// архів 2007-2013

лютий 2007Запитання
"Основні напрямки структурної перебудови економіки України".
" Характурні риси і атрибути держави".
"Синтетичний облік та відображення у звітності розрахунків з постачальниками". Дякую.
книги про Стефана Цвейга: біографія, критика, творчість.
приклади завдань (орієнтовні) з математики до екзамену 2007 у 9х класах
"Засоби навчання у сучасній школі"
"Підвищення конкурентноздатності підприємств харчової промисловості в умовах вступу до СОТ"
"Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві". Дуже дякую.
"Причини виникнення та шляхи подолання стресів за допомогою різних видів мистецтва".
"Фінансові методи регулювання економіки"
Вітання Вам. Допоможіть знайти книгу Мандзюка І.
де можна знайти все про суди а особливо про функції судових органів!
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по Садовському В.В.
добрий день, підскажіть будь-ласка де знайти ветеринарний англо-український словник в електроному вигляді і де взагалі можна такий купити( по інтернет магазинах...)?
Добрий-день! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в інтернеті на тему:
Доброго дня допоможіть будь-ласка знайти і електронному вигляді книгу "Роксолана"
Допоможіть бдь ласка знайти інформацію про конкурс "Обкладинка року" в Україні
Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему «Соціально-економічний аналіз населення». Дякую
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в електронному вигляді на тему
Здравствуйте! Помогите полнее раскрыть такой вопрос:
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста: где можно найти литературу на тему по курсовой работе :
историю развития технополиса "Силиконовая долина"(США)
інформацію про наявність (відсутність) підручника на кшталт "Економіка рибоводного господарства", "Економіка в рибництві"
матеріал для аналізу бюджетів України 2006 і 2007 років у порівнянні.
матеріал для написання курсової роботи на тему:
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (фінансової звітності), трансформація балансу за міжнародними стандартами
Оптшіть випадки тертя
Періодизація культурної еволюції
Потрібно підготувати виступ на тему:
про аналіз виробничого потенціалу підприємства
Прошу допомогти знайти список лауреатів Книги року 2006 . Дякую
скажіть будь-ласка де можна знайти портрет Едгарда По?
Улосконалення розрахунково-касових операцій банку"

Відповіді
  "Основні напрямки структурної перебудови економіки України".

Інноваційне забезпечення структурної перебудови економіки : Зб. наук. пр./ НАН України. ін-т економіки; НАН України. Iн-т економiки. -К, 1999.-152 c.

[ Наверх ]

  " Характурні риси і атрибути держави".

Лаврів М. Місцеві податки і збори як атрибут фінансової автономії органів місцевого самоврядування/ М. Лаврів //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2003. - №3. - С. 197-207 Косий М. Непорушний атрибут держави : Сьогодні - День прикордонника / М. Косий //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2004. - N97. - С. 6 Маркусь В. Атрибут самостійної держави . Зовнішня політика сучасноїУкраїни: деякі принципи та актуальні проблеми // Політика і час . -1993. - N2.- С.49-54./ В. Маркусь, Б.м. Куценко В.М. Атрибут державності // Трибуна. - 1993. - N 4. - С. 30-31./ В.М. Куценко, Б.м. Табачник Д. Державні нагороди - не тільки атрибут державності // Віче . -1995 . - N 6 . - С. 110 - 122/ Табачник Д., Б.м. Кокiна В. Урядові нагороди - важливий атрибут державності // Уряд.кур"єр. - 1995. - 26 груд./ В. Кокiна; В. Кокіна, Б.м. Татаренко В. Поштова марка - атрибут державності : [ Перші поштові маркиУкраїни ] // Слово і час . - 1993 . - N 5 . - С. 78 - 80

[ Наверх ]

  "Синтетичний облік та відображення у звітності розрахунків з постачальниками". Дякую.

Бірюкова О. Синтетичний та аналітичний облік податків й податкових платежів / О. Бірюкова //Бухгалтерія в сільському господарстві: науково-практичний. - Киiв, 2005. - №8. - C. 2 - 6 (Шифр Б11/2005/8) Сук Л. Ведення синтетичних та аналітичних рахунків / Л. Сук //Бухгалтерія в сільському госпо-дарстві: науково-практичний. - Киiв, 2005. - №11. - C. 41 - 46 (Шифр Б11/2005/11) Синтетичний та аналітичний облік трудових книжок // Все пробух. облік. - 2000. - 8 груд. - С. 22 - 23./ . - S.l., S.a. Сук Л. К. Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів //Бухгалтерія в с/г. - 2000. - N 9. - С. 6 - 15./ Сук Л. К.. - S.l., S.a. Сук Л.К. Обчислення собівартості , аналітичний та синтетичний облікпродукції тваринництва // Бух. всільськ. госп -ві. - 1999. - N 7. -С. 8 - 14

[ Наверх ]

  книги про Стефана Цвейга: біографія, критика, творчість.

В нашій бібліотеці присутня достатня кількість літератури. Декілька з них пропонуємо Вам: Цвейг С. Избранные произведения в 2-х т. - М., Политиздат, 1956 Цвейг С. Избранные новеллы. - М.: Правда, 1978. - 496с. Цвейг С. Избранное. - Минск: "Худ. литература", 1960. - 670с. Шидлик В.Ф. Вічна загадка любові ( за новелою Стефана Цвейга " Лист незнайомки")/ В.Ф. Шидлик //Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. - Харьков, 2006. - №4. - С. 7-8

[ Наверх ]

  приклади завдань (орієнтовні) з математики до екзамену 2007 у 9х класах

http://www.mon.gov.ua/education/average/topic/n_pr/10_02

[ Наверх ]

 "Засоби навчання у сучасній школі"

http://www.dlab.kiev.ua/program/KursPrj/Main/Tema/Tema4/Lesson5/Lesson5.html http://www.edu-network.sumy.org/2006/01/02/e-book/ua/

[ Наверх ]

 "Підвищення конкурентноздатності підприємств харчової промисловості в умовах вступу до СОТ"

Харчова і переробна промисловість : Науково-виробничий Журнал. КАРСЕКiН В.I Проектування підприємств громадського харчування : Підручник для технікумів/ В.I КАРСЕКiН ; В.і КАРСЕКіН . -К.: Вища шк., 1992.-240 c. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості : Навч.посіб./ В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, Л.О. Українець. -Вінниця: Нова книга, 2004.-288 c.. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах харчування. Ресторанна справа : Довід. офіціанта/ Я.М.Сало. -Л.: Афіша, 2005.-336 c.

[ Наверх ]

 "Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві". Дуже дякую.

Гуменюк О. Освітнє спілкування як інформаційний, діловий, психосмисловий і самосенсовий різновиди обміну/ О. Гуменюк //Психологія і суспільство: Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - Тернопіль, 2005. - №3. - C. 73-94 Зернецька О. інформація : вільний обмін чи взаємна залежність //Політика і час . - 1995 . - N 6. - С. 50-55 Сиволоб С. Успіх - у щоденній взаємодії: Обмін інформацією між батькамита педагогами про фізичний розвиток дитини // Дошкільне виховання. -2001. - N 10. - С. 15.

[ Наверх ]

 "Причини виникнення та шляхи подолання стресів за допомогою різних видів мистецтва".

Бібліотека не відповідає на довідки, зміст яких пов’язаний з написанням творів, рефератів, курсових. Рекомендуємо вам літературу : Стресс жизни : Понять протистоять и управлять им.. -СПб: Лейла, 1994.-381 c. ФОНТАНА Как справиться со стрессом/ ФОНТАНА . Как справиться с кризисом/ ПЕРРИ Г. . Как жить с вашей болью/ БРУМ А. ДЖЕЛЛИКО Х. . -М.: Педагогика-Пресс, 1995.-352 c. ВИТКИН Женщина и стресс/ ДЖ. ВИТКИН . -СПб: Питер, 1996.-320 c. -(Сам себе психолог). АЛИЕВ Защита от стресса. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях/ Х. АЛИЕВ . -М.: "Полина", "Мартин", 1996.-240 c. Азон Б. Стресс излечим/ Б.Азон. -М.: Крон Пресс, 1994.-186 c.. Алиев Х. Защита от стресса : Как сохранить и реализовать себя в современных условиях/ Х.Алиев. -М.: Мартин, 1996.-239 c.. Рутман Э.М. Надо ли убегать от стресса?/ Э.М.Рутман. -М.: Физ-ра и спорт, 1990.-128 c.

[ Наверх ]

 "Фінансові методи регулювання економіки"

Хвесик М.А. Економіко - правове регулювання природокористування/ М.А.Хвесик, Л.М.Горбач, Ю.П.Кулаковський . -К.: Кондор, 2004.-524 c.. Державне регулювання економіки : Навч.посіб.. -2-е вид., доопр. і доп.. -К.: КНЕУ, 2004.-440 c.. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки : Нач. посібн./ Л.І.Дідківська, Л.С.Головко. -Вид. 4-те, випр.. -К.: Знання, 2004.-213 c.

[ Наверх ]

 Вітання Вам. Допоможіть знайти книгу Мандзюка І.

Текст цієї книги в інтернеті не виставлений. Книги немає у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 де можна знайти все про суди а особливо про функції судових органів!

http://vuzlib.net/3488/ http://ebk.net.ua/Book/SptpoU/3-4/422.htm http://www.ref.join.com.ua/70874.html

[ Наверх ]

 Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію по Садовському В.В.

http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/antropos/etapinapram1.htm http://www.archives.gov.ua/Sections/AktZl/Revolution_1917-1921_p1/index.php?5

[ Наверх ]

 добрий день, підскажіть будь-ласка де знайти ветеринарний англо-український словник в електроному вигляді і де взагалі можна такий купити( по інтернет магазинах...)?

http://mavicanete.tripod.com/sessionid1400cmds325howob2005.html

[ Наверх ]

 Добрий-день! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в інтернеті на тему:

http://litopys.org.ua/index.html

[ Наверх ]

 Доброго дня допоможіть будь-ласка знайти і електронному вигляді книгу "Роксолана"

http://www.litportal.ru/index.html?a=268&t=7631 http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=131&bookid=2

[ Наверх ]

 Допоможіть бдь ласка знайти інформацію про конкурс "Обкладинка року" в Україні

http://blog.korrespondent.net/2006/10/30/obkladinka-roku/ http://www.designclub.com.ua/forum/viewtopic.php?t=484&sid=a5cf903e031990089dd3b8fe703a4c96 http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/37/4720068195.html

[ Наверх ]

 Допоможіть будь ласка знайти матеріали на тему «Соціально-економічний аналіз населення». Дякую

1. Артеменко В. Напрями створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів України/ В. Артеменко, О. Зачко //Регіональна економіка: Науково-практичний журнал. - Львов, 2004. - №4. - C. 69-73 (Шифр Р9/2004/4) 2. Бондар С. Застосування СВОТ - аналізу при стратегічному плануванні соціально- економічного розвитку району/ С. Бондар //Економіка АПК: міжнародний науково - виробничий. - Киiв, 2004. - №4. - C. 98-101 (Шифр Е5/2004/4) 3. Клебанова Т.С. Порівняльний аналіз рівня соціально - економічного розвитку регіонів України/ Т.С. Клебанова //Статистика України: Науково-інформаційний. - Киiв, 2005. - №3. - C. 57-60 (Шифр С7/ 2005/3) 4. Соскін О. Правда та міфи Донбасу : соціально - економічний аналіз/ О. Соскін //Економічний ча-сопис - ХХІ: Науковий журнал. - Киiв, 2004. - №11/12. - C. 6-9 (Шифр Е6/2004/11/12) 5. Черевко О. Аналіз та оцінка Соціально-економічного розвитку Черкаської області/ О. Черевко //Економіст. - Киiв, 2006. - №7. - C. 12-15 (Шифр Е4/2006/7)

[ Наверх ]

 Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в електронному вигляді на тему

http://www.library.if.ua/book/1/78.html http://www.refine.org.ua/pageid-1289-1.html

[ Наверх ]

 Здравствуйте! Помогите полнее раскрыть такой вопрос:

http://www.cfin.ru/ http://www.ek-lit.agava.ru/books.htm#eco http://www.aup.ru/ http://management.com.ua/ http://www.aup.ru/management/

[ Наверх ]

 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста: где можно найти литературу на тему по курсовой работе :

Океаны - будущее человечества // За рубежом .- 1995 .- 20 -26 окт .- С. 12 - 132 .- Содерж . : Неизвестная жизнь в глубине ;Глобальная климатическая машина ; Люди , берегите моря ! ; Подводныезаповедники Баранник П . В . Сероводород в Мировом океане . // География в школе -1996 - N 3 - C . 23 - 25 Бокарi С. Зажурилось море // Кур"єр ЮНЕСКО . - 1998. - N 9 - 10. - С.43 - 44.

[ Наверх ]

 историю развития технополиса "Силиконовая долина"(США)

http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/ http://www.5ka.ru/98/27073/1.html http://www.5ka.ru/53/11895/1.html

[ Наверх ]

 інформацію про наявність (відсутність) підручника на кшталт "Економіка рибоводного господарства", "Економіка в рибництві"

Таких книг немає у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 матеріал для аналізу бюджетів України 2006 і 2007 років у порівнянні.

Бицюра Ю. Динаміка та структура бюджету України/ Ю. Бицюра //Географія та основи економіки в школі: Науково-методичний журнал. - Киiв, 2006. - N2. - С. 15-19 Про реалізацію статті 54 Закону України " Про Державний бюджет України на 2006 рік " : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 берез. 2006 р. N 270 //Урядовий кур"єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. - Киiв, 2006. - N84/5 трав./. - С. 5-7 Сивульський М. Бюджет - 2007: повернення до лобіювання вільних економічних зон замість соціальної спрямованості/ М. Сивульський //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2006. - N140/1серп/. - С. 7 Качан Л. Окреслено бюджетні орієнтири на 2007 рік / Л. Качан //Соціальний захист: інформаційний та науково- виробничий . - Киев, 2006. - №9. - С. 3-4 Діяк І. Держбюджет - 2007: проблеми залишаються/ І. Діяк //Голос України: газета Верховної Ради України. - Киiв, 2006. - N190/12 жовт./. - С. 5

[ Наверх ]

 матеріал для написання курсової роботи на тему:

Калуська Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини/ Л. Калуська //Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України/ Гол. ред. Н. Андрусич. - 2004. - N2. - С. 8-9 Дениско Н . Працездатність дитини/ Н . Дениско //Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України/ Гол. ред. Н. Андрусич. - 2005. - N9. - С. 7 - 9 Машовець М. Даруємо радість праці/ М. Машовець //Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України/ Гол. ред. Н. Андрусич. - 2006. - N5. - С. 8-9

[ Наверх ]

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (фінансової звітності), трансформація балансу за міжнародними стандартами

http://library.if.ua/books/44.html http://referaty.com.ua/ukr/details/17605/ ГОЛОВ С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами/ КОСТЮЧЕНКО В.М. ГОЛОВ С.Ф.. -К: Екаунтiнг, 2000.-384 c. Книга є у фонді нашої бібліотеки.

[ Наверх ]

 Оптшіть випадки тертя

http://5ka.ru/88/index.html

[ Наверх ]

 Періодизація культурної еволюції

Пахльовська О. Україна : шлях до Європи ... через Константинополь : Статтядруга : Соціум та особистість в українській культурній ментальності :концепція , конфлікт , еволюція // Сучасність . - 1994 . - N 2 . - С.101 - 116 Токовенко О. Культурно-еволюційна епістомологія : спроба постановки іраціональної реконструкції проблеми // Філософ . і соціол . думка. - 1994 . - N 11-12 . - С. 62-81 Сутність культурної еволюції та її відмінність відбіологічної // украънська та зарубыжна культура . - К .: Знання . - С. 80 Генезис та етапи культурної еволюції // Українська тазарубіжна культура .- К .: Знання . - 2000 . - С . 81 - 83

[ Наверх ]

 Потрібно підготувати виступ на тему:

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/courses/Phinance/info/Lectures/lesson1.htm http://ref.a.ua/?id=295527 http://rudiplom.ru/lekcii/finansy/finansovyi_menedzhment/2_2.html

[ Наверх ]

 про аналіз виробничого потенціалу підприємства

http://www.vuzlib.net/strat_upr/24.htm http://inpos.com.ua/515 http://ebk.net.ua/Book/BookEkAnaliz/part8.3.htm

[ Наверх ]

 Прошу допомогти знайти список лауреатів Книги року 2006 . Дякую

http://artvertep.dp.ua/news/1046.html http://ua.korrespondent.net/main/67363

[ Наверх ]

 скажіть будь-ласка де можна знайти портрет Едгарда По?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD

[ Наверх ]

 Улосконалення розрахунково-касових операцій банку"

1. Все про РРО. Сфера застосквання реєстраторів розрахункових операцій та розра-хункових квитанцій. Облік надходження РРо на підприємство. Порядок реєстрації таз-няття з реєстрації РРО. Взаємозв"язок касових операцій та операцій з РОО. //Дебет-Кредит. - Киiв, 2005. - №52. - "Нова бухгалтерія" - С. 6-128 (Шифр Д4/2005/52) 2. Дьячков В. Відновлено дію Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій/ В. Дьячков //Вісник податкової служби України . - Киiв, 2007. - №4. - C. 18-19 (Шифр В9/2007/4) 3. Самарченко О. Ліміт каси: розрахунки, нюанси, штрафи/ О. Самарченко //Бухгалтерія. - Киiв, 2005. - №34. - C. 51-54 (Шифр Б7/2005/34) 4. Вареня В . О . Ревізія касових , розрахункових і кредитних операцій // Світбух . обліку . - 1998 . - N 7 - 8 . - с . 75 - 82

[ Наверх ]


Електронні каталоги

Електронні каталоги

3D-тур бібліотекою

Подорож бібліотекою

Рівненщина туристична

Рівненщина туристична

Освітній навігатор

Освітній навігатор

Аудіобібліотека

Аудіобібліотека

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Видання бібліотеки

Видання бібліотеки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції