// архів 2007-2013

березень 2007Запитання
"Амортизаційний режим стосовно витрат"
"Аналіз пєси Олега Миколайчука "Останній зойк матріархату"!
"Гармонізація податкового права України з податковим правом ЕС". Буду дуже вдячний за відповідь.
"Джерела права на укр землях в 16 на початку 17 ст"
"Система цін в сільському господарстві"
"Служба зв'язків з громадськістю в державних установах України"
"Управління персоналом як соціальна система. Компетентність працівника". Мене цікавлять Internet-ресурси.
підберіть літературу на тему "Автоматизація процесу комплектування", тобто "Автоматизація сумарного обліку, замовлення літератури".
Статті на тему "Молодь і політика"
"Бюджет моєї сім"ї. дуже дякую
"Економіко-математичні методи та їх значення в процесі вивчення економічного стану підприємства"
"Методи експортних та імпортних операцій"
"Розвиток ЗЕД в Україні" в 1996 році
"Роль хімії у вирішенні енергетичної проблеми". Наперед дякую
"Управління інвестиційною діяльністю банків"
"Устойчивость строительного предприятия ( управленческие аспекты)". За ранее благодарю.
Генрі Філдінг" Історія Тома Джонса". Майстерність побудови роману.
дидактические или подвижные игры на уроках природознавства у дошкольников.
Допоможіть знайти інформацію для курсової "Джерела інвестицій капітального будівництва". Дякую
Допоможіть знайти информацію на тему "Управління господарством лікарні". Заздалегідь вдячний!!!
Допоможіть знайти інформацію шпро географію походу князя Ігоря за
допоможіть знайти матеріал на курсову роботу. готи як субкультура
етапи розвитку інформаційного менеджменту
З якими зарубіжними бібліотеками працює РДОБ?
матеріал для реферату (реферат) по Макроекономіці на тему: "Біржа як інструмент ринку"
невідому інформацію про відомі речі,А саме - про звичайний олівець, історію його походження тощо.Підкажіть декілька сайтів, будь ласка!Попередньо дякую
Потрібна книга Фрейда Адлера письменник той, але незнаю чи назви книг його. Тлумачник снів, Вирішення конфліктів, Мова жестів.
скільки шкіл було на тереторії Рівненщини в 1979 році?
Специфіка та значення масової роботи публічних бібліотек?
У вашій бібліотеці є стаття Миронюка О.М. "Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові" //Мовознавство. - 1993. - №2? Чи є електронна версія? Відпишіть будь ласка.
хто є автором твору "Тінь павука"?
Чи є у вас праця "Капитал" Карла Маркса і Енгельса? Дякую.
Як можна записатися в чергу на безкоштовний інтернет?
ЯКІ Є У ВАС КНИГИ ВІКТОРІЇ ХОЛЛ?
які у вас є книги письмениці КЕТЛІН КОУТЕН
Яку інформацію можна отримати у Вас про автора Віктора Мазаного?Наперед дякую.

Відповіді
  "Амортизаційний режим стосовно витрат"

О составе затрат и единых нормах амортизационных отчислений : Сб. нормат. документов.. -М.: Финансы и статистика, 1992.-223 c. БОРИСЕНКО З.Н Амортизационная политика./ З.Н БОРИСЕНКО . -К.: Наук. думка, 1993.-134 c. - О составе затрат и единых нормах амортизациооных отчислений : Сборник нормативных документов с комментвриями. -М.: Финансы и статистика, 1995.-206 c

[ Наверх ]

  "Аналіз пєси Олега Миколайчука "Останній зойк матріархату"!

На даний запит відповідь не знайдена

[ Наверх ]

  "Гармонізація податкового права України з податковим правом ЕС". Буду дуже вдячний за відповідь.

Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом : Зб. наук. - практ. матеріалів, Вип.4. -К.: Ін-т законодавства Верх. Ради України, 2005.-198 c.. Основи податкового права : Навч. посіб./ П.Т.Гега, Л.М.Доля. -4-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2003.-307 c.. ТАТАМ Право Європейського Союзу : Підручник/ А. ТАТАМ ; За ред. Муравйова В.і.. -К.: Абрис, 1998.-424 c.

[ Наверх ]

  "Джерела права на укр землях в 16 на початку 17 ст"

ШВИДЬКО Г.К. історія держави і права України(10-початок 19 століття) : Навчальний посібник/ Г.К. ШВИДЬКО ; Нац.гірн.акад.України. -Днiпропетровськ: Вид-во Днiпропетровськ.ун-ту, 1998.-176 c. Музиченко П. Історія держави і права України : Навч. посібник/ П.Музиченко. -4-те вид., стереотипне. -К.: Знання, 2003.-429 c

[ Наверх ]

  "Система цін в сільському господарстві"

1. Влад С. Несолодке життя " солодкого " бізнесу :[ Зростання цін в цукровій галузі ]/ С. Влад; М. Косий; С. Демський, Л. Кущ //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2004. - N101. - C. 13 2. Войнаренко М. Цінова політика держави та її вплив на механізм формування витрат агропромислового комплексу/ М. Войнаренко, Л. Рибчинська //Економіст. - Киiв, 2003. - №12. - C. 28-32 3. Грицишина В.В. інформаційні засади формування оптичних цін на сільськогосподарську техніку з вико-ристанням бюджетних коштів/ В.В. Грицишина; И.П. Киктев; Г. Козіел //Актуальні про-блеми економіки: Науковий економічний журнал. - Киiв, 2005. - №10. - C. 71-75 4. Дадашев Б Ціноутворення і ціни на продукцію сільського господарства в сучасних умовах/ Б Дада-шев //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2003. - №7. - C. 124-129 5. Козак Л.В. Економічна оцінка цінових та нецінових методів державного регулювання сільського господарства в конкурентоспроможності/ Л.В. Козак //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: Зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП. - 2004. - Вип.4(28): Економіка, Ч.4. - C. 47-57 6. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектора/ Б. Пасхавер //Економіка України: політико-економічний. - Киiв. - ISSN 0131-775Х, 2007. - №1. - C. 78-87 7. Петров В. Ціноутворення на вторинному ринку сільськогосподарської техніки / В. Петров //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2004. - №9. - C. 104 - 110 8. Приказюк О. Макро- та мікроекономічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію/ О. Приказюк //Підприємництво, господарство і право: науково - практичний господарсь-ко - правовий. - Киiв, 2006. - №2. - C. 150-153 9. Фещенко М. Механізм заставних цін як інструмент регулювання кредитної політики в сільському господарстві / М. Фещенко //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2006. - №3. - C. 85 - 89

[ Наверх ]

  "Служба зв'язків з громадськістю в державних установах України"

Зв'язки з громадськістю : Тематика курсових робіт та методичні поради до них для студентів спеціальності "Міжнародна інформація" всіх форм навчання. -Рiвне, 1998.-17 c. Зв'язки з громадськістю : Практикум з оптико.кінетичних комунікацій для студентів/ Рівненський ін-т слов'янознавства; Рiвненський iн-т слов'янознавства. -Рiвне, 1998.-26 c. ТИХОМИРОВА Зв'язки з громадськістю : Навч. посібник для студентів вузів/ Є. ТИХОМИРОВА . -К., 2001.-560 c.

[ Наверх ]

  "Управління персоналом як соціальна система. Компетентність працівника". Мене цікавлять Internet-ресурси.

http://www.tourlib.columb.net.ua/Metod/UP_lek.htm http://209.85.135.104/search?q=cache:pOkGTG6PMr0J:www.kapa.com.ua/Personal.doc+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0% http://www.refine.org.ua/pageid-1448-1.html http://www.incom.ua/Business_consulting/hr/BOSS-Kadrovik/ http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRoxylsg!zvwgirlto9!vlwxutgrus

[ Наверх ]

  підберіть літературу на тему "Автоматизація процесу комплектування", тобто "Автоматизація сумарного обліку, замовлення літератури".

Брукс С., С., Соболев В.. Электронное комлектование : Научные и деловые журналы через базы данных EBSCO/ С., Соболев В. Брукс С. //Библиотечное дело. - СПб., 2004. - №7. - С. 17-19 Чуниховская А. Использование электронных технологий в комплектовании/ А. Чуниховская //Бібліотечний форум: інформаційний . - Донецк, 2005. - №1. - С. 36-37

[ Наверх ]

  Статті на тему "Молодь і політика"

Медуниця О. Державна молодіжна політика в Україні/ О. Медуниця //Визвольний шлях: Суспільно-політичний, науковий та літературний. - Киiв, 2003. - №3. - С. 13-19 Білик М. Особливості формування політичної культури сучасної молоді/ м. Білик //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №4. - С. 96-105 Поснова Т. Особливості формування політичної культури молоді/ Т. Поснова //Соціальна психологія: Український науковий журнал. - Киiв, 2004. - №6. - С. 17-26

[ Наверх ]

 "Бюджет моєї сім"ї. дуже дякую

http://gpu-ua.info/index.php?&id=143508 http://www.nobel.net.ua/2006/11/20/1590.html http://vocable.ru/?word=25030&wn=%C1%DE%C4%C6%C5%D2+%D1%C5%CC%DC%C8 http://www.familybudget.ru/

[ Наверх ]

 "Економіко-математичні методи та їх значення в процесі вивчення економічного стану підприємства"

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібн. для вузів/ В.О.Мец. -К.: Вища шк., 2003.-278 c. Удовенко В. Економіко- математична модель управління підприємством на основі методу Монте- Карло/ В. Удовенко // Економіка України : політико-економічний. -Киiв. -ISSN 0131-775Х, 2006. -№3. - C. 86- 89 (Шифр Е2/2006/3) Федоренко В. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси/ В. Федоренко; В. Дементьєв; О. Школьний; Л.. Зайцева, І. Польська //Економіка України: Політико-економічний журнал. - Киiв, 2003. - №5. - С. 28-33

[ Наверх ]

 "Методи експортних та імпортних операцій"

Експорт. імпорт. Транзит : Митне оформлення товарів/ Упоряд. О.В.Старцев. -2-ге вид., допов. i онов.. -К: Iстина, 2001.-400 c. Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи/ С.Г.Осика. -К.: Благодійна організація "Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2003.-448 c.. Страхування експортних кредитів: залучення польського досвіду : (збірник довідкових матеріалів та нормативних актів)/ За заг. наук. ред. А.А.Гриценка. -К., 2003.-157 c.С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту/ С.Г.Осика. -К.: Благодійна організація "Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2005.-256 c.

[ Наверх ]

 "Розвиток ЗЕД в Україні" в 1996 році

Савельєв Є. Зовнішньоекономічні відносини : стратегія розвитку : [ Якамодель прийнята ? ] // Діло . - 1996 . - N 14 ( Лют. ) . - С. 4 Рубрики: Полiтекономiя Мелiорiс Ю. Алгоритм розвитку взаємовигідного співробітництва // Політикаі час . - 1996 . - N 6 . - С. 32 - 34. Рубрики: Зовнiшньоекономiчнi вiдносини Укр. - Чехiя Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В.П.Науменко, П.В.Пашко, В.А.Руссков. -2-ге вид., перероб.і доп.. -К.: Знання, 2006.-394 c.

[ Наверх ]

 "Роль хімії у вирішенні енергетичної проблеми". Наперед дякую

Омельчук А. Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення/ А. Омельчук //Вісник Національної Академії Наук України: Загальнонауковий та громадсько-політичний . - Киiв, 2007. - №1. - C. 36-40 ( ГУЗЕЙ, СОРОКИН Л.С., В.. Энергетика и кинетика химических реакций ./ СОРОКИН Л.С., В. ГУЗЕЙ. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 16 c. – Яковішин Л . Хімія плюс енергоресурси : Інтегрований урок/ Л . Яковішин //Біологія і хімія в школі: Науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України. - К.: Педагогічна преса, 2005. - №1. - С. 22 – 24 Янковський М. Газ : енергоресурс і сировина : [ Сучасні проблеми хімічної промисловості ( ВАТ "Концерн "Стирол" ) ]/ М. Янковський //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N214/14 лист./. - С. 11

[ Наверх ]

 "Управління інвестиційною діяльністю банків"

http://almamater.com.ua/modules/smartsection/item.php?itemid=8&page=3 Рисін М. Механізм управління інвестиційним портфелем банку/ М. Рисін //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2005. - №3. - С. 128-133 Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Моногр./ В.М.Кочетков. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 299 с. Ефективність управління банком: Матер. наук.-практ. семінар./ За ред. В.П. Матвієнка. - К.: Наук. думка, 2003. - 414 с.

[ Наверх ]

 "Устойчивость строительного предприятия ( управленческие аспекты)". За ранее благодарю.

http://www.stroinauka.ru/detailview.asp?d=12&dc=26&dr=5320 http://www.mirrabot.com/work/work_60726.html http://5ka.ru/66/index.html

[ Наверх ]

 Генрі Філдінг" Історія Тома Джонса". Майстерність побудови роману.

1. Бiлик Н. Д. Замість світу рицарів , принцес і чудовиськ - реальне життя :До вивчення роману Г. Філдінга ~ історія Тома Джонса , знайди ~ //Всесвіт. літ . в серед. навч. закладах Ук-раїни . - 1999 . - N 7 . - с. 39 - 42 2. Генрі Філдінг . " історія Тома Джонса , знайди " ( Стислийпереказ ) // Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 89 - 121. 3. Життєвий і творчий шлях Генрі Філдінга ( 1707 - 1754 ) //Тема . - 2001 . - N 3 . - С. 16 - 23 4. Ковбасенко Ю. Генрі Філдінг . 1707 - 1754 : Штрихи до портрета письменника// Тема . - 2002 . - N 2 . - С. 53 - 55 5. Леблан Р. В поисках утраченного жанра : Филдинг , Гоголь // Вопр .лит . - 1998 . - т 7-8 . - с 81-117

[ Наверх ]

 дидактические или подвижные игры на уроках природознавства у дошкольников.

МАЦЮК, КРУШИНСЬКА Л.Г.,. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку./ КРУШИНСЬКА Л.Г., МАЦЮК. - К.: Освiта, 1992. - 64 c. МУДРИК С.Б. Рухливі ігри на уроках фізичної культури: Навчально.методичний посібник для вчителів молодших класів, вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл та студентів/ С.Б. МУДРИК . - Луцьк: Надстир"я, 1996. - 156 c.

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію для курсової "Джерела інвестицій капітального будівництва". Дякую

Панько О.М. Перспективи та проблеми інвестиційної політики підприємств будівельного комплексу України в умовах ринкової економіки/ О.М. Панько //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №4. - С. 25-29 Панько О.М. Інвестування будівельного комплексу України: джерела, напрями, проблеми, перспективи/ О.М. Панько //Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Киiв, 2005. - №9. - С. 28-33

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти информацію на тему "Управління господарством лікарні". Заздалегідь вдячний!!!

http://www.moz.gov.ua/ua/main/res/

[ Наверх ]

 Допоможіть знайти інформацію шпро географію походу князя Ігоря за

http://kharkov.vbelous.net/kn-igor/karta.htm

[ Наверх ]

 допоможіть знайти матеріал на курсову роботу. готи як субкультура

http://bloodcrow666.narod.ru/gothic.htm http://www.moscow-crimea.ru/history/obshie/goty.html http://www.gazetanv.ru/article/?id=541

[ Наверх ]

 етапи розвитку інформаційного менеджменту

http://ufei.edu.ua/dep/fice-ins.html

[ Наверх ]

 З якими зарубіжними бібліотеками працює РДОБ?

Директор РДОБ, в рамках робочих візитів з вивчення досвіду роботи, відвідала бібліотеки США, Аргентини, Польщі.

[ Наверх ]

 матеріал для реферату (реферат) по Макроекономіці на тему: "Біржа як інструмент ринку"

ДМИТРУК Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі : Навч. посіб./ Б.П. ДМИТРУК . -К: Либiдь, 2001.-344 c. Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності : Навч. посібник/ Б.А.Обритько. -К.: МАУП, 2003.-264 c.. Сохацька О.М. Біржова справа : Підручник/ О.М.Сохацька. -Тернопіль: Карт-бланш, 2003.-602 c.. Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності : основи теорії і практикум : Навч. посібник/ Р.П.Дудяк. -2-ге вид., доп.. -К.: Магнолія плюс, 2003.-359 c.. Гуменюк В.Я. Біржове регулювання підприємницьких ризиків/ В.Я.Гуменюк, Г.Ю.Міщук. -Рівне: НУВГП, 2004.-127 c.. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування). Терміни. Поняття. Персоналії. : Навч.екон.слов.-довід./ За ред.Г.І.Башнянина. -Л.: Магнолія плюс, 2004.-682 c.. Дмитрук Б.П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі : Навч. посібн./ Б.П.Дмитрук. -К.: Либідь, 2001.-342 c.. Кононенко І.В. Основи біржового права : Навч. посіб./ І.В.Кононенко. -К.: Кондор, 2007.-576 c..

[ Наверх ]

 невідому інформацію про відомі речі,А саме - про звичайний олівець, історію його походження тощо.Підкажіть декілька сайтів, будь ласка!Попередньо дякую

http://pretich.narod.ru/History/Ne-voshed/ne-voshed.html http://www.dazzle.ru/man/galstuk.shtml

[ Наверх ]

 Потрібна книга Фрейда Адлера письменник той, але незнаю чи назви книг його. Тлумачник снів, Вирішення конфліктів, Мова жестів.

В фонді нашої книгозбірні дані книги відсутні

[ Наверх ]

 скільки шкіл було на тереторії Рівненщини в 1979 році?

Відповідь на дане питання можна знайти в довіднику " Социально-экономическое и культурное развитие Ровенской области за годы Советской власти". - Ровно, 1989. - С.74-75; Коротун І.М. Географія Рівненської області. - Рівне, 1996. -С.179

[ Наверх ]

 Специфіка та значення масової роботи публічних бібліотек?

http://www.chelib.uu.ru/%20problem4/body.htm

[ Наверх ]

 У вашій бібліотеці є стаття Миронюка О.М. "Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові" //Мовознавство. - 1993. - №2? Чи є електронна версія? Відпишіть будь ласка.

Цей журнал знаходиться у відділі зберігання фонду нашої бібліотеки (в друкованому вигляді) .

[ Наверх ]

 хто є автором твору "Тінь павука"?

Віктор Мазаний "Тінь павука"

[ Наверх ]

 Чи є у вас праця "Капитал" Карла Маркса і Енгельса? Дякую.

В нашій книгозбірні є повне зібрання творів К. Маркса і Ф. Енгельса

[ Наверх ]

 Як можна записатися в чергу на безкоштовний інтернет?

Щоб скористатися безкоштовним інтернетом треба записатись в бібліотеку. Читачі бібліотеки можуть скористатись безкоштовним інтернетом в порядку черги

[ Наверх ]

 ЯКІ Є У ВАС КНИГИ ВІКТОРІЇ ХОЛЛ?

Книг цього автора в бібліотеці немає.

[ Наверх ]

 які у вас є книги письмениці КЕТЛІН КОУТЕН

Книг цього автора немає у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Яку інформацію можна отримати у Вас про автора Віктора Мазаного?Наперед дякую.

Мазаний В. Погляд сльози: повість/ В. Мазаний //Дзвін: Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСПУ. - Львов, 2003. - №11/12. - С. 19-50 Мазаний В. Тінь павука : Повість/ В. Мазаний //Дзвін: Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСПУ. - Львов, 2005. - №11. - С. 40-57 Мазаний В. Погляд сльози/ В. Мазаний //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2003. - №29/16 квіт./. - С. 6 Ромейчук М. Книга рівнянина - у музеї імміграції США/ М. Ромейчук //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2003. - №34/35/23 квіт./. - С. 6 Мазаний В. Таємниця його руки : [Інтерв"ю з В.Мазаним - чл. Нац. спілки письмен. України, який один із перших у пресі став на захист лікаря з Дубно В.Козявкіна]/ вів інтерв"ю А.Бабінець / В. Мазаний //Вільне слово: Газета Рівненської державної обласної адміністрації. - Рівне, 2003. - №97/5 груд./. - С. 10-11 Лауреат Віктор Мазаний: [Обл. літ. премію ім. Світочів присуджено рівнен. письм. В.Мазаному за повість "Погляд сльози"] //Вісті Рівненщини: Газета обласної Ради. - Рівне, 2004. - №80/ 1 верес./. - С. 3

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Революція гідності. Війна

Революція гідності. Війна

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції