Віртуальні виставки

“Програмне забезпечення мовами високого рівня: від простого до складного”
11.03 2011 | Прочитано: 10548


“Програмне забезпечення мовами високого рівня: від простого до складного”Комп’ютери пройшли довгу дорогу розвитку. Справжнім предком комп’ютера були всім відомі механічні годинники. Вже у середині ХХ ст. були годинники, здатні не тільки рахувати хвилини і години, а й володіли можливістю програмування, щоб у потрібну хвилину розбудити господаря мелодійним передзвоном дзвінків.
Перші ЕОМ з’явилися після ІІ світової війни, і вони були далекі від сучасних комп’ютерів.
До початку 60-х рр. у світі вже робили тисячі ЕОМ, але комп’ютерами в сучасному розумінні цього слова вони так і не були. Ці машини працювали за програмами, закладеними програмістами і по закінченні роботи не давали результатів.
Найпершу механічну рахівницю, яка мала практичне застосування (вона складалася з набору ричажків і коліщат), винайшов у 1642 р. французький математик Блез Паскаль. Щоб скористатися таким приладом потрібно було набрати два числа на лицевій панелі, повернути ручку і тоді машина проводила обчислення введених у неї чисел, але множити або ділити вона ще не могла.
У 1832 р. англійський математик і винахідник Чарльз Бебідж сконструював першу програмну рахувальну машину, яку він назвав Аналітичною машиною. Особливість цієї машини полягала в тому, що для виконання операцій їй була потрібна не людина а набір інструкцій. Такі інструкції представляли собою визначений візерунок дірочок на карточках-перфокартах. Вони стали прикладом перших обчислювальних програм.
Ідею Бебіджа після створення програмуючої обчислювальної машини вчені використали в 30-40-х рр. ХХ ст. Але замість великої кількості механічних деталей, які потрібно було машині Бебіджа, вчені змусили працювати в обчислювальних машинах електрику
Електро-обчислювальні машини (ЕОМ) мали запам’ятовувати цифри та іншу інформацію і зберігати її у своїй пам’яті. Для цієї цілі використовувалися переключателі, які називались “реле”.
У перших ЕОМ основними робочими елементами були електронно-вакуумні лампи.
Наступним кроком уперед в обчислювальній техніці стало створення у 1948 р. напівпровідникових транзисторів. Таким чином стало можливим створення ЕОМ менших розмірів і з більшими швидкодіями. В 60-ті рр. їх вже використовували в приватних компаніях і державних установах. З’явилися ЕОМ різних типів, деякі з них розмірами як кімната, дістали назву “Велике ЕОМ”, інші ті, що менші і могли поміститися на столі і дістали назву міні-ЕОМ.
Поява інтегральних схем, або кремнієвих чіпів, в 70-ті рр. ХХ ст. означало ще один великий етап в розвитку обчислювальної техніки. ЕОМ стали ще більш компактними і дешевшими.
У 80-ті рр. електронники розробили технологію НВІС (технологія створення над великих інтегральних схем). Одна така інтегральна схема включає в себе десятки тисяч транзисторів і всі вони розміщуються на кристалі кремнію, меншого за людський ніготь. Так був створений домашній комп’ютер. Іншим словом ПК (персональний комп’ютер).

Зв'язок на невеликі відстані в комп'ютерній техніці існував ще задовго до появи перших персональних комп'ютерів. До великих комп'ютерів (mainframes), приєднувалися численні термінали (або "інтелектуальні дисплеї"). Потім були створені мікропроцесори й перші мікрокомп'ютери. З'явилася можливість розмістити комп'ютер на столі в кожного користувача.
Потім з'явилися персональні комп'ютери, які відрізнялися від перших мікрокомп'ютерів тим, що мали повний комплект досить розвинутої для повністю автономної роботи периферії: магнітні диски, принтери, не говорячи вже про засоби інтерфейсу користувача (монітори, клавіатури, миші й т.д.). Саме головне - спільне використання ресурсу. Мережа дозволяє об'єднати обсяг дисків всіх комп'ютерів, забезпечивши доступ кожного з них до дисків всіх інших як до власного.
Переваги мережі в тому що, коли всі користувачі активно працюють із єдиною базою даних, запитуючи інформацію з неї й заносячи в неї нову.
Без мережі також неможливо обійтися в тому випадку, коли необхідно забезпечити погоджену роботу декількох комп'ютерів. Ці переваги локальних мереж і забезпечують їх популярність й усе більш широке застосування.
Донедавна бездротовий зв'язок у локальних мережах практично не застосовувався. Однак з кінця 90-х років 20 століття спостерігається бум бездротових локальних мереж (WLAN - Wireless LAN). Це зв'язано в першу чергу з успіхами технології й з тими зручностями, які здатні надати бездротові мережі. За прогнозами 80% всіх мобільних комп'ютерів будуть оснащені убудованими засобами доступу до таких мереж.
Устаткування бездротових мереж містить у собі точки бездротового доступу (Access Point) і бездротові адаптери для кожного абонента.
Крапки доступу виконують роль концентраторів, що забезпечують зв'язок між абонентами й між собою, а також функцію мостів, що здійснюють зв'язок з кабельною локальною мережею й з Інтернет. Декілька близько розташованих точок доступу утворюють зону доступу Wi-Fi, у межах якої всі абоненти, обладнані бездротовими адаптерами, одержують доступ до мережі. Такі зони доступу створюються в місцях масового скупчення людей: в аеропортах, студентських городках, бібліотеках, магазинах, бізнес-центрах і т.д.
Локальна мережа забезпечує прозорий зв'язок. Комп'ютери, зв'язані локальною мережею, поєднуються в один віртуальний комп'ютер, ресурси якого можуть бути доступні всім користувачам.
Швидкість передачі по локальній мережі обов'язково повинна рости в міру росту швидкодії найпоширеніших комп'ютерів. Саме це й спостерігається: якщо ще десять років тому цілком прийнятною вважалася швидкість обміну в 10 Мбіт/с, то зараз уже средньошвидкісною вважається мережа, що має пропускну здатність 100 Мбіт/с, активно розробляються, а подекуди використовуються засоби для швидкості 1000 Мбіт/с і більше.
Глобальні мережі відрізняються від локальних насамперед тим, що вони розраховані на необмежене число абонентів. Крім того, вони використовують (або можуть використати) не занадто якісні канали зв'язку й порівняно низьку швидкість передачі. Більшість локальних мереж має вихід у глобальну. По локальній мережі може передаватися сама різна цифрова інформація: дані, зображення, телефонні розмови, електронні листи й т. інш. До речі, саме завдання передачі зображень, особливо повнокольорових, пред'являє найвищі вимоги до швидкодії мережі. Найчастіше локальні мережі використовуються для поділу (спільного використання) таких ресурсів, як дисковий простір, принтери й вихід у глобальну мережу, але це всього лише незначна частина тих можливостей, які надають локальні мережі. Наприклад, вони дозволяють здійснювати обмін інформацією між комп'ютерами різних типів. Повноцінними абонентами (вузлами) мережі можуть бути не тільки комп'ютери, але й інші пристрої, наприклад, принтери, плотери, сканери. Локальні мережі дають також можливість організувати систему паралельних обчислень на всіх комп'ютерах мережі, що багаторазово прискорює рішення складних математичних завдань. З їхньою допомогою, можна управляти роботою технологічної системи або дослідницької установки з декількох комп'ютерів одночасно.
Сукупність програм, призначених для розв’язання завдань на комп’ютері є програмним забезпеченням (ПЗ). Впорядкований набір команд – це є програма. Будь-який апаратний пристрій управляється програмно.
Системне ПЗ призначено для управління роботою комп'ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні комп'ютера, а також для часткової автоматизації розробки нових програм.
Прикладне програмне забезпечення призначене для розв’язання прикладних завдань фахової діяльності людини (тобто, прикладене до практики). Спектр таких програм надзвичайно широкий: від виробничих та наукових до навчальних та розважальних. Сюди відносять розрахункові, навчаючі, моделюючі програми, комп’ютерні ігри, тощо.
Інструментальне програмне забезпечення призначене для розробки всіх видів інформаційно-програмного забезпечення.
Системи програмування призначені для полегшення та для часткової автоматизації процесу розробки та відлагодження програм. Основними компонентами цих систем є транслятори з мов високого рівня, наприклад, Паскаль, Сі, Бейсик та ін. Особлива роль належить Ассамблерам. Програму мовою Ассамблера називають машинно-орієнтованою. Мовою Ассамблера користуються, як правило, системні програмісти.
Транслятори здійснюють перетворення програм з мов високого рівня на машинну мову. Крім того, транслятори звичайно здійснюють синтаксичний аналіз програми, яка транслюється. Вони можуть також відлагожувати та оптимізувати програми, які одержують, видавати документацію на програму та виконувати ряд інших сервісних функцій.
Ассамблери перетворюють програми, які представлені у машинноорієнтованих мовах, на машинну мову.
У структурі прикладного програмного забезпечення можна виділити: прикладні програми як загального, так і спеціального призначення.
Прикладне ПЗ загального призначення — це комплекс програм, який одержав широке використання серед різних категорій користувачів. Найбільш відомими серед них є: текстові редактори, графічні системи, електронні таблиці, системи управління базами даних та ін.
Текстові редактори дозволяють готувати текстові документи: технічні описи, службові листи, статті та ін. Найбільш відомі такі текстові редактори: Лексикон, Write, Word.
Графічні системи багаточисельні, а їх функції — різноманітні. Серед них можна виділити системи ділової графіки (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics), художньої графіки, які ще називають просто графічними редакторами (Раіntbrush), інженерної графіки та автоматизованого проектування (Autodesk AutoCad), системи обробки фотографічних зображень (Adobe Photoshop), а також універсальні графічні системи (CorelDRAW!).
Програми роботи з електронними таблицями (ЕТ) дозволяють розв'язувати широке коло задач, зв'язаних з числовими розрахунками. Найширше використовують серед програм такого класу Supercalk, Місrosoft Excel та Lotus 1-2-3.
Системи управління базами даних (СУБД) призначені для об'єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта. Ці програми дозволяють накопичувати, обновляти, коригувати, вилучати, сортувати інформацію, організовану спеціальним засобом у вигляді банку даних. Найпоширеніші СУБД: dВаsе III Рlus, FохBase+, Сlірреr, Оrасlе, Ассеs, FохРrо, Раrаdох.
Крім перерахованих систем до складу прикладного ПЗ загального призначення слід віднести й інтегровані системи. Ці системи об'єднують у собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних. Головна перевага інтегрованих систем перед окремими системами прикладного ПЗ загального призначення полягає у тому, що вони створюють єдині правила роботи для користувача, тобто вони мають єдиний інтерфейс як при роботі з текстом, так і при роботі з електронними таблицями та ін. Найвідоміші серед них: Місrosoft Works, Місrosoft Office, Lotus SmartSuite, Perfect Office.
Прикладні програми спеціального призначення використовують у специфічній діяльності користувачів.
Сьогоднішні машини видаються чудом техніки. І прогрес у даній області все прискорюється. Тому витягуючи із коробки тільки що куплений комп’ютер, можете думати, що він уже майже застарілий.Комп’ютер – це просто!
Алиев В. Компьютер-это просто / В. Алиев. - 3-е изд. - С.Пб. : Питер, 2010. - 176 с.

Гукин Д. ПК для "чайников" / Д. Гукин. - 10-е изд. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2011. - 320 с.

Гукин Д. Устранение неисправностей в ПК для чайников / Д. Гукин. - 3-е изд. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2010. - 336 с.

Компьютер : инструкции по применению : практическая энциклопедия от ComputerBild / за ред. М.В. Финков. - 2-е изд. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 528 с. + 1 CD. - (Избранное ComputerBild).

Левин А.Ш. Краткий самоучитель работы на компьютере / А.Ш. Левин. - М. : Питер, 2010. - 363 с.

Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ / А.Ш. Левин. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 704 с. + 1 DVD-ROM. - (Самоучитель Левина).

Леонтьев В.П. Персональный компьютер для всей семьи / В.П. Леонтьев. - М. : Олма Медиа Групп, 2008. - 800 с.

Симонович С.В. Домашний компьютер : необходимый самоучитель / С.В. Симонович, Г.А. Евсеев. - СПб. : Питер, 2009. - 480 с.

Столяровский С. 50 лучших программ для семейного компьютера / С. Столяровский. - СПб. : Питер, 2008. - 224 с. + CD. - (Домашний компьютер).
Книга, є оглядом програм по різноманітним темам. В ній автор розказує чим і як комп’ютер може допомогти в різних ситуаціях, окрім друку документів, перегляду відео, роботи в Інтернеті та ігор. Домашній комп’ютер можна організувати як єдиний центр інформації та планування.
Такі побутові проблеми, як ведення сімейного бюджету, розрахунок та нагляд за комунальними платіжками, легко вирішуються за допомогою представлених у книзі програм. Також розглянуті програми, які допоможуть вирішити питання, що виникають при проектуванні та ремонті квартири, збереженні та пошуку кулінарних рецептів і навіть при моделюванні зачісок та підборі макіяжу.
Окрема глава присвячена використанню електроних видань по медицині, програм для самостійної підготовки починаючого автомобіліста, електронній бібліотеці. Школяр або студент в комп’ютерних програмах знайде додатковий матеріал для підготовки до занять, а дорослі зможуть самостійно вивчити іноземну мову, отримати навички швидкого друку, розширити свої знання в географії, хімії…
Не менш цікавими будуть програми для створення сімейного літопису, упорядкування колекцій, обліку інших речей…
Книга побудована на описах практичних кроків. Представлене у книзі програмне забезпечення Ви знайдете також на компакт-диску, що додається до видання.


Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 844 с. + 1 CD-ROM

Чемберс М. Компьютер для чайников : полный справочник / М.Чемберс. - 4-е изд. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2009. - 576 с.

* ~ * ~ *


Богдан В. Основи алгоритмізації та програмування / В. Богдан // Інформатика. - 2010. - № 11. - C. 88-11.

Горошко Ю.В. Проблеми та особливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальний процес / Ю.В. Горошко, А.О. Костюченко, М.І. Шкардибарда // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 7. - C. 8-10.

Динаев А. ЖК - мониторы для дома / А. Динаев // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 40-44.

Динаев А. Струйные принтеры для дома и офиса / А. Динаев // Мир ПК. - 2010. - № 7. - C. 40-43.

Динаев А. Fujifilm FinePix REAL 3D W1 - пять слов для объeма / А. Динаев // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 32.

Кутовенко А. Сервисы контентного интернет-поиска изображений : [про несколько способов поиска изображений] / А. Кутовенко // Мир ПК персональных. - 2010. - №4. - C. 56-59.

Литвинов К. Даешь свободное ПО!.. Или не даешь? : [программное обеспечение] / К. Литвинов // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 45-47.

Логинов В. Портативные стиляги : тестирование портативных ноутбуков на базе платформы CULV / В. Логинов // Мир ПК. - 2010. - № 5. - C. 38-41.

Паращенко Л. Apple крокує в освіту України / Л. Паращенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2010. - № 2. - C. 86-89.

Перов М. Sybase Power Designer: схемы в стандарте UML и многое другое : [о роли алгометрических схем в создании программы или проекта] / М. Перов // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 53-55.

Пряхин В. Настольный ноутбук: компактный настольный компьютер ASRock CORE100HT / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 10. - C. 14.

Пряхин В. Урок новейшей ИТ-истории: обзор отечественных суперкомпьютеров последнего десятилетия / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 68-70.

Рузайкин Г. О самом-самом процессоре : [о процессоре POWER 7] / Г. Рузайкин // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 68-69.

Сысойкина М. ПО - подарки для всех: [программное обеспечение] / М. Сысойкина // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 50-51.

Яблонський Б. Комп’ютерна революція / Б. Яблонський // Галицькі контракти. - 2010. - № 17/18. - C. 36-37.

Яворских Е. В легком весе : [мобильные компьютеры принадлежащие к классу нетбуков] / Е. Яворских // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 48-50.

Яворских Е. Укрощение строптивого / Е. Яворских // Мир ПК. - 2010. - № 10. - C. 58-60.Програмування на мовах високого рівня
25 лучших программ для работы с жестким диском : форматирование, разбиение на логические диски, работа с файлами, восстановление поврежденных данных, создание скрытых отделов / В. Ларионов, Р. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 416 с. - (Самоучитель).

Adobe Page Maker 7.0 [Электронный ресурс] : базовый курс. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Мир компьютера).

P-CAD 2006. Самотехника и проектирование печатных плат / К. М. Динц, А. А.Куприянов, Р. Г.Прокди. - СПб.: Наука и техника, 2009. - 320 с. + 1 DVD-ROM
Посібник дає можливість у короткі строки опанувати роботу в P-CAD 2006 завдяки реальним практичним прикладам. З перших розділів посібника подано проектування розробленого авторами, реального пристрою, приготування комплектуючих, створення бібліотеки, малюнки схем та інш. Кожний розділ починається з опису можливостей, налаштування і опцій відповідного модуля P-CAD, з його призначення та методики використання. Оволодіти P-CAD 2006 допоможе також унікальний практичний відеокурс.


Web-дизайн для гуманитариев [Электронный ресурс]. - ( 700 Мб.). - М. : Новый диск, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Компьютер для гуманитариев).

Бек Л., Прокди Р. Все для работы с жестким диском, файлами и даннями. Полное руководство. + DVD со всеми программами, видео и дополнительными материалами. – СПб. : Наука и Техника, 2009. – 416 с. + 1 DVD.
Багато складних питань… Як від форматувати жорсткий диск? Розбити або перерозбити на розділи? Підключити і настроїти новий жорсткий диск? Відновити дані з пошкодженого диску? Встановити декілька операційних систем та зробити для них зручне меню вибору системи при загрузці комп’ютера? Створити скриті розділи, наприклад - архівні капсули? Робити резервні копії не тільки файлів, але й операційних систем???
На сторінках книг відповіді подані з використанням найкращих і самих корисних програм для роботи з жорстким диском, файлами і даними: AcronisTrue Image, Acronis Disk Director, Paragon Hard Disk Manager, Handy Recovery, O&O Defrag та інших, вони додаються на DVD.

Борц А.П. Бесплатные антивирусы + Бесплатное использование платных антивирусов / А.П. Борц, Н.Т. Разумовский, Р.Г. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 192 с. + 1CD-ROM.

Власюк А.П. Основи сучасного візуально-подійного програмування. Програмування в середовищі DELPHI : навч. посіб./ А.П. Власюк, О.В. Прищепа. - Рівне: НУВГП, 2009. - 496 с.

Вулф М.М. Защита компьютера от вирусов / М.М. Вулф, Н.Т. Разумовский, Р.Г. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 192 с. + 1 DVD-ROM. - (Самоучитель).
Книга є чудовим посібником з практичними рекомендаціями по ефективному антивірусному захисту комп’ютера. Крок за кроком автори розповідають про настройку того чи іншого антивіруса, як вести себе при виявленні віруса, що робити, щоб віруси не потрапили до Вашого комп’ютера. Ви знайдете опис найкращих платних антивірусів (Антивірус Кашперського, Nod32), а також кращих безкоштовних антивірусів (Аvast! та Avira AntiVir), інформацію про їхні недоліки й переваги.
Частина посібника присвячена безкоштовному використанню платних антивірусів. За допомогою посібника Ви зможете настроїти саму ефективну та наворочену безкоштовну антивірусну програму ANTIVIR PERSONAL EDITION, а також посміятися разом з авторами над найсмішнішими комп’ютерними вірусами.
Окрема розмова йде про портативний антивірус ClamWin, який може працювати з флешки і буде завжди у Вас під рукою. Інтернет-сервіси по антивірусній перевірці врятують Вас у тих випадках, коли програми-антивіруса не виявиться поряд. Посібник має довідник по процесах, що відбуваються в системі при її роботі, з вказівкою на шкідливі. Подані рекомендації по контролю виконання процесів та їх припиненні.
До посібника додається DVD, на якому Ви знайдете всі описані програми і завдяки йому зможете захистити або полікувати від вірусів Ваш ПК.

Зелинский С.Э. Windows Vista : учебник / С.Э. Зелинский. - Х. : Фолио, 2007. - 410 с.

Как написать музыку... на компьютере [Электронный ресурс]. - К. : Мульти Трейд, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Касперский Е. Компьютерное зловредство / Е. Касперский. - СПб. : Питер, 2008. - 208 с. + 1 CD-ROM.

Кидрук М.И. Работа в системе проектирования Компас-3D V11+CD / М.И. Кидрук. - М. : Эксмо, 2010. - 512 с. + 1 CD. - (Компьютер на 100%).

Компьютер на флешке: работающие Windows, Linux, офис и 150 самых полезных программ у вас в кармане / Д.П. Горячев, Д.Н. Колисниченко, В.Д. Королев, Р.Г. Прокди. - 2-е изд. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 256 с. + 1 DVD-ROM. - (Самоучитель).

Ливингстон Б. Секреты Windows Vista / Б. Ливингстон, П. Таррот. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2008. - 608 с.

Лоу Д. Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" / Д. Лоу. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2008. - 304 с.

Мак-Федрис П. Microsoft Windows 7. Полное руководство / П. Мак-Федрис. - М.-СПб.-К. : Вильямс, 2011. - 800 с.

Ноутбук с Windows Vista. Полное руководство / М.В. Юдин, А.В. Куприянова и др. - 2-е изд. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 592 с. + 1 DVD-ROM.
Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня / Т.А. Павловская. - СПб. : Питер, 2010. - 461 с.

Перри Г. Microsoft Office 2007 : все в одном / Г. Перри. - М.-СПб.-К. : Вильямс, 2008. - 608 с. - (Освой самостоятельно).

Прохоров А.А. Фотошопчик. Самоучитель Adobe Photoshop CS3 на практике : обработка фотографий, создание фотомонтажа и фотоприколов / А.А. Прохоров, М.И. Рыжкова, Р.Г. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 208 с.

Рабтон Э. Windows Vista для "чайников" / Э. Рабтон. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2010. - 400 с.

Сергеев А.П. Самоучитель Microsoft Office 2007 / А.П. Сергеев. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2009. - 432 с.

Симпсон А. Windows XP : библия пользователя / А. Симпсон, Б. Андердал. - К. : Диалектика, 2005. - 704 с.

Суперфлешка : 150 лучших программ, игр и утилит, работающих прямо с флешки, всегда под рукой / Д.П. Горячев, Д.Н. Колисниченко, В.Д. Королев, Р.Г. Прокди. - СПб. : Наука и техника, 2009. - 256 с. + 1 CD-ROM. - (Просто о сложном).

Фаронов В.В. Delphi. Програмирование на языке высокого уровня : учебник / В. В.Фаронов. - СПб. : Питер, 2010. - 640 с.

Харвей Г. Excel 2007 для "чайников" : полный справ. / Г. Харвей. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2009. - 672 с.

Цирульник С.М. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв на волоконно-оптичних лініях : монографія / С.М. Цирульник, В.П. Кожем’яко, Г.Л. Лисенко. – Вінниця : ВНТУ, 2009. - 187 с.

Юдин М.В., Куприянова А.В. Ноутбук с Windows Vista. Полное руководство (+ DVD с видеоуроками и полезными программами). – СПб. : Наука и Техника, 2009. – 592 с.
Подані правила користування ноутбуком з системою Windows Vista “з нуля”, навіть без будь-яких попередніх навичок роботи на комп’ютері. Видання є детальним описом работи на ноутбукє: від включення його до особливостей гарантійного обслуговування. Також описані стандартні комп’ютерні технології (Windows Vista, Word, Excel, Інтернет, Електронна пошта). «Родзинкою» книги є наступні розділи: підключення ноутбука до телевизора та використання його в якості універсального CD/DVD-плеєра, домашній кінотеатр на базі ноутбука, сотовый телефон + ноутбук = мобільний Інтернет (як підключити до ноутбука сотовий телефон і налаштувати вихід в Ітернет через нього (налаштування GPRS-з’єднання), цифрова фотостудія на основі ноутбука (підключення цифрового фотоапарата і робота з цифровими фотографіями), вихід в Інтернет через безкоштовні точки доступа WiFi (у кафе, торгових центрах, аеропортах и т.п.), контроль та правильна експлуатація акумуляторних батарей ноутбука, а також багато іншого.

* ~ * ~ *

Adobe Photoshop CS4 для фотографов [Electronic resource]. - Электрон. прикладная прогр. (файла : 14,6М байтов) : s.n.: цв. // Мир ПК. - 2010. - № 7.

Apple. Большая книга советов и секретов [Electronic resource]. - Электрон. прикладная прогр. (файла : 14, 6 Мбайтов) : s.n.: цв. // Мир ПК. - 2010. - № 7.

Microsoft Internet Explorer 9: больше стандартов, больше возможностей: [браузеры] // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 46-47.

Windows 7 досконала праця над помилками // Світогляд. - 2009. - № 6. - C. 63-67.

Андон П. Розвиток фабрик програм в інформаційному світі / П. Андон, К. Азарінцева //Вісник Національної Академії Наук України. - 2010. - № 10. - C. 15-41.

Березников А. Torrent: качаем без ограничений: новая система для обмена файлами / А. Березников // Mobile PC. - 2009. - № 12. - C. 44-47.

Березников А. Образовательные программы: 18 приложений, которые помогут освоить новые профессиональные навыки и повысить собственную квалификацию/ А. Березников // Mobile PC. - 2009. - № 4/5. - C. 68-71.

Борноволоков М. Вторая жизнь потеряных файлов : [про утилиты, способные помочь восстановить потерянные данные] / М. Борноволоков // Мир ПК. - 2010. - № 2. - C. 44-47.

Бройда Р. Основные трюки Windows. Ч. 4. / Р. Бройда // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 92-93.

Вишневский В. Windows phone 7: все, что Вы должны знать о новой операционной системе для мобильных устройств / В. Вишневский // Mobile PC. - 2010. - № 12. - C. 48-51.

Гладченко А. Осваиваем паттерны проектирования на С# / А. Гладченко // Мир ПК. - 2009. - № 11. - C. 48-49.

Гладченко А. Осваиваем паттерны проектирования на С# : [о паттерне проектирования Prototype] / А. Гладченко // Мир ПК. - 2010. - № 2. - C. 60-61.

Гладченко А. Приемы LINOToXML : [об отдельных приёмах использования языка запросов LINOToXML] / А. Гладченко // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 51-53.

Головко Е. Windows Mobile 6.5 / Е. Головко // Mobile PC. - 2009. - № 12. - C. 56-57.

Динаев А. Дом для вашего ПК: выбор корпуса для домашнего ПК / А. Динаев // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 28-31.

Добровольська О.М. Навчання за технологією ON-Line / О.М. Добровольська // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 4. - C. 5-8.

Доронкин В. Как превратить принципиальную схему в программу / В. Доронкин // Радио. - 2010. - № 6. - C. 24-27.

Дубук В. Особливості автоматизації прогнозного аналізу данних під управлінням операційних систем Linux / В. Дубук, Т. Цюра // НТІ. - 2010. - № 3. - C. 36-40.

Закомірний І. Створення веб-сайтів за допомогою СMS JOOMLA / І. Закомірний // Інформатика. - 2010. - № 6/7. - C. 5-15.

Казанцева О.П. Методика роботи з графічним редактором CorelDraw / О.П. Казанцева // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 3. - C. 35-38.

Кутовекно А. Библиотека на жестком диске : [про электронные книги и проблемы организации своей цифровой библиотеки] / А. Кутовекно // Мир ПК. - 2010. - № 3. - C. 44-47.

Кутовенко А. Редакторы деловой графики / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2009. - № 7. - C. 42-45.

Кутовенко А. Сделай свой день! : [про онлайновые органайзеры для ведения календарей и организации персональной работы] / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2010. - № 7. - C. 52-55.

Литвинов К. Знакомтесь, FreeWin : [ПО FreeWin для облегчения перехода с одной ОС на другую] / К. Литвинов // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 79-80.

Литвинов К. Устанавливаем VirtualBox / К. Литвинов // Мир ПК. - 2009. - № 7. - C. 85-87.

Литвинов К. Хуже не будет : [описаны три продукта компании SkillSoft] / К. Литвинов // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 78-79.

Логинов В. Лучший подарок?: тестирование нетбуков, работающих под управлением ОС Windows 7 / В. Логинов // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 30-34.

Логинов В. Мобильные накопители - эволюция продолжается?: тестирование портативных жестких дисков с интерфейсом USB 2.o. / В. Логинов // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 24-29.

Лосев С. Синхронизация папок в Windows 7 своими руками: [о создании резервной копии файлов в Windows 7 c помощью встроенных средств этой ОС] / С. Лосев // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 58-59.

Лузин С. Система трассировки TopoR: быстрый старт / С. Лузин, О. Полубасов // Chip news Украина. - 2010. - № 1. - C. 40-42.

Максименко М. Основи програмування мовою С++ (структурне програмування) / М. Максименко // Інформатика. - 2010. - № 41/43. - C. 28-49.

Михалевич В.М. Генерування невироджених задач лінійного програмування довільної розмірності : [Excel-VBA-Maple програма з математичного спрямування] / В.М. Михалевич, Я.В. Крупський, О.В. Михалевич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 3. - C. 100-104.

Морен Д. iPhone 3.1: первое впечатление / Д. Морен // Мир ПК. - 2009. - № 12. - C. 57-59.

Набережный А. Visual Basic 2010: камень, ножницы, бумага / А. Набережный // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 54-55.

Ньбюман Дж. Знакомство с Windows Phone 7 / Дж. Ньбюман // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 52-53.

Одиннадцать новшеств "Снежного барса" : Обзор изменений в версии Mac OS X 10.6. // Мир ПК. - 2009. - № 10. - C. 59-61.

Олдермен Н. Apple Safari 5 : [о быстром и мощном браузере Safari 5] / Н. Олдермен // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 55.

Основные трюки Windows. Ч.1. // Мир ПК . - 2010. - № 5. - C. 93.

Перов М. Delphi 2011: что имеем?: [о возможностях новой версии программного комплекса для разработчиков - Embarcadero RAD Studio XE] / М. Перов // Мир П. - 2010. - № 11. - C. 56-57.

Перов М. На чем программировать в Windows? / М. Перов // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 54-55.

Перов М. На чем программировать в Windows? / М. Перов // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 54-55.

Перов М. Программирование USB в Linux : [о разработках для ОС Linux] / М. Перов // Мир ПК. - 2010. - №2. - C. 56-59.

Прозоровский В. От ASUS до ZyXEL: тестировнаие всевозможных маршрутизаторов / В. Прозоровский // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 62-66.

Прозоровский В. Сделай красиво : [о простых операциях в графическом редакторе GIMP] / В. Прозоровский // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 40-41.

Пряхин В. nVidia Fermi: тестирование нового поколения видеокарт nVidia моделей GerForce GTX / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 7. - C. 24-25.

Пряхин В. Бюджетный Vision : [тестирование плат] / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 7. - C. 30-31.

Пряхин В. Джентельмен выбирает Mini-ITX: обзор системных плат формфактора Mini-ITX спроцессорным разъёмом Intel LGA1156 / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 10. - C. 33-35.

Пряхин В. З2-нанометровый богатырь: тестирование нового процессора Intel Core i7-g8oX cемейства Gulftown / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 22-23.

Пряхин В. Идейный моноблок: тестирование моноблока Lenovo IdeaCentre A6oo / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 10-11.

Пряхин В. Куда применить CUDA?: изучаем возможности применения nVidia CUDA c точки зрения пользователя / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 20-22.

Пряхин В. Новый виток АMD: обзор системных плат на основе чипсета AMD 890 GX / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 5. - C. 34-36.

Пряхин В. Строим CrossFireX эффективно: сравнение производительности массива CrossFireX на чипсетах АМD8goGX и 8goFX / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 22-23.

Пряхин В. Чипсет в стиле fusion: тестирование системной платы MSI Big Band Fuzion c микросхемой Lucid Hydra 2oo / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 32-35.

Риццо Дж. Windows на "Маках" / Дж. Риццо // Мир ПК/ - 2010. - № 7. - C. 63-65.

Руденко В.Д. Технологія створення запитів у середовищі Aссess 2007 / В.Д. Руденко // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 3. - C. 29-35.

Рудник Р. Репозиторий Subversion на своем компьютере / Р. Рудник // Мир ПК. - 2010. - № 3. - C. 50-53.

Сотников А. Проектирование с использованием процессоров Analog Devices : первый проэкт : [основы написания программ на языке ассемблера] / А. Сотников // Chip news Украина. - 2010. - № 4. - C. 32-37.

Сотников А. Средства разработки и откладки программного обеспечения для процессоров Analog Devices / А. Сотников // Chip news Украина. - 2010. - № 2. - C. 94-97.

Стромейер Р. Обновление системы до Windows 7: избавляемся от четырех препятствий при переходе на Windowr 7 / Р. Стромейер // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 91-92.

Сысойкина М. На проверку установись! : [установка Windows 7 на нетбук] / М. Сысойкина // Мир ПК. - 2010. - № 5. - C. 48.

Толстой А. Linux и фотография : [о совместимости увлечения цифровой фотографией с использованием ОС Linux] / А. Толстой // Мир ПК. - . 2010. - № 4. - C. 34-37.

Тарасов С. Уровни изоляции транзакций в SQL / С. Тарасов // Мир ПК. - 2009. - № 7. - C. 50-52.

Топровер О. Windows Azure: третья эра операционных систем Microsoft / О. Топровер // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 58-60.

Хорошавин А. Яблоки без червей : [об операционной системе Mac OS] / А. Хорошавин // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 54.

Шабатура Ю.В. Підвищення ефективності обчислювальних систем на основі генетичної оптимізації SQL-запитів до баз даних / Ю.В. Шабатура // Вісник Вінницького політехнічного інституту 2009. - № 1. - C. 41-46.

Яворских Е. Системно-аппаратная диспансеризация / Е. Яворских // Мир ПК. - 2009. - № 7. - C. 46-49.

Январев В. Flash-приложение своими руками / В. Январев // Мир ПК. - 2009. - № 11. - C. 50-53.
Величезний світ Інтернет


 Глинський Я.М. Інтернет: мережі, НТМL і телекомунікаці : навч. посіб.: самоучитель / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. - 5-те вид. - Л. : СПД Глинський, 2008. - 224 с.

Гусев В. С. Аналитика веб-сайтов : [использование аналит. инструментов для продвижения в Интернете] / В.С. Гусев. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2008. - 176 с. - (Практика реального бизнеса).

Жвалевский А.В. Интернет без напряга / А.В. Жвалевский, Г.Г. Кондратьев. - СПб. : Питер, 2010. - 352 с. - (Без напряга).

Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В.О. Копанєва. - К. : НПБУ, 2009. - 198 с.

Кошик А. Веб-аналитика : анализ информации о посетителях веб-сайтов / А. Кошик. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2009. - 464 с. + 1 CD-ROM.

Кроудер Д. Создание веб-сайта для "чайников" / Д.Кроудер. - 3-е изд. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2010. - 352 с. + 1 CD-ROM.

Левин Д. Интернет для "чайников" / Д. Левин, М. Левин-Янг, К. Бароди. - 11-е изд. - М.-СПб.-К. : Диалектика, 2010. - 352 с.

Левченко О.М. Основи інтернету / О.М. Левченко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко; за заг. ред. А.М. Гуржія. - К. : BHV, 2008. - 320 с. - (Інформатика. Профільне навчання).

Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук. - К. : ЦУЛ, 2008. - 184 с.

Стівенс М. Виробництво новин : телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс, Б.М. Олсон; пер. з англ. Н. Єгоровець. - К. : Києво-Могилян. акад., 2008. - 407 с.

* ~ * ~ *

Андрес С. Как обеспечить безопасность в общедоступных сетях Wi-Fi : [об обеспечении безопасности беспроводных сетей] / С. Андрес // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 90-91.

Безмалый В. Запираем Интернет на замок: тестирование систем родительского контроля / В. Безмалый // Мир ПК. - 2010. - №11. - C. 46-48.

Васильев В. Сайт своими силами : [программа SiteEdit] / В. Васильев // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 76-77.

Гуляев И. Музыка 2.0. : [многочисленные Интернет-сервисы потокового вещания меняют базовые принципы массового потребления музыки] / И. Гуляев // Мир ПК. – 2010.- № 10. – С. 68-69.

Давлетханов М. Большой контроль для маленьких компаний [об эффективности контроля интернет-трафика в Глобальной сети] / М. Давлетханов // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 66-68.

Динаев А. Удобство без проводов : [о беспроводных комплектах "клавиатура + мышь"] / А. Динаев // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 32-36.

Коротков А. Переводим в Интернете : [об услугах онлайн-сервисов] / А. Коротков // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 78-79.

Кутовенко А. Видеопоиск в Интернете / А. Кутовенко // Мир ПК. – 2010. - № 10. – С. 70-72.

Кутовенко А. Детские и семейные интернет-поисковики : [проблема влияния Интернета на детей] / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 60-63.

Кутовенко А. Научный интернет-поиск / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2010. - № 5. - C. 64-67.

Кутовенко А. Рекомендательный Интернет : [о рекомендательной функции интернет-сервисов] / А. Кутовенко // Мир ПК. - 2010. - № 6. - C. 58-61.

Лосев С. Сохраняем аудио из Интернета в файлы / С. Лосев // Мир ПК. - 2010. - № 10. - C. 56-57.

Миллер П. Живая лентa Google / П. Миллер // Мир ПК. - 2010. - № 4. - C. 60-62.

Набережный А. Закладки вам в помощь: раскручиваем сайты с помощью закладок / А. Набережный // Мир ПК. - 2010. - № 7. - C. 56-58.

Прозоровский В. Интернет-центр : [WiMAX-модем и Wi-Fi-маршрутизатор ZyXEL MAX-306 HW2-IDU] / В. Прозоровский // Мир ПК. - 2010. - № 8. - C. 62.

Прозоровский В. Свободно конвертируемая частота: [превращение 3G-трафика в Wi-Fi] / В. Прозоровский // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 74-75.

Пряхин В. Стальные хранители: обзор жестких дисков для настольных ПК / В. Пряхин // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 18-21.

Сысойкина М. Интернет-безопасность для админов и пользователей / М. Сысойкина // Мир ПК. - 2010. - № 11. - C. 64-65.

Сысойкина М. Новые интерне-проекты для ПК и КПК / М. Сысойкина // Мир ПК. - 2010. - № 9. - C. 56-57.

Сысойкина М. Стартапы к праздникам : [о новых интернет-сервисах] / М. Сысойкина // Мир ПК. - 2010. - № 12. - C. 64-65.

Шахов Е. Dr.Web: новые возможности / Е. Шахов // Мир ПК. - 2010. - № 5. - C. 47.

Інтернет-ресурсиІсторія та розвиток комп'ютерної техніки та обчислювальних машин ... [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.refine.org.ua/pageid-2338-1.html. – Назва з екрана.

Персональний комп’ютер [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія.
– Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/PC. – Назва з екрана.

Выбираем компьютер. Ч.1 [Электронный ресурс] // Fotomag.com.ua : сайт
– Режим доступа :http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/computers/choose-computer-1.html – Название с экрана.

Выбор компьютера. Ч. 2 [Электронный ресурс] // Fotomag.com.ua : сайт
– Режим доступа : http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/computers/choose-computer-2.html – Название с экрана.

XBT: Персональный файрвол Agnitum Outpost Firewall Pro 2.1 [Электронный ресурс]
– Режим доступа : http://www.ixbt.com/soft/outpost-firewall-pro-21.shtml – Название с экрана.

История компьютеров [Электронный ресурс] // Radioland
– Режим доступа : http://www.radioland.net.ua/contentid-98.html – Название с экрана.

Компьютер [Электронный ресурс] // Онлайн. Энциклопедия. Кругосвет
– Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/KOMPYUTER.html?page=1,1 – Название с экрана.

Програмне забезпечення [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія.
– Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F. - Назва з екрана.

Програмне забезпечення ПК - UA.TextReferat.com. [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-7602-1.html. - Назва з екрана.

Вільне програмне забезпечення набуде ширшого застосування: Linux .... [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.linux.kiev.ua/ru/news/comments/view/3470/. - Назва з екрана.

УНIАН - Права людини - Про легалізацію програмного забезпечення в ... [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://human-rights.unian.net/ukr/detail/195432. - Назва з екрана.

Заняття 8. Програмне забезпечення персональних комп'ютерів [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson8.htm - Назва з екрана.

Стівен Фрай про GNU та Вільне Програмне Забезпечення [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://grusha.org.ua/content/Stiven_Fraj_pro_GNU - Назва з екрана.

Заняття 4. Персональний комп'ютер: материнська плата [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson4.htm - Назва з екрана.

Програмне забезпечення [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://books.br.com.ua/23870 - Назва з екрана.

Як поставити Windows XP на комп’ютер [Електронний ресурс] // Fotomag.com.ua
– Режим доступу : http://fotomag.com.ua/tg/topic/yak-postaviti-windows-xp-na-komp-yuter-135312.html - Назва з екрана.

Компьютер своими руками : [Электронный ресурс]
– Режим доступа : http://www.google.com.ua/#q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80&hl=ru&biw=1024&bih=562&prmd=ivnsurb&ei=wMlfTZTpDMqCOsO82bMN&start=60&sa=N&fp=75c83f09898a9ed3 - Название с экрана.

Персональный компьютер [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия.
– Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 – Название с экрана.

Компьютеры и комплектующие: DWS-studio [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://dws-studio.com/ - Название с экрана.

Что лучше выбрать, ноутбук или компьютер? - [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://www.tech.lg.ua/article/CHto-luchshe-vybrat-noutbuk-ili-kompyuter.html - Название с экрана.

Собрать комп самостоятельно: IT новости, услуги сборки, ремонта ... [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http://compsborka.kiev.ua/ - Название с экрана.

Персональний комп'ютер: поглиблення знайомства [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://referats.net.ua/ua/view/26221 - Назва з екрана.

Весела Абетка. Читанка Комп'ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://abetka.ukrlife.org/pc.htm - Назва з екрана.

Комп’ютер: бачу, чую, мислю… Нова робота українських вчених [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.dt.ua/newspaper/articles/25604#article - Назва з екрана.

Апаратна і логічна схема комп'ютера - UA.TextReferat.com [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-7986-1.html - Назва з екрана.

Комп'ютерні комплекси і комп'ютери [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://elektronmash.kiev.ua/kompyterni_kompleksi_i_kompyteri.html - Назва з екрана.

Інформатика‚ комп'ютери‚ програмування Апаратна складова [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.referaty.pp.ua/abstracts/ua/computers/computers_9360.php - Назва з екрана.
Коментарі (0)усі виставки »
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 30 грудня

  «Великий мрійник»: до 90-річчя від дня народження Олеся Бердника, українського письменника, філософа, громадського діяча

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 15 січня

  «Страви різдвяного столу»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Економіка України: тенденції розвитку»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Різдвяні подарунки своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Чарівні казки Нового року»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Рівненщина у полум’ї Української народної революції (1917–1921 рр.)

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «До власного літературного слова я йшов усе життя»: до 80-річчя від дня народження Андрія Содомори – українського перекладача, письменника, науковця

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Новорічні вироби своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вільний книгообмін»; «Популярні аудіокниги»; «Нові надходження художньої літератури»; «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова»; «Письменники рідного краю»; «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Святкові страви на новорічному та різдвяному столі»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  Краща книга Рівненщини

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Енергетика України: сучасний стан та перспективи на майбутнє»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Рекомендує бібліотекар»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Коментована книжкова виставка «125 років від дня народження Миколи Куліша (1892–1942)»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Сільськогосподарська продукція – стимул інвестиційного розвитку аграрного сектору»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новорічні передзвони»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вічність на дотик»: до 70-річчя письменника Сергія Рачинця

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  Січень: письменники ювіляри: Галина Журба (1888–1979); Василь Галета (1928–1988); Ольга Ткачук (1913–1983); Юрій Горліс-Горський (1898–1946)

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 2 по 31 січня

  Коментовані книжкові виставки до ювілейних дат українських письменників Василя Стуса, Володимира Сосюри

  Читальна зала IV поверх

 • з 3 по 22 січня

  «Різдвяні свята в Україні: звичаї та обряди»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 3 по 17 грудня

  Виставка-ювілей «Прозріння та розчарування поета»: до 220-річчя від дня народження німецького поета Генріха Гейне

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Різдвяні мотиви у творчості українських композиторів і живописців»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 14 по 28 грудня

  Виставка-історія. Прижиттєві видання творів Ю. Словацького, Ю.-І. Крашевського, А. Міцкевича

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Андріано Челентано – улюбленець радянських жінок»: до 80-річчя від дня народження італійського співака, кіноактора і композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 15 по 30 грудня

  Виставка-кросворд «Святитель Микола Чудотворець»

  Читальна зала IV поверх

 • з 20 по 29 грудня

  Персональна виставка «Вшановуємо лауреатів! Джон Сте́йнбек – лауреат Пулітцерівської премії за роман «Грона гніву»: до дня народження письменника

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея