г.Шаповал. - Рівне: РВП "Роса", 2005. - 248 с. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: Підруч./ В.Здоровега. - Л.: ПАІС, 2004. - 268 с. Дані книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Державне регулювання розвитку соціальної сфери в Україні

Перегляньте дані сайти: http://www.refineua.com.ru/pageid-1054-1.html; http://www.refineua.com.ru/pageid-1054-1.html; http://www.readbookz.com/book/155/4482.html; http://www.refine.org.ua/pageid-1057-1.html. А також перегляньте літературу нашого фонду:Бідак В. Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту/ В. Бідак //Україна : аспекти праці: Науково - економічний та суспільно - політичний. - Киiв, 2004. - №1. - C. 35-41; Братаніч Б. Зростання регулюючих функцій держави та соціальний маркетинг/ Б. Братаніч //Персонал: Научное издание по философским , социологическим и политическим нау-кам. - Киiв, 2005. - №3. - C. 74-78; Заяць Т.А. Напрями і механізми державного регулювання регіонального соціально-економічного розвитку/ Т.А. Заяць //Наукові записки: Серія "Економіка". - Острог, 2004. - Вип.6. - C. 345-352; Піжук О.І. Державне регулювання гендерних відносин як важлива умова сталого соціально-економічного розвитку в Україні / О.І. Піжук //Економіка та держава: Міжнародний нау-ково-практичний журнал. - Киiв, 2007. - №6. - C. 65-67

[ Наверх ]

 Добридень. Бдуь ласка скажіть, можна взяти аналізи автобіографічних віршів Шевченка "І виріс я на чужині", "І золотої й дорогої", "Ми в купочці колись росли", "Мені тринадцятій минало", "Якби ви знали, паничі".

КЛОЧЕК , Г.. Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпритація. Посібник для вчителя/ Г. КЛОЧЕК . - К.: Освiта, 1998. - 238 c.

[ Наверх ]

 Добрий день. Фызика.Принцип дії електричних приладів. Дякую. (23:04:2007, 08:03)

http://www.refine.org.ua/pageid-4420-1.html http://donntu.edu.ua/ukrainian/strukt/kafedrs/oet/uch_dis.html http://library.kpi.kharkov.ua/TRUD%20NTY/trud2005_20_1.htm

[ Наверх ]

 Доброго дня! Чи є в бібліотеці саме ця книга:

У фонді нашої бібіліотеки є дана книга 88.5 П474 Познай себя и других: Сборник методик. - М.: Нородное образование, 1994. - 96 c.Також пропонуємо Вам переглянути подані нижче джерела: Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посіб./ І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 384 с. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації/ За ред. Я.А.Жаліла. - К.: Знання України, 2005. - 387 с. Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство/ За ред.Полунєєва Ю.В.. - Б.м.: ЛАТ&К, 2006. - 175 с

[ Наверх ]

 Доброго дня! Які книги Оксани Забужко є в ваші бібліотеці?

Question ЗАБУЖКО О.С Диригент останньої свічки : Поезії/ О.С ЗАБУЖКО . - К: Рад. письменник, 1990. - 138 c ЗАБУЖКО О.С Філософія української ідеї та європейський контекст : Франківський період/ О.С ЗАБУЖКО . - К.: Основа, 1993. - 124 c ЗАБУЖКО О.С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу/ О.С. ЗАБУЖКО . - К: Абрис, 1997. - 144 c ЗАБУЖКО , ОКСАНА. Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х/ ОКСАНА ЗАБУЖКО . - К: Факт, 1999. - 340 c. - ISSN 966-7274-59-4 Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман/ О.Забужко. - К.: Факт, 2006. - 173 с Забужко О. Сестро,сестро: Повісті та оповідання/ О.Забужко. - К.: Факт, 2003

[ Наверх ]

 Доброго дня. Мені портібно 30-40 пунктів використаної літератури, з теми Реклама, реклама в Інтернет, сучасна реклама. Дуже дякую за допомогу.

Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні: Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції (14-15 квітня 2004 р., Харків). - Х.: Студцентр, 2004. - 224 с Владимирська Г.О. Реклама: Навч. посіб./ Г.О.Владимирська, П.О.Владимирський. - К.: Кондор, 2006. - 334 с ГАЛАГУЗА Н.Ф. Реклама в страховании : ключ к успеху/ Н.Ф. ГАЛАГУЗА . - М.: Финансы, 1995. - 132 c КАРТЕР , Г.. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса/ Г. КАРТЕР . - К.: Сирин - Либра, 1998. - 204 c. - ISSN 966-95277-1-6 Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник/ Т.І.Лук'янець. - К.: КНЕУ, 2002. - 200 с Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій/ Б.А.Обритько. - К.: МАУП, 2002. - 240 с РОМАТ Е.В. Реклама: Учебник для студентов/ Е.В. РОМАТ . - 3-е изд, перераб. и доп.. - К.-Х.: НВФ "Студцентр", 2000. - 480 c. - ISSN 966-7530-12-4 СЕРЕГИНА Т.К., ТИТКОВА Л.М.. Реклама в бизнесе: Учеб. пособие/ ТИТКОВА Л.М. СЕРЕГИНА Т.К.. - М.: Информ.-внедренч. центр "Маркетинг", 1995. - 112 c

[ Наверх ]

 Доброго дня. Які твори сучасного французького письменника Ромена Сарду у Вас є? (7:04:2008, 15:58)

Вибачте, але в фонді нашої бібліотеки немає твору даного письменника.

[ Наверх ]

 Добрый день.

Спробуйте звернутись до таких сайтыв: http://www.psihologu.ru/index.php?action=refall&p=NjMwOQ http://forstudent.msk.ru/12/10772.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для написанння реферату на тему "Основні засади використання кредитних спілок як об’єкта розміщення вільних коштів громадян". (23:04:2007, 18:08)

Грошово-кредитна політика в Україні/ За ред. В.І. Міщенка. - 2-е вид., перероб. і доп.. - К.: Знання, 2003. - 421 с Кредитна спілка: Свій до свого по своє/ Ред. В.Кобзар. - К, 2000. - 95 c Основи кредитної кооперації: Матеріали на допомогу щодо оргації кредитних спілок. - К., 1997. - 72 c Журавська І. Кредитна спілка: доходи та витрати для оподаткування/ І. Журавська //Бухгалтерія. - Киiв, 2006. - №6. - C. 40-42 Корніюк О. Кредитні спілки: законодавчі новації/ О. Корніюк //Бухгалтерія. - Киiв, 2006. - №12. - C. 75-76 Коцовська Р. Кредитні спілки як альтернативні установи щодо кредитування сільського малого підприємства / Р. Коцовська //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2006. - №3. - C. 149-155 Коцовська Р. Кредитна спілка - ефективна кооперативна установа парабанківської системи/ Р. Ко-цовська //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №2. - C. 154-158 Ніколаєва Т. Малий банк чи дірява панчоха? : [ Про кредитні спілки в Україні]/ Т. Ніколаєва; А. Дом-бругова //Юридичний вісник України: Загальнонаціональна правова газета. - Киiв, 2004. - №13/ 27 бер.-2 квіт./. - C. 12 Розвиток кредитних спілок в Україні //Євробюлетень: Інформаційне видання Пред-ставництва європейської Комісії в Україні. - Киiв, 2005. - N10. - C. Тиравська Г. По кредит до спілки/ Г. Тиравська //Податкове планування: Журнал для тих , хто хоче заощадити гроші. - Львов, 2005. - №6. - C. 76-82 Чижевська М. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування/ М. Чижевська //Економіка , фінанси , право: Інформаційно - аналітичний . - Киiв, 2006. - №1. - C. 30-32

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти в інтернеті матеріали для написання реферату: Математики Індії. Дякую. (19:04:2007, 15:46)

Доброго дня! Рекомендуємо вам Інтернет-ресурси: http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/155.html http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/155.html dls.ksu.kherson.ua/dls/GetFile.aspx?m=2&d=347;Histor.doc

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти матеріал на курсову роботу по темі:"Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації " Буду щиро вдячний.

Павленко Б.В. Керування транспортними засобами в екстремальних умовах: Навч.-наочний посіб./ Б.В.Павленко, В.А.Ліпкан, М.О.Тарасюк. - К.: КНТ, 2006. - 96 с. - (Національна і міжнародна безпека)

[ Наверх ]

 Допоможіть, будь ласка, знайти критику по віршу Т. Г. Шевченка «І золотої й дорогої», а саме де й коли цей вірш був написаний, причини його появи, в який період творчості поета він був написаний, пояснення назви, його тема, ідея, проблематика, жанр, сюжетно-композиційна побудова та образна система. Дуже дякую. (20:04:2007, 09:14)

http://www.rius.kiev.ua/korotya/ijak http://etno.webua.org/lib/makara.html http://kobzar.univ.kiev.ua/info/Monog/P70.htm

[ Наверх ]

 Допоможіть,будь-ласка,знайти інформацію на тему "Сленг в сучасній англійській мові" (5:04:2008, 18:16)

Доброго дня. Перегляньте ці сайти: http://faberlic.km.ua/berry/print.php?id=202; http://www.refine.org.ua/pageid-5038-1.html; http://revolution.allbest.ru/languages/00000489_0.html; А також перегляньте ці статті: Мосенкіс Ю. Що приховує сленг?/ Ю. Мосенкіс //Демократична Україна: Громадсько - політична. - Киiв, 2007. - №12. - C. 5. Радчук В. Сленг - це виклик рутині: [Інтерв'ю з доцентом Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, науковим співробітником Інституту української мови НАН України]/ В. Радчук //Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал/ Верховна Рада України (1-12; Київ). - Киiв: Преса України. - 2007. - №21/22. - C. 34-55.

[ Наверх ]

 електронну версію статті Пахльовської Шлях до Європи через Візантію

Доброго дня! На жаль, версія цієї статті не виставлена в Інтернеті. Тому, якщо Вас зацікавить вона була надрукована у наступному джерелі: Пахльовська О. Україна: шлях до Європи... через Константинополь // Сучасність.-1994.-№2.-С. 101 Цим журналом Ви можете скористатись з фондів нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 за темою:"Місце органів державної податкової служби у системі органів державної влади " . Буду дуже вдячний за знайдену інформацію

http://www.vuzlib.net/Upr_DPS/21.htm http://www.library.if.ua/book/59/2289.html http://www.bizlib.info/text/Econom/finance/kirilenko/str/2-2.html

[ Наверх ]

 Здравствуйте, cо Святой Пасхой Христовой! Помогите, пожалуйста, найти литературу об украинских церковных колоколах и традициях колокольного звона Украины (в первую очередь статьи в журналах и др. периодических и продолжающихся изданиях и сборниках).

Зубицька Н. Дзвони , які лікують : [ Про церковні дзвони ] // Укр.культура. - 1996. - N 9 - 10. - С. 8 - 9.

[ Наверх ]

 Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти литературу об обряде и песнях украинского народного праздника Купальская ночь.

1. Українське народознавство: Навч.посіб./ За ред. С.П.Павлюка. - 2-ге вид., пере-роб. і доп.. - К.: Знання, 2006. - 568 с 2. Гончаренко Г. Купальські вогні : Сценарій свята // Укр . культура .- 1999.-N 6 .- С. 34 - 35 3. Каюков В.I. Поезія літа, гімн природі : Сценарій купальського свята //Рідна шк. - 1993. - N 6. - С. 29 – 31 4. Купальські пісні // Краєзнавство . Географія . Туриз . - 2002. - N 24 . - С. 1 5. Лехман Т. Купальська ніч : Свята // істор. календар 2001. - К., 2001. -С. 277 – 279 6. Ольховий Я. Витоки давнього повір"я : [ Про Купальське свято ] //Франкова криниця . - 1993 . - Лип. ( N 29 - 30 7. Пестонюк I.П. Купальські пісні // Пестонюк і.П. З поліської криниці. -Рівне, 1995. - С. 31 – 34 8. Товстуха Є . Чари купальського дивосвіту // Україна . - 1999 . - N 6 . - с. 52 – 53 9. Чубинський П. Вогонь купальський - вогонь душі // Урядовий кур"єр. - 1993.- 6 лип

[ Наверх ]

 Знайдіть будь ласка перідичну літературу на тему :"Комунікації в менеджменті" (18:04:2007, 16:48)

1. Гутброд Г. Успішна комунікація в бізнесі та освіті: Навч. посіб./ Г.Гутброд, О.Бєляков. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. - 207 с 2. Морзе Н.В. Основи інформаційно - комунікаційних технологій: Навч.посіб./ Н.В.Морзе. - К.: Вид.група ВНV, 2006. - 350 с.: +CD ROM 3. Почепцов Г. Теорія комунікації/ Г.Почепцов . - К.: Вид. центр " Київський ун-тет", 1999. - 308 с 4. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб./ Т.О.Примак. - К.: МАУП, 2003. - 200 с

[ Наверх ]

 знайти інформацію про інвестиційну політику підприємницької діяльності фірми, бажано в електронному варіанті. Наперед дякую (18:04:2007, 22:52)

http://www.kr-diplom.kiev.ua/sp_dipl.htm http://www.pravoznavec.com.ua/ http://uareferat.com/

[ Наверх ]

 знайти оповідання Рея Бредбері "Посмішка"

Знайти оповідання можна за адресою: http://ae-lib.narod.ru/texts/bradbury__stories__ua.htm

[ Наверх ]

 інформацію в електронному вигляді: Комбінаторика бінарних відносин та відображень. Дякую (12:04:2007, 09:27)

http://intsys.msu.ru/staff/vnosov/combgraph.htm http://wnk.biz/html/ru/contents380.htm http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/list1.htm

[ Наверх ]

 інформацію в електроному виді, або підскажить підручники для написання курсової роботи на равління операційними витратами підприємства" і де можна знайти статистичну інформацію для цієї темитему "Уп

http://www.refine.org.ua/pageid-540-1.html http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1816.html http://www.dinai.com/Docs/nsbu/mfnna318-1999.doc http://polkaknig.narod.ru/econom/ukp/3.htm http://www.5ka.ru/98/23422/1.html

[ Наверх ]

 інформацію для написання доповіді "Екологгічна ситуація в м. Полтава". Дякую.

http://www.menr.gov.ua/index.php?mode=indexpage&entity_id=15&id_det=951&index_page_id=1 http://file.menr.gov.ua/publ/regobl02/dpsir/Poltavska_2003/main/tables.html

[ Наверх ]

 інформаціюдля написання реферату-доповіді на тему "Підготовка економічних кадрів відповідно до попиту на ринку праці".Буду дуже вдячний!

http://pressa.univ.kiev.ua/news.php?id=181 http://www.library.if.ua/referat/1/171.html

[ Наверх ]

 інформація про екологічну стан м. Кіровоград. Допоможіть, будь-ласка. Дякую. (19:04:2007, 20:08)

Доброго дня! Рекомендуємо Вам таку літературу: Про оголошення окремих районів та міст Вінницької ,Кіровоградської , Миколаївської , Одеської , Хмельницької таЧеркаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації : УказПрезидента України // Голос України .- 2000 .- 14 груд.- с. 1,8 Рекомендуємо вам також Інтернет-посилання: http://na.cen.library.kr.ua/articles.php?lng=ua&pg=45

[ Наверх ]

 Какие книги Манкеля есть в вашей библиотеке? Заранее спасибо

Доброго дня! На жаль, книги даного автора у нашій бібліотеці відсутні.

[ Наверх ]

 книгу в електронному виді:Л.М.Черняк

Доброго дня! На жаль, даної книги немає у електронному варіанті. Не має цієї книги і у фондах нашої бібліотеки, проте, можливо, Вам стануть у пригоді наступні книги: Загальні основи фізики: У 2-х кн. Кн.1: Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика/ За ред.Д.Б.Головка. - К: Либiдь, 1998. - 192 c. Загальні основи фізики: У 2-х кн. Кн.2: Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика/ За ред.Д.Б.Головка. - К: Либiдь, 1998. - 224 c. КУЧЕРУК I.М., ГОРБАЧУК I.Т.,ЛУЦИК П.П. Загальний курс фізики : У 3-х т. Т.1:Механіка.Молекулярна фізика і термодинаміка. - К: Технiка, 1999. - 536 c. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодінаміка: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер; К.. - 375 с. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.2: Електрика і магнетизм: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер; К.. - 278 с. Бушок Г.Ф.Курс фізики/ Г.Ф. Бушок. - К.: Вища школа Кн.3: Оптика. Фізика атома та атомного ядра: Навч. посібн./ Є.Ф.Венгер. - 2003. - 311 с. Ці книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 контрольну роботу на тему: "Загальні основи спортивного тренування як основи знань"

Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких - суперечить чинному законодавству та морально-етичним нормам; - пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових; - пов’язаний з комерційною, посередницькою діяльністю. Всі довідки такого змісту видаляються.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ЗАВДАННЯ І РОЛІ ЧЛЕНІВ ГРУПИ В СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОМУ ТРЕНІНГУ".

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Середюк Л. Соціально-психологічний тренінг. як засіб створення нових виховуючих ситуацій у самовираженні старшокласників/ Л. Середюк //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць: Наук. зап. Рівн. держ. гуманіт. ун-ту. - Рівне: РДГУ, 2003. - Вип.27. - С. 49-53. Тіунова О. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування навичок асертивної поведінки у старшокласників/ О. Тіунова //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - Киiв, 2007. - №1. - С. 39-51 Основи практичної психології: Підручник для вищих навч. закладів. - 2-е вид-я, стереотипне. - К.: Либідь, 2001. - 532 с. Основи практичної психології: Підручник. - 3-є вид., стереотип. . - К.: Либідь, 2006. - 536 с. Дані підручники і журнали є у фондах нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ ДО ТЕМИ "ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ МИКОЛИ КУЗАНСЬКОГО"

Доброго дня! Ознайомтесь будь ласка з наступними ресурсами: http://vesna.org.ua/txt/biletskvi/vyprav.html edocs.sumdu.edu.ua/documents/496/file2read.pdf http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/templ/middle_ages_templ.htm Рекомендуємо Вам наступну літературу: Філософія.Світ людини: Курс лекцій. - К.: Либідь, 2003. - 429 с Філософія: Підруч.. - К.: Либідь, 2002. - 405 с. Філософія: Навч.посіб./ За ред. І.Ф.Надольного. - 6-те вид., випр. і доп.. - К.: Вікар, 2006. - 455 с. Причепій Є.М. Філософія/ Є.М. Причепій. - К: Академвидав, 2007. - 591 с. Книги можна взяти в нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 МАТЕРІАЛ НА ТЕМУ "РОЗВИТИК ПСИХОТРЕНІНГУ ЯК МЕТОДУ В УКРАЇНІ АБО ЗА КОРДОНОМ".ДЯКУЮ!

Доброго дня! Рекомендуємо Вам літературу: Основи практичної психології: Підручник. - 3-є вид., стереотип. . - К.: Либідь, 2006. - 536 с. Основи практичної психології: Підручник для вищих навч. закладів. - 2-е вид-я, стереотипне. - К.: Либідь, 2001. - 532 с. НЕМОВ Р.С. Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей/ Р.С. НЕМОВ . - М: Владос, 1998. - 320 c. Практическое занятие по психологии: Пособие для ин.тов физ. культуры/ Под общ. ред. Д.Я.Богдановой, И.П.Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 159 c. ГРАНОВСКАЯ Р.М Элементы практической психологии/ Р.М ГРАНОВСКАЯ . - 2-е изд., испр. и доп.. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 564 c СНАЙДЕР , Д.. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место в жизни/ Д. СНАЙДЕР . - М.: АСТ-Пресс, 1997. - 286 c. АБРАМОВА Г.С. Практическая психология: Учебник для высшей школы/ Г.С. АБРАМОВА . - М.: Академический Проект, 2001. - 480 c. Книги можна знайти в нашій бібліотеці.

[ Наверх ]

 мені потрібно написати вступ і висновок (приблизно по 5 сторінок) на тему Реклама в Інтернет. (В електронному вигляді)Дуже дякую. (20:04:2007, 15:09)

Доброго дня! Радимо Вам такі Інтернет-посилання: http://myseo.com.ua/ http://www.webreklama.com.ua/ http://www.dt.ua/2000/2675/55827/ http://www.dtkt.com.ua/show/1bid0927.html http://555.nnov.ru/referats/referats.php?referat=sdaj_ru_9545.zip http://www.myref.ru/get.php?id=55501

[ Наверх ]

 мені треба сайти з художніми творами шо у школі вивчають. (4:04:2008, 12:10)

Доброго дня. Перегляньте будь-ласка ці сайти: http://www.ukrlit.vn.ua/author.html; http://www.gak.com.ua/creatives/; http://www.lviv.uar.net/~libr/estet.htm; http://vesna.org.ua/text/index.htm

[ Наверх ]

 назви підручників, мовознавчих журналів і т.д.,не менше 15-ти джерел на тему: Синонімічне багатство у творчості українських письменників

Доброго дня! Для уточнення теми Вашого запиту необхідно звернутися безпосередньо до нашої бібліотеки. А поки що рекомендуємо Вам таку літературу: Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник/ К.Ф.Шульжук. - К.: Академія, 2004. - 408 с. Волошина В. Контекстуальні синоніми у публіцистичній спадщині В. О. Сухомлинського/ В. Волошина //Українська мова і література в школі: Науково-методичний журнал. - К., 2003. - №5. - С. 51-54 Полюхович Н. Твори Шевченка на уроках мови : Система завдань із синтаксису / Н. Полюхович //Українська мова й література в середніх школах , гімназіях , ліцеях та колегіумах. - Киiв, 2004. - №1. - С. 75-78 Данильчук Д. Особливості синтаксису поетичної мови Василя Стуса/ Д. Данильчук //ДИВОСЛОВО: Науково - методичний журнал. - 2004. - N9. - С. 51-52 Ці журнали і книги є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 напишіть будь-ласка яка у вас є література на тему Культура Стародавнього Китаю

Искусство Древнего Востока. - М.: Искусство, 1968. - 96 с.: ил.. - (Памятники мирового искусства) История Древнего Востока: Учебник/ Под ред. В.И. Кузищина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Высшая школа, 2002. - 462 c. - ISSN 5-06-003438-0 Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу: Підруч./ О.П.Крижанівський. - вид. друге, стереотипне. - К.: Либідь, 2002. - 592 с

[ Наверх ]

 образ майора Медвіна у творі "Жовтий Князь"

Забарний О. Роман Василя Барки " Жовтий князь " // Дивослово . - 1996 . -N 10 . - С. 30 – 34 Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Дивослово . - 2002 . - N 4 .- С. 21 - 25 Мовчан Р. " Жовтий князь " Василя Барки // Дивослово. - 2002. - N 3. -С. 44 – 49 Орлюк Я. Василь Барка і його роман " Жовтий князь " // Дивослово. -2000. - N 6. - С. 34 – 36 Тельчарова В. Життєва основа роману Василя Барки " Жовтий князь " //Дивослово. - 2000. - N 6. - С. 31 – 33 Федоренко Т. Композиційний аналіз роману " Жовтий князь " Василя Барки //Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 1999 . - N 4 . - C. 21 – 25

[ Наверх ]

 помогите найти срочно: комплексонометрическое титрование.

Доброго дня! Просимо Вас, для якіснішого і відповідно вірного трактування вашого запиту, уточнювати тему вашого питання, його предмет. Оскільки Вами не було сказано, що якої саме інформації Вам не вистачає, пропонуємо електронні адреси з відповідними ресурсами по питанню "комплексонометрического титрования": http://www.stomed.ru/dict.php?id=13531&letter=%CA%CE&page=15 http://www.spcpa.ru/cathedr/analyt_files/prog/ACD3a422.html http://www.vitawater.ru/aqua/hydro/trilon.shtml Пропонуємо Вам також посилання на адресу що містить електронну версію книги: Шварценбах Г., Флашка Г. - Комплексонометрическое титрование (1970) http://bookpage.ru/books/100787.html Надалі, просимо Вас уточнювати тему запиту.

[ Наверх ]

 про види бібліографії

Доброго дня! Всі необхідні відповіді на ваші питання Ви зможете знайти у цих книгах: Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства: Навч. посіб./ Г.М.Швецова-Водка. - К.: Кондор, 2004. - 217 с. Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: Учеб. пособ./ И.Г.Моргенштерн. - СПб: Профессия, 2006. - 208 с. Ці книги є у фонді нашої бібліотеки

[ Наверх ]

 Холодне і горяче штампування: 1)марки сплавів 2)умови експлуатації 3)приклади використовування 4)вплив легуючих елементів

Доброго дня! Просимо Вас, уточнювати тему запиту, а саме його предмет, оскільки для пошуку відповіді на Ваше питання потрібно знати його походження. Рекомендуємо Вам такі книги: Беренфельд В.В. Изготовление штампов. М., 1984. - 192 с. Игнатов А.А., Игнатова Т.А. Кривошипные горяче-штамповочные прессы. - М., 1984. - 312 с. Мельников Э.Л. Холодная штамповка днищ. - М., 1986. - 190 с. Михаленко Ф.П. Стойкость разделительных штампов. - М., 1986. - 223 с. Прогрессивные технологические процессы холодной штамповки. - М., 1985. - 184 с. Яковлев С.П., Кухарь В.Д. Штамповка анизотропных заготовок. - М., 1986. - 133 с. Ці книги Ви можете знайти у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Чи є в бібліотеці послуга МБА, і скільки коштує, якщо є (1:04:2008, 13:09)

МБА в бібліотеці працює. Конкретної ціни не має. Замовник оплачує поштову пересилку. Вам потрібно звернутися у відділ книгосховища.

[ Наверх ]

 Чи є в бібліотеці такі книги:

Доброго дня. З усіх перелічених книг є тільки ця: Соболь И.С. Метод Монте-Карло.

[ Наверх ]

 Чи є в наявності матеріал для написання курсової роботи на тему: "Документознавство в системі наук". (18:04:2007, 10:54)

1. Документознавство: Програма курсу для інституту культури зі спеціальності "Бібліотекознавство та бібліографія"/ Мін-во к-ри і мистецтв України; Мiн-во к-ри i мистецтв України. - Рiвне, 1997. - 14 c 2. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підруч./ Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - К.: Вікар, 2003. - 328 с. - (Вища освіта ХХI століття) 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учеб./ Н.Н.Кушнаренко. - К.: Знання, 2006. - 459 с. - (Высшее образование ХХI века)

[ Наверх ]