Віртуальна довідка

Добрий день! Допоможіть з л...
28.11.2017 | Історія


Добрий день! Допоможіть з літературою для написання роботи на тему: "Дозвілля і побут міського населення України в повоєнні роки"

Добрий день!Пропонуємо наступні джерела:

Українська культура : історія і сучасність: навч. посіб. для студ. вузів / за ред.  С.О. Черепанової. - Л.: Свiт, 1994. - 456 c.

Попович М Нарис історії культури України/ М. Попович; Міжнар. фонд"Відродження"; Програма"Трансформація гуманіт.освіти в Україні". - К.: Артек, 1998. - 728 c.

Бокань В. Історія культури України : Навчальний посібник/ В. Бокань, Л. Польовий. - К.: МАУП, 1998. - 232 c.

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2001. - 326 c.

Історія світової та української культури: Підруч.  для вищих закладів освіти/ І. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. - К.: Літера, 2000. - 463 с.

Шейко В. М.  Історія української культури: навч. посіб./ В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - К.: Кондор, 2006. - 264 с.

Історія української культури: у 5-ти т./ гол. ред. Б. Є. Патон; НАН України. - К.: Наук. думка, 2001 - 2011
Т. 5: Українська культура ХХ-поч. ХХІ століть. Кн. 1. - 2011. - 862 с.

Українське народознавство : навч.посіб./ за ред. С. П. Павлюка. - 2-ге вид., переробл. і доповн.. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

Лозко Г. Українське народознавство/ Г.Лозко. - 4-те вид., доповн.. - Х.: Див, 2010. - 472 с.

Історія Української культури. Т. 1: Мітологія, побут, письменство/ вид. І. Тиктор. - 2-ге вид., доповн. - Вiннiпег : Клуб приятелiв укр. кн., 1964. - 480 c. - (Бібліотека С. Кравця).

Литвин В. М.  Україна у першому повоєнному десятилітті (1946-1955)/ В. М. Литвин. - К.: Лі-Терра, 2004. - 240 с.Коментарі (0)
// Історія — всі запитання...
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 30 грудня

  «Великий мрійник»: о 90-річчя від дня народження Олеся Бердника, українського письменника, філософа, громадського діяча

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Жадань і задумів неспокій». До 120-річчя письменника Бориса Тена

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Микола Леонтович: композитор, диригент, педагог». До 140-річчя від дня народження українського композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Рівненщина у полум’ї Української народної революції (1917–1921 рр.)

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «До власного літературного слова я йшов усе життя». До 80-річчя від дня народження Андрія Содомори – українського перекладача, письменника, науковця

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Новорічні вироби своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Вільний книгообмін»; «Популярні аудіокниги»; «Нові надходження художньої літератури»; «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова»; «Письменники рідного краю»; «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Святкові страви на новорічному та різдвяному столі»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Краща книга Рівненщини

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Енергетика України: сучасний стан та перспективи на майбутнє»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Рекомендує бібліотекар»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Коментована книжкова виставка «125 років від дня народження Миколи Куліша (1892–1942)»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-персоналія «Микола Куліш: письменник, драматург»

  Читальна зала IV поверх

 • з 15 по 30 грудня

  Виставка-кросворд «Святитель Микола Чудотворець»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новий рік – зимові свята»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новорічні передзвони»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Україна починається з тебе». До 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола

  Читальна зала IV поверх

 • з 3 по 17 грудня

  Виставка-ювілей «Прозріння та розчарування поета». До 220-річчя від дня народження німецького поета Генріха Гейне

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 14 по 28 грудня

  Виставка-історія «Прижиттєві видання творів Ю.Словацького, Ю.-І.Крашевського, А.Міцкевича»

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 20 по 29 грудня

  Персональна виставка «Вшановуємо лауреатів! Джон Сте́йнбек — лауреат Пулітцерівської премії за роман «Грона гніву». До дня народження письменника

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея