Віртуальні виставки

Євген Іванович Шморгун
24.03 2010 | Прочитано: 21321


«Благослови, травинко, слово мовить від імені обох»

(до 70-річчя від дня народження Є.І. Шморгуна)

Євген Іванович Шморгун

Найкраще - рідна сторона
Де дум широка борозна,
Де зрозумілий я до дна,
Де сам собою я сповна.
Найкраще - рідна сторона,
До безкінечності одна,
Мій хліб насущний і струна,
Моя колиска і труна
"Найкраще - рідна сторона"

Є.І.Шморгун

Євген Іванович Шморгун (нар. 15 квітня 1940, с.Новожуків, Рівненська область) – письменник, видавець, краєзнавець, громадський діяч, лауреат премій імені Лесі Українки, Володимира Кобилянського, Валер'яна Поліщука, лауреат просвітянської премії імені Григорія Чубая, премії імені Леоніда Куліша-Зіньківа в галузі дитячої літератури, Заслужений журналіст України.

Вся гострота бачення краси нашої природи розвивалася в письменника ще в дитинстві. Євген Іванович із села - він побачив світ 15 квітня 1940 року в селі Новожукові, що на Рівненщині, в сім'ї простого селянина. Навчався в Новожуківській початковій школі. А оскільки село лежить поблизу давньоруського пересопницького городища, то з дитячих літ таємничі перекази, пов'язані з ним, будили уяву письменника, викликали бажання більше знати про минувшину свого краю.

Семирічку закінчив у сусідньому селі Пересопниці - древній столиці удільного князівства ХІІ століття, в селі, де в ХVІ столітті творилася українська першокнига - Пересопницьке Євангеліє, - на якому присягають на вірність народові України її президенти. З роками письменник раз у раз повертався в це село, черпаючи натхнення, а вже в зрілому віці, 1990 року, організував відкриття у Пересопниці пам'ятного знака задля увічнення священної книги, визначної пам'ятки староукраїнської мови та мистецтва.

Середню освіту майбутній письменник здобув у селі Білеві, потім навчався в Дубенському медичному училищі, де отримав диплом фельдшера.

Працював фельдшером, служив в армії, після армії вступив на філологічний факультет Рівненського педінституту, жив цікавим і насиченим літературним життям. Ще в студентські роки він зі своїми публікаціями вийшов на сторінки літературно-художнього журналу "Вітчизна", щорічника "День поезії". Головною темою наукових зацікавлень молодого філолога стала творчість Валер'яна Поліщука, який починав повертатися до читача в час так званої "хрущовської відлиги".

Потім - журналіст, керівник Рівненського обласного літоб’єднання і відповідальний секретар Рівненської організації Національної спілки письменників України. Багато пише для дітей та юнацтва.

Автор роману „Сніги непочаті” про середньовічну Волинь, повістей на античну тематику, оповідань та віршів про природу і рослинний світ Рівненщини. Літературну діяльність розпочав на початку сімдесятих років, коли в журналі "Барвінок" з'явилося його оповідання "Грім". Невдовзі виходять книжки для дітей: "Зелені сусіди" (1978), "Що шукала білочка", "Дивосил-зілля" (1980), "Що сказав би той хлопчик" (1981), "Де ночує туман" (1984).

Етапним у житті ще початкуючого письменника став 1978 рік: У київському видавництві "Веселка" були випущені відразу дві його книжки оповідань для дітей - "Що шукала білочка" і "Зелені сусіди". Перші збірки визначили основне спрямування творчості Євгена Шморгуна - писати для тих, хто ще не навчився читати, а також для молодших школярів, навчати їх розуміти природу, прищеплювати їм співчутливість, потяг до знань.

Вибравши одного разу своєю основною темою природознавство, Євген Шморгун розширює діапазон зацікавлень від книжки до книжки. Важливою віхою в його творчій біографії стала чудово видана книжка "Дивосил-зілля" (1980) з гарними ілюстраціями Євгена Попова та Михайла Усова. Жанр сформульовано так: "Оповідання про рідкісні рослини".

«Це напрочуд вдалий сплав художньої і науково-популярної літератури, який подекуди вже й називають науково-художньою. І це тим більш радісно, що маємо вже третю книжку журналіста, яка засвідчує: у літературу прийшла людина зі своєю темою, своїм баченням світу», писав О.Єфімов.

З 1984 року Є.Шморгун - член Спілки письменників України, керівник літоб'єднання при редакції газети "Зміна".

З 1989 по 2000 роки очолював Рівненську обласну організацію Національної Спілки письменників України.

У 1989 р. львівське видавництво "Каменяр" випустило збірку "Вогник-цвіт", а видавництво "Веселка" – повість про Гомера "Дорога до Іліона". Є.Шморгун своєю повістю "Дорога до Іліона" ставить багато запитань - і не дає однозначних відповідей. Притча ніяк не бажає вкладатися в причинну зумовленість усіх явищ природи, суспільства й мислення, що сьогодні іменуємо детермінізмом. Адже співець-поет наприкінці повісті трохи по-іншому оцінює хиткий, непевний світ: він існує для кожної людини "доти, доки існує її - тільки її острів. Не має значення, якої він величини. Бо ніде більше немає такої трави, такої криниці, такого тепла, як на твоєму острові".

Оцінюючи повість, відомий критик Михайло Слабошпицький у "Літературній панорамі" 1990 року писав: "Справді висока питома вага слова і самого автора, і його персонажів... Це твір нової літературної якості в творчості самого Є.Шморгуна, а також у нашій прозі, тематично пов'язаній із осмисленням минулого".

З подорожніх нотаток складалися книги, серед яких –„Мова зела” де, за свідченням самого автора, зібрано "оповідання про рослинну символіку українського народу".

Євген Шморгун разом з відомим травознавцем на просторах Полісся Носалем І.М. виявив рідкісні рослини, позначивши на карті місця, де вони збереглися, аби забезпечити їх захист. У "Мові зела" зачаровує не стільки романтизація рослинного світу, що нас оточує, скільки заглибленість у фольклорний масив легенд, переказів, повір'їв, замовлянь, обрядів, пісень. При цьому впадає у вічі великий обсяг опрацьованої автором літератури з археології, історії дохристиянських часів, образотворчого мистецтва, ботаніки, простежено, як рослинна символіка зринає у творах українських письменників (Тарас Шевченко, Григорій Квітка-Основ'яненко, Іван Драч та ін.).

Свій задум книжки Євген Шморгун пояснив так: "В українців за віки склалася багата рослинна символіка. Вона зросла і розквітла не на запозиченнях, а на ґрунті власного світобачення і власної художньої творчості. І це є ще одним свідченням самобутності нашого народу, древності його витоків, глибинності його коренів".

У 2000 році Євгенові Шморгуну було присуджено одну з найпочесніших письменницьких відзнак України - державну премію імені Лесі Українки. Таку високу оцінку дістала книжка "Мова зела", яка стала свого роду підсумковою у більш як сорокарічній творчій діяльності письменника. Адже весь цей час однією з визначальних його тем була тема малодослідженого рослинного світу Рівненщини, неповторної краси рідного краю. З такою глибокою обізнаністю, з таким прозорим, зворушливим ліризмом про це до Є.Шморгуна, здається, не писав ніхто.

Хоч Євген Шморгун більше відомий як прозаїк, що пише про природу для читачів шкільного віку, все ж час від часу пробував сили у творах із більш розгорнутим сюжетом, ширшим охопленням подій із життя головного персонажа (повісті "Дорога до Іліона", "Плач перепела", "Криниця в бережку"), написав драму "Кличу живих!", усе життя вважає за потрібне висловлювати ліричні почуття і у віршах (збірка "Вірші різних років"), часто звертається до публіцистики.

Повість "Плач перепела" (1998), одна серед більш масштабних творів прозаїка, стала чи не першою в українській літературі спробою правдиво відобразити сповнене драматизму життя західноукраїнського населення у перші повоєнні роки. Письменник із неабиякою психологічною точністю показав не тільки світоглядні, але й морально-духовні побудники, спонукальні чинники поведінки своїх героїв. Майже всі вони - люди позитивних якостей, але як же важко зберігати їм гідність, опинившись перед необхідністю або прийняти правила поведінки антигуманних правителів, або стати на шлях неприйняття режиму і навіть боротьби з ним.

Деякі твори Євгена Шморгуна включено в підручники для школярів молодших класів. Вони формують підростаюче покоління, запам'ятовуються, западають у душу, адже в них іде мова про те, що так співзвучне дитячому світовідчуттю.

У 2008 р. у видавництві "Азалія" (Рівне) налагоджено випуск тритомника вибраних творів Є.Шморгуна. У 2009 році на світ народився третій том його творів. 1 том базується на основних розділах - книгах: "Забуті боги предків" ,"Мова зела", "Зелені сусіди", "Ключ-трава", "Казочки-розказочки", "Тиха радість". 2 том базується на повісті "Дорога до Іліона", повісті "Не повтори мене", роману "Сніги непочаті", п'єси "Кличу живих", есе "Шість століть Велигорських".

Як редактор видавництва „Азалія” Євген Іванович благословив у світ книги кількох десятків авторів, зокрема і молодих, відкрив нові імена на літературній карті області. Був серед засновників літературно-краєзнавчого журналу „Погорина”, що його випускає Рівненська письменницька організація. Як голова редакційно-видавничої групи з випуску серії книг „Реабілітовані історією” підготував видання про складні сторінки в історії Західної України, долю маловідомих борців за незалежність України.

Письменник не обмежується літературною діяльністю. Він - відомий на Рівненщині видавець, дослідник творчості Валер'яна Поліщука, Бориса Тена, Уласа Самчука. Збираючи матеріали про діяльність на Рівненщині Української повстанської армії, про репресії сталінської влади, опублікував близько 20 збірників документів, випустив нарис "Рано-вранці вітри заголосять..." - про талановиту родину Кульчицьких, члени якої брали участь у національно-визвольній боротьбі, пройшли через Дантові кола пекла сталінських репресій. Такого роду факти письменник осмислював і у своїх художніх творах, наприклад, у повісті "Плач перепела".

До 60-річчя від дня народження Євгена Шморгуна, яке відзначалося в 2000 році, рівненське видавництво "Азалія" випустило невелику за обсягом книжку Григорія Дем'янчука "Євген Шморгун. Літературний портрет". Тут подано біографію письменника, представлено його книжки - про це говорять самі назви розділів: "Знайомтесь: "зелені сусіди", "Мандри з Носалем: пошуки дивосилу", "Поетичні аспекти "прози життя", "Вірші різних років". Наприкінці книжки вміщено бібліографію видань Євгена Шморгуна, публікації про його творчість.

Інформацію про творчість Є.Шморгуна містять періодичні видання. Скажімо, про нього писали рівненські газети: "Зміна", "Червоний прапор", "Рівне", "Вільне слово", "Вісті Рівненщини", де вміщували свої статті В.Басараба, І.Кидрук, І.Пащук, С.Українець, Л.Пшенична, Рибенко Л, та інші. Кілька публікацій з'явилося і в "Літературній Україні" (автори В.Кава, О.Єфимов, О.Левчук), у журналі "Слово і час" (О.Тимощук).

Отже, Євген Шморгун - письменник різносторонній, оригінальний. Він не зупиняється на досягнутому, шукає нові теми, образи, композиційні елементи творів, багато працює над словом. У письменника вчаться майстерності його молодші колеги, яких він повсякчас підтримує на нелегкому літературному шляху і яким усіляко сприяє у випуску книжок через рівненське видавництво "Азалія".

Для поезії потрібно щось більше, ніж просто ефектна думка, несподіване порівняння. Вибираючи свідомо приглушені, стримувані інтонації Є.Шморгуна, усвідомлюєш: світ постає в його творах у своїй первозданності, світ високий і чистий, до якого людина владна хіба що торкнутися щемливим спогадом дитинства, чистим і незатьмареним. Його талант виходить із патріотичної душі, його надзвичайна енергія, якій позаздрив би кожен підліток, оживляє всіх, хто перемовиться з ним хоч словом. Запал цього немолодого, однак геніального чоловіка опановує кожного, хто з ним знайомий.

Твори Є.І. Шморгуна

Твори

Твори : оповідання : В 3 т. – Рівне : Азалія, 2007. –
Т.1. – 2007. – 486 с. : іл. – Зміст : оповідання з творів: Забуті боги предків ; Мова зела ; Зелені сусіди ; Ключ – трава ; Казочки – розказочки ; Тиха радість.
Т.2. – 2008. – 571 с. : іл. – Зміст : повісті : Дорога до Іліона; Не повтори мене ; роман : Сніги непочаті ; п’єса : Кличу живих!
Т.3. – 2008. – 580 с. – Зміст : повісті : Плач перепела ; Криниця в бережку ; оповідання : Квіти дикої груші ; Станція повноліття ; Хата скраю ; Митькові тополі ; Хай живе Юхимка! та ін. ; вірші : Моя пісня ; На мосту ; Вечірнє ; Шляхи ; Про своє та ін.

Вірші різних років. – Рівне : Азалія, 1994. – 115 с.

Вогник – цвіт : повість , оповідання. – Львів : Каменяр, 1989. – 238 с. – Зміст : оповід. : Щука ; Книжка ; Колекція ; Добридень ; Квіт дикої Груші та ін. ; повість “Криниця в бережку”.

Де ночує туман : оповідання : для мол. шк. віку / мал. В. Гукайло. – К. : Веселка, 1984. – 48 с. : іл.

Дивосил-зілля : оповідання про рідкіс. рослини : для мол. та серед. шк. віку / худож. : Є. Попов, М. Усов. – К. : Веселка, 1980. – 111 с. : іл.

Забуті боги предків : оповідання : для мол. та серед. шк. віку / худож. В. Войтович . – К. : Веселка, 1994. – 76 с. : іл.

Зелені сусіди : оповідання : для  дошк. та мол. шк. віку / худож. : Є. Матвєєв та М. Шевченко. – К. : Веселка, 1978. – 29 с. : іл

Їдемо до бабусі! : Вірші. Пісеньки. Книжка – розмальовка / худож. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2006. – 23 с. : іл. – Зміст : Взимку ; Стежечка до Індії ; Наша сім’я ; Лічилка ; Кульбабка ; Пісенька про мене ; На велосипеді ; Літо прийшло ; Джмелі ; Деркачі ; Дрозди збирають виноград ; Їдемо до бабусі.

Мова зела : оповідання про рослинну символіку українського народу.  – Рівне : Азалія, 1999. – 168 с.

Плач перепела : повість. – Рівне : Азалія, 1999. – 120 с.

Повісті з античних часів. – Рівне : Азалія, 2001. – 280 с. – Зміст : Дорога до Іліона ; Не повтори мене.

Рослинничок : книжка – розмальовка : для дітей дошк. та мол. шк. віку : вірші . – Рівне : Азалія, 2000. – 20 с.

Сніги непочаті : історичний роман. – Рівне : Азалія, 2005. – 344 с.

Тиха радість : оповідання про природу / худож. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2003. – 119 с. : іл. – Зміст : Карачунський ліс ; Лист на бересті ; Озерце Лісове ; Велике древо ; Родичі.

Хто розцвів перший ? : оповідання : для дітей дошк. та мол. шк. віку / худож. О.К. Литвин . – Рівне : Азалія, 1996. – 19 с. : іл.

Шість століть Великогорських : [про один з найдревніших укр. родів з с. Вільгір Гощанського р–ну]. – Рівне : Азалія, 2002. – 90 с. : іл.

Що сказав би той хлопчик : оповідання : для мол. шк. віку / мал. О.Л. Губова. – К. : Веселка, 1984. – 28 с. : іл.

Що шукала білочка : оповідання : для дошк. віку / худож. Я. Левич. – К. : Веселка, 1978. – 16 с. : іл. – Зміст : Заячий садок ; Що шукала білочка ; Солов’ї ; Райдуга ; Лісова копанка.

Публікації в літературних журналах, хрестоматіях, збірниках

Верес ; Гарбуз ; Зозулині черевички ; Бризки веселки : [оповідання] // Воскресенська Н.О. Моя читаночка : кн. мол. школяра для читання вдома. – Х., 2004. – С. 49, 51, 140, 146.

Гарбуз ; Зозулині черевички ; Бризки веселки : [оповідання] // Воскресенська Н.О. Моя читаночка : кн. мол. школяра для читання вдома. – Х., 2007. – С. 41 ; 104 – 108 ; 110 – 111.

Доріжка : етюд про осінь // Хрестоматія для дошкільнят 4–5 років. – К., 2000. – С. 302 – 303.

Дремлюга ; Дідове літо : оповідання // Слово і час. – 2000. – 5 трав.

Друге тепло : [оповідання] // Веселі історії : казки, оповідання, бувальщини, прислів’я, приказки, жарти. – К., 2003. – С. 88.

Друге тепло ; Ялинка : [оповідання] // Кращий подарунок : загадки, вірші, оповідання. – Х., 2002. – С. 173 – 176.

Зозулині черевички ; Рослина дивовижної сили : [легенди про рослини] // Українська література. Позакласне читання : зб. худож. творів. 5 кл. – Тернопіль, 2000. – С. 116 – 122.

Калюжка; Хто розцвів перший ? ; Як суниця з малиною одна до одної в гості йшли ; Не вмирає душа наша ; У зеленому класі : [оповідання] // Письменники Рівненщини – дітям : хрестоматія. – Рівне, 2005. – С. 148 – 155.

Карачунський ліс : оповідання про природу // З берегів Случа : альманах. – Рівне, 2003. – С. 46 – 58.

На «о» починається : [оповідання] // Чарівні пори року : хрестоматія для позаклас. читання : 1–5 кл. – Донецьк, 2004. – С. 114.

Небалакуча трава ; Доброзичливий причепа ; Дідусь Хвощ ; Некоронована Королева ; Переселенка з-за океану : оповідання // Сонячне літечко : літня читанка майбутнього третьокласника. – Тернопіль, 2007. – С. 78, 88 – 92.

Образливо : оповідання // Весна : хрестоматія для позаклас. читання. – Х., 2003. – С. 72.

Острів Робінзонів : оповідання // Дванадцять місяців : зима, весна, літо, осінь. – Х., 2006. – С. 76 – 77.

Покарне зело ; Козацький харч ; Нетреба ; Переселенець із Тянь-Шаню ; Найнайнайкрасивіша : [оповідання про рослини] // Барви рідного краю : зб. – Рівне, 2006. – С. 142 – 155.

Сварог ; Дажбог ; Неопалима купина : [оповідання] // Історія України в казках та легендах : для мол. та серед. шк. віку. – Львів, 2004. – С. 7 - 8, 79 - 80.

Сон-трава ; Сімаргл : [оповідання] // Дивосвіт «Веселки» : антол. літ. для дітей та юнацтва : В 3-х т. Т. 3. – К., 2005. – С. 423 – 426.

Теплі небеса ; Урок математики : вірші // Літературна Україна. – 2004. – 2 груд.
Третя : [оповідання] // Читай – місто : читанка для учнів 1–5 кл. – Х., 2002. – С. 89 – 90.

Троян ; Марена : укр. міфи // Мовчун А. Мовні скарби. – К., 2000. – С. 70 – 71, 81 – 83.

Шевченкіана Великогорських // Дзвін. – 2003. – № 3. – С. 137 – 39.

Щука : [оповідання] // Літературна Рівненщина : антол. – Рівне, 2005. – С. 500 – 507.

Ялинка ; Дар осіннього поля : поліська легенда ; Діоклетіанова капуста ; Щастя ; Добре діло ; Русальний цвіт : [оповідання] // Твоя планета – земля : кн. для читання про природу для мол. школярів. – К., 2001. – С. 168 – 169, 256 – 258, 267, 317 – 318, 337 – 338.

Література про творчість Є.І.Шморгуна

Про автора

Басараба В. Роман Євгена Шморгуна у престижному списку : [“Сніги непочаті”] / В. Басараба // Вільне слово. – 2006. – 12 січ.

Дем’янчук Г. Євген Шморгун : літ. портрет / Г. Дем’янчук. – Рівне : Азалія, 2000. – 24 с.

Дем’янчук Г. Пошуки дивосилу : Євгену Шморгуну – 60 / Г. Дем’янчук // Літературна Україна. – 2000. – 18 трав.

Євген Іванович Шморгун // Літературна Рівненщина : антол. – Рівне, 2005. – С. 499.

Євген Шморгун  // Письменники Радянської України : 1917 – 1987 : біобібліогр. довід. – К., 1988. – С. 667.

Євген Шморгун // Дивосвіт “Веселки” : антол. літ. для дітей та юнацтва : в 3-х т. Т.3. – К., 2005. – С. 423.

Євген Шморгун // Література рідного краю : хрестоматія : твори письменників Рівненщини – дітям. – Рівне, 1995. – С. 43.

Євген Шморгун // Літературна Рівненщина : довід. – Рівне,  2003. – С. 98.

Євген Шморгун // Хрестоматія. Письменники Рівненщини – дітям. – Рівне, 2005. – С. 147.

Євген Шморгун : “Писалося довго й легко, бо ж – рідне ...” / Розмовляв Ю. Береза // Вісті Рівненщини. – 2006. – 27 січ.

Євген Шморгун : матеріали про життєвий і творчий шлях // Літератори Рівненщини. – Рівне, 1995. – С. 52-53.

Євгену Шморгуну – 60 : біобібліографічний нарис / Рівнен. обл. упр. культури, Рівнен. обл. б–ка для юнацтва. – Рівне, 2000. – 8 с.

Знание жизни предостерегает от фальши : о своей творческой деятельности рассказывает Шморгун Е. / беседу вел И. Пащук // Рабочая газ. – 1987. – 15 март.

Кралюк П. Крізь факти – до суті : [про кн. Є. Шморгуна “Сніги непочаті”] / П. Кралюк // Погорина. – 2006. – С. 134 – 135 ; Вісті Рівненщини. – 2005. – 24 черв.

Левчук О. Книжкові обрії : [про кн. Є. Шморгуна “Мова зела”] / О. Левчук // Літературна Україна.  – 1999. – 4 листоп.

На поклик дня : [про зб. “Помаранчевий колір свободи”] // Літературна Україна. – 2004. – 30 груд. – С. 6.

Омелянчук І. Книга на якій присягають Президенти : [про Пересопницьке Євангеліє : бесіда з Євгеном Шморгуном, Володимиром Антонюком, отцем Петром] / І. Омельчук // Урядовий кур’єр. – 2005. – 5 лют.

Пащук І. Євген Шморгун / І. Пащук // Млинівщина літературна : довід. – Рівне, 1992. - С. 66.

Підсумки конкурсу імені Володимира Кобилянського : [Шморгун Євген – переможець конкурсу 1997 р. на кращий твір для дітей] // Літературна Україна. – 1997. – 11 верес.

Про автора : [біограф. довідка] твори : в 3-х т. Т.3 / Євген Шморгун. – Рівне. – 2008. – С. 572-573.

Пшенична Л. Стежками вашого дивосвіту : Євгену Шморгуну / Л. Пшенична // Погорина. - Рівне. – 2008. – Вип. 4/5.- С. 263.

Світна радість : [про кн. Є. Шморгуна “Ключ–трава”] // Сорока П. Перед незримим вівтарем. – Тернопіль, 2008. – С. 105.

 Слабошпицький М. Дитинству віддане : [висока пізнавальна цінність книг Є. Шморгуна] / М. Слабошпицький // Література. Діти. Час. – К., 1980. –Вип. 5. – С. 54.

“Сніги непочаті” Євгена Шморгуна : [про новий однойм. іст. роман : бесіда з авт. / записав Євген Цимбалюк // Вільне слово. – 2005. – 14 квіт.

Спілка, шлях до якої один – через слово : [про обл. письм. орг. України, якій виповнюється 20 р., розповідає відомий укр. письм. Є. Шморгун] / розмовляв Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2005. – 8 груд.

Такое нужное всем слово : [о публицистике Е. Шморгуна] // Информ. бюл. секретариата правления Союза писателей СССР. – 1987. – № 7(247). – С. 9 – 10.

Таран А. Рецензія на книгу Є. Шморгуна “Дивосил – зілля” // Дніпро. – 1981. – № 12. – С. 150 – 151.

Тимощук О. “Як добре, що ви є ...” : про Рівнен. літ. організацію / О. Тимощук // Слово і час. – 1993. – № 8. - С. 78-80.

Шморгун Євген Іванович // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 204.

Твори Є. Шморгуна в мережі Інтернет

Шморгун Є.І. Рослина дивовижної сили [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=100&bookid=0 . – Назва з екрана.

Шморгун Є.І. Зозулині черевички [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.metromir.ru/book30665 . - Назва з екрана.

Читанка. Дістань книжку з антресолей! Діти хочуть читати! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chytanka.com.ua/ebooks/index.php?action=search_show_list&author_name=%D8%EC%EE%F0%E3%F3%ED%20%AA%E2%E3%E5%ED . – Назва з екрана.

Дитячі оповідання, віршики Євгена Шморгуна.

Інтернет-ресурси про Євгена Шморгуна

Шморгун Євген Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Назва з екрана.

Шморгун Євген Іванович  - письменник, видавець, краєзнавець, громадський діяч.

Мелих (Ящук) Н. В. Реалістичні пейзажні моделі Євгена Шморгуна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zhurnal.lib.ru/m/melih_j_n/n.shtml . –  Назва з екрана.

Письменник відтворює форми і явища природи. Євген Шморгун ставить за мету насамперед ознайомити читачів з рідкісними рослинами, але він не зміг при реалістичному описі природи відмовитися від ліричних інтонацій.

Шморгун Є. Шість століть Велигорських [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=5 . – Назва з екрана.

Кращі представники Велигорських в усі часи високо несли гідність свого боярського роду, берегли традиції, примножували славу. І над усе прагнули прислужитися вітчизні та рідному народові.

Мелих (Ящук) Н. Творчість Євгена Шморгуна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aaaaaan.narod.ru/shmorgun.htm . – Назва з екрана.

Є.Шморгун відомий на Рівненщині як публіцист, редактор і видавець.

Євген Шморгун. Сніги непочаті. Конспект уроку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=30 . – Назва з екрана.

Про книгу, в якій зображується незламність духу воїнів князя Федора Острозького у боротьбі з поневолювачами рідної землі наприкінці ХІY - на початку ХY століть, яка пробуджує інтерес до історії рідного краю; виховує патріотичні почуття.

Катеринич П. Криниця душі Євгена Шморгуна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ogo.ua/rubrics/ijournalist/2009-11-10/32400/print . - Назва з екрана.

Про могутній дух, яскравий погляд, добре серце й щирі почуття відомого письменника Рівненщини - Євгена Шморгуна

Шморгун Євген Іванович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=1586 . –  Назва з екрана.

Біографічна довідка про письменника.

Шморгун тихо радіє [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ogo.rv.ua/articles/view/2003-10-02/4524.html . – Назва з екрана.

Презентація книги «Тиха радість» рівненського письменник Євгена Шморгуна.

Шморгун Євген [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irp.rv.ua/resource/shmorgun-yevgen . – Назва з екрана.

Життя та творчість Євгена Шморгуна.Коментарі (0)усі виставки »
#1 #2 #3 #4 #5 #6

Книжкові виставки

 • з 1 по 30 грудня

  «Великий мрійник»: до 90-річчя від дня народження Олеся Бердника, українського письменника, філософа, громадського діяча

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 15 січня

  «Страви різдвяного столу»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Економіка України: тенденції розвитку»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Різдвяні подарунки своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Чарівні казки Нового року»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Рівненщина у полум’ї Української народної революції (1917–1921 рр.)

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «До власного літературного слова я йшов усе життя»: до 80-річчя від дня народження Андрія Содомори – українського перекладача, письменника, науковця

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Новорічні вироби своїми руками»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вільний книгообмін»; «Популярні аудіокниги»; «Нові надходження художньої літератури»; «Книги письменників – лауреатів літературного конкурсу «Коронація слова»; «Письменники рідного краю»; «Нова періодика для дозвілля»

  Відділ абонемента ІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Святкові страви на новорічному та різдвяному столі»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 31 січня

  Краща книга Рівненщини

  Відділ краєзнавчої літератури IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Енергетика України: сучасний стан та перспективи на майбутнє»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  «Рекомендує бібліотекар»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Коментована книжкова виставка «125 років від дня народження Миколи Куліша (1892–1942)»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Сільськогосподарська продукція – стимул інвестиційного розвитку аграрного сектору»

  Відділ виробничої літератури ІІІ поверх

 • з 1 по 30 грудня

  Виставка-інсталяція «Новорічні передзвони»

  Читальна зала IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  «Вічність на дотик»: до 70-річчя письменника Сергія Рачинця

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 1 по 31 січня

  Січень: письменники ювіляри: Галина Журба (1888–1979); Василь Галета (1928–1988); Ольга Ткачук (1913–1983); Юрій Горліс-Горський (1898–1946)

  Краєзнавчий відділ IV поверх

 • з 2 по 31 січня

  Коментовані книжкові виставки до ювілейних дат українських письменників Василя Стуса, Володимира Сосюри

  Читальна зала IV поверх

 • з 3 по 22 січня

  «Різдвяні свята в Україні: звичаї та обряди»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 3 по 17 грудня

  Виставка-ювілей «Прозріння та розчарування поета»: до 220-річчя від дня народження німецького поета Генріха Гейне

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Різдвяні мотиви у творчості українських композиторів і живописців»

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 14 по 28 грудня

  Виставка-історія. Прижиттєві видання творів Ю. Словацького, Ю.-І. Крашевського, А. Міцкевича

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх

 • з 3 по 31 січня

  «Андріано Челентано – улюбленець радянських жінок»: до 80-річчя від дня народження італійського співака, кіноактора і композитора

  Відділ мистецтв ІІІ поверх

 • з 15 по 30 грудня

  Виставка-кросворд «Святитель Микола Чудотворець»

  Читальна зала IV поверх

 • з 20 по 29 грудня

  Персональна виставка «Вшановуємо лауреатів! Джон Сте́йнбек – лауреат Пулітцерівської премії за роман «Грона гніву»: до дня народження письменника

  Відділ іноземної л-ри ІІІ поверх  Фотогалерея