Історія бібліотеки


Місія нашої бібліотеки – у гарантії рівноправного доступу до інформації. Ми допоможемо Вам потрапити у велетенський інформаційний простір світу.

Бібліотекарі


Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (офіційна назва - Комунальний заклад "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради) - один з найбільших культурних центрів краю, регіональне сховище творів друку, обласний депозитарій краєзнавчих видань, науково-інформаційна установа, доступна для всіх верств населення. Розташована в центрі міста, на вулиці Короленка, 6.

Рівненська обласна бібліотека була заснована в лютому 1940 року. Книжковий фонд складався з конфіскованих книжок приватних бібліотек, бібліотеки князів Любомирських, міського музею, польської гімназії, польської бібліотеки вчителя, повітового відділу молодіжної освітянської та поліцейської бібліотек.

Всього у фонді нараховувалось 30 тис. прим., які у більшості були знищені під час війни. Уцілілі видання (2,5 тис. прим.) зберігаються у бібліотеці дотепер. Після звільнення обласного центру від німецько-фашистських військ робота бібліотеки розпочалась у жовтні 1944 року. Було створено 3 відділи: обробки літератури, абонемент і читальню.

З 1960 року бібліотека стала державною обласною науковою бібліотекою універсального профілю, центральним книгосховищем вітчизняних творів друку, рукописів, літератури іноземними мовами, науково-методичним центром державних масових бібліотек, базою обласного управління культури з координації та кооперування діяльності бібліотек усіх систем і відомств на території Рівненщини. Штат бібліотеки становив 26 чол., обслуговувалось 10 тис. читачів, фонд нараховував 219, 8 тис. прим. книг.

На початку 70-х років розпочалась робота з формування нової організаційної структури книгозбірні, була введена посада заступника директора по науковій роботі, з початком діяльності якого пов’язане становлення бібліотеки як наукового та методичного центру області в галузі бібліотекознавства.

У квітні 1969 року було створено відділ обслуговування працівників сільського господарства, який на початку своєї діяльності обслуговував понад 100 читачів при фонді біля 1,0 тис. книг. Особливу увагу відділ приділяв популяризації досягнень науки і передового досвіду з метою широкого впровадження його у практику сільськогосподарського виробництва, підвищення професійної майстерності фахівців галузі.

У 1970 році на базі відділу читальних залів був заснований відділ технічної літератури. Із загального фонду книгозбірні були виокремленні книги та періодичні видання з питань техніки, економіки та науково-природничих наук. Активізувалася робота, спрямована на задоволення потреб науково-технічних працівників, спеціалістів виробничої сфери підприємств та організацій, а саме: Рівнепромбуд, Льонокомбінат, меблева фабрика, хлібокомбінат, завод тракторних запчастин, завод високовольтної апаратури, авторемонтний завод тощо. Організовувалися вечори технічної книги, читацькі конференції, Дні якості, Дні спеціаліста.

У 1971 році розпочав діяти як окремий структурний підрозділ бібліографічний відділ. Першою його продукцією були поточні бібліографічні посібники з різних галузей знання. Удосконалювався довідково-бібліографічний апарат та формувалася система інформаційного забезпечення читачів бібліотеки.

У 1972 році створено відділ книгозбереження. Вперше впроваджено форматно-нумераційну розстановку книжкового фонду, організовано депозитарне зберігання книг та обмін книгами з бібліотеками країни. Окремо виділено фонд рідкісних і цінних видань, до якого ввійшли видання XVIII-ХІХ ст. та початку ХХ ст. Фонд відділу становив більше 2 тис. видань, 70 з яких – періодичні видання. У цьому ж році в окремому приміщені розпочалось формування фонду та організація обслуговування читачів відділу літератури з мистецтва, паралельно створювалися фонди нот, платівок та довідковий апарат до них.

У 1975 році відкрився відділ літератури іноземними мовами. Створювався фонд, який на той час складав приблизно 4 тис. примірників і щорічно поповнювався на 2,5 тис. видань. Гордість відділу - цінні і рідкісні видання творів О. Бальзака, Дж. Байрона, У. Теккерея, Ж. Санд, А. Доде, багато ілюстровані книги із серії «Музеї європейського мистецтва» та інші.

Від початку свого створення обласна бібліотека займалася видавничою діяльністю. Працівниками бібліотеки готувалися різноманітні за змістом і типом методичні і бібліографічні матеріали. Здебільшого це були видання з питань пропаганди книги суспільно-політичної, природничо-наукової тематики, матеріали на допомогу промисловому виробництву та з питань пропаганди технічної та сільськогосподарської літератури. Велика увага приділялась виданню бібліографічних матеріалів краєзнавчої тематики: «Ровенщина в художній літературі» (1962 р.), «Літературна Ровенщина», «З історії міста Ровно» (1965 р.). У 60-70-ті роки виходить ціла серія рекомендаційних списків і покажчиків літератури, розрахованих на спеціалістів народного господарства і бібліотекарів. У лютого 1982 року було створено редакційно-видавничий відділ, основним завданням якого було якісне забезпечення підготовки до випуску видань бібліотеки , друкування і тиражування матеріалів.

У 1981 році бібліотека отримала нове чотирьохповерхове приміщення площею 5 тис. м2 в центрі міста, що надавало можливість для впровадження сучасної структури обслуговування читачів. Були організовані нові відділи та сектори.

У 80-х роках сформувалася стала система комплектування бібліотеки, заснована на централізованому постачанні книг у відповідності до чітко визначеного культурно-економічного профілю регіону, попередніх замовлень бібліотек за планами видавництв випуску літератури. У різні роки книгозбірня отримувала від 18 до 25 тис. примірників книг щорічно. Протягом 1990-1991 рр. на базі Рівненської ОУНБ діяла республіканська школа передового досвіду з питань управління формуванням бібліотечних фондів.

У нових соціально-економічних умовах діяльність бібліотеки набула нового змісту і спрямовувалась на вичерпне задоволення читацьких потреб.

На початку 90-х у Рівненській ОУНБ виник новий вид діяльності – надання платних послуг. З підприємствами, установами, організаціями були укладені угоди про співпрацю, згідно яких працівники бібліотеки проводили Дні інформації, Дні спеціаліста, готували довідки та інформаційні списки літератури. При бібліотеці працював відеоклуб, гуртки по вивченню іноземних мов.

У 1991 році розпочалась комп’ютеризація традиційних бібліотечних технологій на основі локальної мережі персональних комп’ютерів. Автоматизовано такі технологічні процеси: облік документальних надходжень, читачів та бібліотечна статистика. Створено електронний каталог (1991 р.), електронну картотеку статей (1993 р.), на основі яких здійснювалося бібліографічне обслуговування читачів. Розпочато роботу по створенню регіональної електронної бази даних краєзнавчої літератури, в т. ч. повнотекстових краєзнавчих документів на електронних носіях. У 1997 році організовано підключення до мережі Інтернет через комутований канал зв’язку.

У 2000 році був створений перший веб-сайт бібліотеки, який забезпечував доступ до електронних ресурсів: каталогів, повнотекстових баз даних. На сайті розміщувалася також інформація про послуги бібліотеки, про заходи, які відбувалися у стінах книгозбірні тощо.

У 2003 році розпочалася робота над створенням «Регіонального інформаційного порталу «Рівненщина». Штат новоствореного сектору складався із семи чоловік. На основі запропонованої розробниками моделі було створено дизайн порталу.

Сьогодні Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека обслуговує біля 40 тис. користувачів. Серед них – наукові працівники, спеціалісти народного господарства, діячі культури і мистецтва, робітники, студенти. Книговидача становить понад 700 тис. прим. видань. Штат бібліотечних працівників – 70 чоловік. Всі спеціалісти з вищою освітою.

Фонди бібліотеки нараховують 546 тис. одиниць видань українською, російською, польською, англійською, німецькою, французькою та ін. мовами. Склад фондів є універсальним за змістом. Провідне місце займає наукова та виробнича література. Широко представлені довідкові видання: енциклопедії, словники, бібліографічні посібники, а також кіно-фоно-фотодокументи, електронні видання. Особлива увага приділяється придбанню наукової, сучасної художньої літератури, підручників, навчальних посібників для студентів, а також дитячих видань.

Бібліотека має потужну електронну бібліотеку, обсяг якої становить 635 тис. бібліографічних записів та повних текстів документів.

Створено і підтримуються 6 сайтів та 2 блогі, на яких щорічно реєструється біля 900 тис. звернень користувачів, що переглядають понад 2 млн. сторінок.

Бібліотека організовує щорічно понад 300 масових заходів, з яких більше 200 – це ілюстративно-книжкові виставки, коментовані та віртуальні виставки. Експонується біля 20 виставок образотворчого мистецтва та авторських фоторобіт відомих на Рівненщині митців та початківців.

Для користувачів бібліотеки якісно надаються нові послуги через соціальні мережі Інтернет, віртуальні послуги, послуги через Пункти доступу громадян до офіційної інформації.

У бібліотеці діють клуб «У світі прекрасного», літературна вітальня «Співрозмовник», університет «Здоров’я нації», ресурсний центр «Вікно в Америку», Інформаційно-ресурсний центр для викладачів англійської мови, проект «Заочний абонемент» німецького культурного центру Гете-Інституту у Києві, Навчально-тренінговий центр, центр «Інтернет-Окуляр» для людей з вадами зору, Центр європейської інформації, Кімната сімейного читання структурного підрозділу абонемента.

До послуг користувачів бібліотеки безкоштовний Інтернет (27 АРМ), електронна пошта, ксерокс, комфортні читальні зали та абонемент з вільним доступом до книг, просторі актові зали та холи, літня читальня. Проводяться різноманітні майстер-класи. Інвалідам та людям похилого віку безкоштовно надається послуга «Книга додому».

Впродовж попередніх років і сьогодні бібліотека бере активну участь у створенні та реалізації проектів, підтриманих закордонними інституціями та органами місцевого самоврядування.

Видавнича діяльність бібліотеки зосереджена на підготовці в основному краєзнавчих бібліографічних посібників: Новини краєзнавчої літератури, Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини, щорічний анотований каталог видань «Книга Рівненщини”, посібники із серії «Дослідники рідного краю» та «Славетні земляки». Крім того випускаються збірники наукових статей, матеріали конференцій з питань бібліотечної справи, бібліотечного досвіду тощо.


Люди, події, факти (1940-2010)

 

Видатні читачі нашої бібліотеки


Бібліотека року 2023

Бібліотека року 2023

Інклюзивний фотопроєкт «Сила духу і краса душі»

Інклюзивний фотопроєкт «Сила духу і краса душі»

Книжковий форум Рівненщини

Книжковий форум Рівненщини

Хаби цифрової освіти

Хаби цифрової освіти

Проєкт «#Марія90»

Проєкт «#Марія90»

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Знаменні та пам'ятні дати Рівненщини

Історична Волинь

Історична Волинь

Електронні каталоги

Електронні каталоги

Рівне та рівняни у фотографіях

Рівне та рівняни у фотографіях

Революція Гідності. Війна

Революція Гідності. Війна

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Аудіоподкасти. «Мемуари у вусі»

Віртуальні виставки

Віртуальні виставки

Електронна доставка документів

Електронна доставка документів

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Конкурс "Краща книга Рівненщини"

Цифрові колекції

Цифрові колекції